ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 8.6.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Повежи стрелицама различитих боја име писца с називом књижевног дела:

 

Андра Франичевић                                                       „Смешно чудо“

Димитар Инкиов                                                            „Шаргарепа“

Х.К. Андерсен                                                                  „Палчица“

Народна песма                                                                „Позив на крекетање“

Владимир Андрић                                                         „Лопов“

 

 1. Заокружи плавом бојом речи које именују бића, а црвеном речи које именују предмете:

 

мост     риба     шал     сат     људи     табла     стриц     оловка     пас     дрво    

 

 1. Међу датим речима прецртај ( ) ону која не припада скупу:
рад     радити     радња     радник
киша     падати     пљуштати     севати

 

 

 

 

 

 1. Од датих именица направи глаголе:

 

пут – ________________________           сунце – _________________________

 

лов – ________________________           возач – __________________________

 

 1. Обој облачиће према роду речи:

 

мушки род – плаво

женски род – црвено

средњи род – зелено

 

 

 

 

 1. Допиши субјекат или предикат. У правоугаонике испод речи упиши да ли је реч коју си дописао субјекат или предикат.

 

Мачка _________________ .          ______________  сунце.       _______________  лети.

 

 

 

 

Ученици _______________ .         ________________ ветар.      _________________ учи.

 

 

 

 

 1. Разврстај речи према броју: прасе, кофе, свињац, вепар, сточари, ограде.

 

једнина: ___________________________________________________________

 

множина: __________________________________________________________

 

 1. Напиши множину датих именица:

 

пуж – ________________     шешир – ___________________     облак – ________________

 

 1. У датом тексту подвуци глаголе:

 

Пролеће доноси лепше време. Цвеће цвета, а дрвеће листа. Деца се радују. Сунце често сија. Птице цркућу на гранама.

 

 1. Допуни реченице глаголима:

 

Мама _____________________ чај.       Мачак ___________________ у корпи.

 

 1. Напиши одрични облик датих глагола:

 

хоће – _____________      волим – __________________     зна – _______________

 

има – ______________     може – ___________________     јесам – _____________

 

 1. Састави три реченице које ће имати само субјекат и предикат:

 

___________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

 1. Дате реченице препиши писаним словима латинице:

 

Ласта се изненада вратила.

 

______________________________________________________________________

 

Поново је оживело старо гнездо.

 

______________________________________________________________________

СВЕТ ОКО НАС:

У МУДРИЦИ урадити 2 стране које нису завршене.

5.6.2020. четврти разред

МАТЕМАТИКА:

За логичаре сладокусце

Истраживач се нашао у џунгли у Бразилу. Упознао је село у којем су живела два племена. Оба су говорила истим језиком. Истраживач је знао њихов језик. И знао је основну разлику између ова два племена. Становници једног су у разговору са странцима увек лагали, а ови други су увек говорили истину.

Једног дана истраживач је залутао. Код раскснице два шумска пута није знао који води у село. Наишао је један домородац. Истраживач, нажалост, није знао из којег је племена.

Ипак, стигао је у село. Које питање је поставио домороцу?

 

 1. Ивана је нижа од Петрије, а виша од Лене. Марко је виши од Петрије и Татјане. Татјана је нижа од Лене. Ко је највиши, а ко најнижи?
 2. За шест и по сати биће 14 часова. Колико је сада сати?
 3. Да би дата једнакост била тачна, шта треба уписати уместо *?

1 +1*1 – 2 = 100

 

Задаци за вежбање:

 1. У једном одељењу има два пута више девојчица него дечака. Колико у овом одељењу има дечака ако се зна да је девојчица 7?
 2. У три кофе има 68 литара воде. Ако се у једној кофи налази 3 литра више него у првој кофи, а у трећој два литра више него у другој, колико има воде у свакој кофи?
 3. Израчунај површину квадра која у основи има квадрат и чија је висина 5 метара, а запремина је 45 m3 .
 4. Ако осмина неког броја износи 2 356, израчунај колико износи четвртина тог броја.

Из два града крећу један другом у сусрет два аутомобила. Први је за  часа прешао 16 километара, а други је за  часа прешао 33 километра. Колико је растојање између два града ако се зна да су се срели после 3 часа вожње?

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ВЕЖБАТИ ЧИТАЊЕ ОБРАЂЕНИХ ТЕКСТОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ивана је нижа од Петрије, а виша од Лене. Марко је виши од Петрије и Татјане. Татјана је нижа од Лене. Ко је највиши, а ко најнижи?
 2. За шест и по сати биће 14 часова. Колико је сада сати?
 3. Да би дата једнакост била тачна, шта треба уписати уместо *?

1 +1*1 – 2 = 100

 

Задаци за вежбање:

 1. У једном одељењу има два пута више девојчица него дечака. Колико у овом одељењу има дечака ако се зна да је девојчица 7?
 2. У три кофе има 68 литара воде. Ако се у једној кофи налази 3 литра више него у првој кофи, а у трећој два литра више него у другој, колико има воде у свакој кофи?
 3. Израчунај површину квадра која у основи има квадрат и чија је висина 5 метара, а запремина је 45 m3 .
 4. Ако осмина неког броја износи 2 356, израчунај колико износи четвртина тог броја.

Из два града крећу један другом у сусрет два аутомобила. Први је за  часа прешао 16 километара, а други је за  часа прешао 33 километра. Колико је растојање између два града ако се зна да су се срели после 3 часа вожње?

 

5.6.2020. други разред

SRPSKI JEZIK

Вежбање читања обрађених текстова

MATEMATIKA

Прилог 1

ПРОИЗВОД УМАЊИЛАЦ 1.САБИРАК КОЛИЧНИК
1.ЧИНИЛАЦ РАЗЛИКА ЗБИР ДЕЉЕНИК
2.ЧИНИЛАЦ УМАЊЕНИК 2.САБИРАК ДЕЛИЛАЦ
МНОЖЕЊЕ ОДУЗИМАЊЕ САБИРАЊЕ ДЕЉЕЊЕ
РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

 

 

Наставни лист

 1. Израчунај:

59 +  6  = _________   89 –  7 =__________7 × 6 = _________                       63 : 7 = _________

 • + 48 = _________ 74 – 58 = __________14 × 5  = ________                      46 : 2 = _________
 1. Израчунај вредност израза:

16 + 8 × 4 = ______________________     4 × (16 + 8)  = ______________________

 • – 32 : 8 = _____________________ (48 – 32) : 8 = _____________________
 1. Решиједначине:

Х : 6 = 9                        40 : Х = 5                      37 + Х = 80                   Х – 47 = 25

_______________     _______________        _______________         _______________

_______________          _______________          _______________         _______________

_______________          _______________          _______________         _______________

Cetvrtak 4.6.2020.

Sutra i drugaci i cetvrtaci dolaze u skolu u 9 i 45

OBAVEZNO PONETI DJACKE KNJIZICE

Slikanje je po dolasku fotografa

Poneti sveske iz srpskog i matematike

Zastitne maske neka ponesu

Domaci zavrsiti ono sto se ne zavrsi danas za danas sto je bilo..drugo vezbati citanje,raditi po izboru iz Mudrice drugaci , cetvrtaci radne listove iz matematike tekstualne zadatke po izboru,

Vidimo su sutra do 10 casova!

Pozdrav, ucitelj Sasa

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 3.6.2020.

Математика

 ГОДИШЊЕ ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

● ИЗРАЗИ, РЕДОСЛЕД РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА
1. Израчунај вредност израза:
а) 26 – 6 ∙ 2 + 2 = б) 24 + 8 : 4 – 2 =
в) 50 – ( 20 : 4 + 4 ) = г) 625 : 25 – 20 =
2. Израчунај вредност израза:
324 + 576 : 9 – ( 2 ∙ 28 + 12 : 4 ) =
3. Производу бројева 25 350 и 25 додај њихов количник.
4. Број 10 192 подели на два дела тако да други део буде 13
пута већи од првог дела.
5. У 8 једнаких џакова стане 120 кг кромпира. Колико кг
кромпира стане у 25 таквих џакова?
6. Авион је прелетео првог дана 2 490 km, другог дана 2 пута
више него првог, а трећег дана 5 пута мање него првог и
другог заједно. Колико је km прешао авион за сва три дана?

СРПСКИ ЈЕЗИК:

О ЈЕЗИКУ 108.109 и 110 страна, УРАДИТИ У ТОКУ ДВА ДАНА ДО ЧЕТВРТКА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

СЛИКАТИ И ПОСЛАТИ 5 ПО ИЅБОРУ НАЈЛЕПСИХ РАДОВА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 2.6.2020.

Математика- Разломци

 1. Нацртај дуж AC дужине 9 cm. Нацртај дуж BT чије је дужина једнака  дужине дужи AC.

 

 1. Израчунај производ трећине броја 27 и  броја 24.

____________________________________

 1. За колико је седмина броја 49 мања од деветине броја 81?

_____________________________________________________________________

 

 1. 10. Од 12 лоптица половина су зелене, а трећина од преосталог броја лоптица су плаве.

Остале лоптице су црвене.

Колико је зелених, колико плавих, а колико црвених лоптица?

 

 

               

Зелене: ___ : ___ = ___

Плаве: ___ : ___= ___

Црвене: ______________________

 1. Маја је имала 95 динара. За  петину новца купила је кифлу, а за  преостали новац купила је сок.

Израчунај цену кифле и цену сока.

кифла: _____________________

сок:    ____________________________________

 

Пројект

Ime i prezime:___________________________________________

PISANA SLOVA LATINICE

 

 1. Napiši pisana latinična slova:

Ff – _______________, Žž – _______________, Ee – ______________,     Đ đ- _______________,Ć ć- _______________, Mm – ______________,     Tt – ______________, Ii – _______________,Nn – _______________,      Nj nj – ________________, Dd – _______________, Šš -____________

 

 1. 2. Sledeće rečenice prepiši pisanim slovima latinice.

Emina je Majina mama. ____________________________________________________________

Saša je Draganin tata. _____________________________________________________________

Filip voli krofne. _____________________________________________________________

Goca ne voli džem. _____________________________________________________________

 

 1. Pročitaj prethodne rečenice i odgovori na sledeća pitanja. Odgovore piši pisanim slovima.

Šta voli Filip? ________________________________________________

Ko je Saša?___________________________________________________

Majina mama je________________________________________________

Šta Goca ne voli?______________________________________________

 

Пројектна настава-

ЗООМ ЧАС

Асоцијације

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 2.6.2020.

Српски језик-

Мој учитељ/Моја учитељица – порука за растанак

Написати тему горе поменуту.

 

Математика-  РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

 1. а) На основу датих података попуни празна места у таблици:
а 3 684 770 345  
б 50 699   420 845
а + б   802 171 510 940

 

б) Израчунај:

203 512 − 56 789 = ___________________________________________

115 260 + 105 637 = ___________________________________________

 

 1. У једној фабрици ради 5 278 радника у 3 смене. У првој смени ради 1 465 радника, у другој смени 283 радника више него у првој. Колико радника ради у трећој смени?

У фабрици укупно има _____________ радника.

Прва смена: _____________________________________________________

Друга смена: ____________________________________________________

Трећа смена: ____________________________________________________

 

 1. Обим квадрата је О = 52 cm.

а) Одреди дужину његове странице. ___________________________________

б) Израчунај површину тог квадрата. _____________________________

 

 1. Странице правоугаоника су м = 8 cm и с = 6 cm.

а) Израчунај површину правоугаоника. ______________________________

б) Израчунај обим правоугаоника. _______________________________

 

Музичка култура

Отпевати 3 песме по 1 строфу са тактирањем и послати аудио или видео запис

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Математика-

Множење и дељење вишецифрених бројева-РТС 2:

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

 1. Израчунај:

а) 4 200 : (941 – 935) + 6 ∙ 909 =

б) (2 980 + 800) ∙ 6 + 5 200 : 20 =

в) 652 + 1 609 ∙ 7 – 71 000 : 100 + 631 ∙ 631 =

 1. Збир бројева већих од 9 998 и мањих од 10 002 умањи 10 пута, па додај количник бројева 31 684 и 178.
 2. Израчунај количник разлике бројева 108 954 и 108 954 и количника бројева 4 608 и 48.
 3. Милан је имао 19 новчаница од по 200 динара и 17 од по 5 000 динара. Седам лопти је платио по 950

динара, а остали новац је потрошио за дресове који коштају 240 динара. Колико дресова је купио и колико

новца му је остало?

Српски језик-

Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 2. део-ТВ програм РТС 2; утврђивање

„Теби“ – Драгомир Ђорђевић-

Прочитати из Читанке и одговорити на 3-5 питања..

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Српски језик- Кад дедица не зна да прича приче, Ђани Родари-ТВ програм РТС2
Математика-

Мерење времена: час и минут-ТВ програм РТС2;

 

ЗАДАЦИ ДО ПОНЕДЕЉКА ДАТИ СУ ЈУЧЕ. ПРИЈАТНО!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

Српски језик- Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 1. део-РТС 2:

Пажљиво слушати ТВ час

ПРЕПРИЧАТИ ОДЛОМАК Мали принц

Математика

Сабирање и одузимање вишецифрених бројева,-РТС 2;

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

Задаци:
1. Израчунај:
а) 18928 + (15960 – 1289) =
б) 7228 + 11488 + 4228 – 1208 =
в) 1000 • 18 845 : 5 =
г) 100 • (18 845 : 5) =
д) (58 444 + 5 600 556) : 1 000 =
е) 37 444 + (7 556 000 : 1 000 ) =
ђ) 20 000 – 12 876 : 6 + 16 875 • 3 – 552 : 2 =
2. Напиши израз и израчунај.
а) Израчунај збир збира бројева 6 345 и 42 988, количника бројева 4 888 и 4 и производа бројева1 555 и 6.
б) Збиру бројева 34 566 и 32 001 додај разлику бројева 67 541 и 10 002, па добијеном збиру додај
количник бројева 3 984 и 4.
в) разлици бројева 687 932 и 43 876 додај производ бројева 3 987 и 24.
3. Израчунај вредност израза:
311 584 : (15 001 – 14 999) – 1• 416 =

 

Природа и друштво- Научили смо прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Питања:

 1. Шта је био повод за Први Светски рат?
 2. Наброј значајније битке.
 3. Шта је Плава гробница?
 4. Када је завршен Први светски рат?
 5. Када је створена Краљевина СХС?
 6. Када и како је почео Други светски рат?
 7. Ко се борио против непријатеља?
 8. Ко су били непријатељи?
 9. Када је завршен Други светски рат?

10. Која држава је тада настала

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

НАПОМЕНА…ЗАДАЦИ СУ ДАТИ ЗА ЧЕТВРТАК И ПЕТАК..УРАДИТИ ИХ ДО ПОНЕДЕЉКА ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА

Математика-

Мерење времена: дан, месец и година, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и записати најважније…

Задаци за четвртак и петак…урадити до понедељка.

Screenshot_317Screenshot_318Screenshot_319

Српски језик

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 2. Део-RTS

Задаци за четвртак и петак, урадити до понедељка.

Screenshot_322Screenshot_321Screenshot_320

 

СВЕТ ОКО НАС

Сналажење у времену  Средства за мерење времена, ТВ програм РТС2

Урадити до понедељка

Screenshot_324Screenshot_323

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020.

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 1. део, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушато ТВ час и записати најважније

 

Математика: Симетричне фигуре; Подударност фигура-ТВ програм РТС2;

 

 Мерење времена

Наставни листић

 1. Попуни празна места:

месец март =________________ дана                                                 1 дан = ___________________________ сати

1 сат = _______________________ минута                                           1 седмица = _______________________ дана

април и мај = __________________ дана                                               1 година = _________________________ месеци

четврти дан у недељи ____________                                                      Зима почиње у _________________ месецу.

 1. Напиши данашњи датум римским и арапским цифрама.

_________________________

 1. Урош је у школи до 17 часова и 5 минута, а тренинг му почиње у 18 часова.

Колико времена има Урош од завршетка наставе до почетка тренинга?

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У часовнике уцртај казаљке тако да показују задато време.

 

3.25                      6.50                    19.00                       13.30                      18.15

 

 1. Маша је на мору била од 5. јула до 19. јула. Сара је у истом месецу била на мору, али од 7. до 24. јула.

Која девојчица је провела више дана на мору и за колико?

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ликовна култура: Споразумевање: Слика и реч, РТС2  час

Пажљиво сушати час и урадити задато

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020

Математика

 Израчунавање површине квадра и коцке-РТС 2:

 МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ

 1. Израчунај:

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2. 000 + 400 : 10 • 1

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 08еписати песму писаним словима латинице0 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2

 

Српски језик- Правописна правила-,РТС 2;

„Циганин хвали свога коња“ – Ј. Ј. Змај

Преписати песму писаним словима латинице

 

Ликовна култура- Мода између два светска рата-ТВ програм РТС 2

Задатак задат на ТВ часу урадити

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 26.5.2020

Српски језик- Писање сугласника Ј -РТС2;

ВИОЛИНА – МИРОСЛАВ ДЕМАК

Описати особине дечака из текста

Одговорити на 3-5 питања из Читанке.

 

Израчунавање површине коцке-ТВ програм РТС;

Пажљиво слушати ТВ час и записати најважније

Исправити нетачне задатке са јучерашње провере знања.

 

Музичка култура-  Музички бонтон, РТС2

Прочитати из уџбеника о Динамици, темпу, интервалима, Цдур лествици, композиторима

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 26.5.2020.

 

Музичка култура- Ресаво, водо ладна, народна песма-РТС2

Научити певати песму са тактирањем до идућег уторка.

 

Математика- Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи-ТВ програм РТС2,

 

Мерење времена

 

Наставни листић

 

 1. Мила је у среду купила карту за позориште. Представа ће бити за пет дана. Ког дана ће се одиграти представа?

______________________________________________________________________________________

 1. Представа почиње у 20 часова, а траје 1 час и 45 минута. У колико часова се завршава представа?

______________________________________________________________________________________

 

 1. Следеће датуме поређај по редоследу у календару:
 2. 4. 14. 3.     21. 10.    10. 12.    27. 7.     15. 5.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Колико је путовао воз који је из Београда кренуо у 13 часова, а у Нови Сад стигао у 14 часова и 35 минута?

______________________________________________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________

Зоом час око 12 часова.

 

Српски језик- Основни и редни бројеви, врсте речи, ТВ програм РТС2,

 

Шта смо све научили из граматике и правописа

ЗАДАЦИ СУ ДАТИ У ГУГЛ ЧИОНИЦИ И ПО ЊИМА РАДИТЕ ЈЕР СУ ЧИТКИЈИ И ТАБЕЛЕ ПРАВИЛНИЈЕ и РЕШЕНЕ ТАКОЂЕ ПОШАЉИТЕ У ГУГЛ УЧИОНИЦУ. ХВАЛА

 

Тест

Име и презиме: ________________________________________________

Б.
1.      Из датих реченица издвој именице, глаголе, бројеве и придеве и разврстај их у колоне  стављајући знак тачно Т.

 

Напољу пада хладна киша. Покисле су моје три нове  мајице. Са мокре косе се сливају капи кише. Не плашим се ни ветра ни кише. Фијук ветра разноси тамне облаке. Сваки други облак је јако таман.

 

ИМЕНИЦА ПРИДЕВ ГЛАГОЛ БРОЈЕВИ
       
       
       
       
       
       
       
10
2. Одреди која је врста дате именице и њен род и број.

 

ИМЕНИЦА ВРСТА ИМЕНИЦЕ РОД ИМЕНИЦЕ БРОЈ ИМЕНИЦЕ
песма      
Јован,      
пчела      
теле      
сунце      
маче      
9
3.Напиши следеће именице у једнини:

куће – _______________     људи- ___________________     пчеле- ___________________

3
4.  Допуни реченице одговарајућим глаголом или именицом.

 

Маја  ________________  на малу брду.

(стање)

________________чува кућу свог газде.

(именица)

У даљини је почело да _____________________ .

(збивање)

На грани ___________________птица.

(радња)

4
5. У датом тексту подвуциименице једном цртом, а глаголе са две црте:

Много волим да путујем на море. Море је мирисно и плаво. У њему има пуно шкољки и јежева. Упознајем пуно другова и другарица. Играмо се наших игара. Једва чекам када ће распуст.

6
6. Међу датим речима прецртај ону која не припада датим скуповима:

миш, кокошка, крава, Шаруља, овца

 

Београд, Ђердап, Градиште, село, Рипањ
2

 

 

 

 

 

 

7.Прецртај погрешно написане речи:

 

недирај,     немам,   не достајати,  не смем,     немој,    нерадим,   не ће,

нежелим,      нестати ,    неумем,    недостајати,незна

 

6
8. Следеће  реченице напиши у потврдном  облику:

Јован неће ове године на море.

 
Нико не иде на сајам књига.

4
     
9. Следеће реченице препиши правилнописаним словима латинице. Пази на писање великог почетног слова.

ЗА ВРЕМЕ РАСПУСТА  ЈОВАН ЋЕ ИЗ МИТРОВИЦЕ ОТПУТОВАТИ У ПАРАЋИН. ПОСЕТИЋЕ ЋУПРИЈУ И ЈАГОДИНУ И ВИДЕТИ ЗАПАДНУ МОРАВУ. ПОСЕТИЋЕ И ФАБРИКУ СТАКЛА ПАРАЋИНКУ У ПАРАЋИНУ. ПОНОВО ЋЕ ВИДЕТИ СВОГ ДРУГА АЦУ. ЗАЈЕДНО ЋЕ ИЋИ ДО ШКОЛЕ У КОЈУ ИДЕ АЦА.

 

7
Остварено бодова: Оцена:  

 

 

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, Понедељак 25.5.2020.

Математика- Израчунавање површине коцке-РТС,

Уместо писменог задатка –провера знања-задаци ко за писмени

Задаци се налаѕе у гугл учионици такодје и  тамо их ураљене послати

Задаци:
1. Састави бројевни израз и израчунај његову вредност.
а) Разлику бројева 731 и 602 помножи збиром истих бројева.
б) Збир бројева 72 816 и 68 637 подели бројем 169.

2. Израчунај врдност разломака и упореди добијене резултате:
а) 1/2 од 128 б) 2/3 од 96

3. Пронађи решења за једначине и провери их.
а) 12 • Х = 144 К : 18 = 32
Пронађи решења за неједначине и провери их.
б) 500 • М < 10 00028 • С > 140

4. а) Висина собе је 3 m, ширина 6 m и дужина 8 m. Колико кубних метара ваздуха има у тој соби?
б) Збир свих ивица коцке је 72 dm. Колика је површина те коцке?

5. У воћњаку има четири пута више стабала јабука него шљива, а шљива три пута више него кајсија. Ако кајсија има 298, израчунај укупан број воћки у воћњаку.

 

Српски језик

Луцкаста песма, Ф.Г. Лорка-РТС;

ВИОЛИНА – МИРОСЛАВ ДЕМАК

ВИОЛИНА

Мирослав Демак

 

Стари виолиниста је умро.

Био је то чудотворни музичар. Знао је све песме на свету и знао је да их засвира боље од било кога другог. Када је свирао, дуга бела коса вијорила му је изнад чела као да сама свира песму јужног ветра. Виолиниста је увек долазио незнано откуд, али увек у тренутку када је људима био најпотребнији. Доносио им је радост и смех. Долазио је са песмом, даривао је њоме људе и  поново одлазио незнано куда. Сви су говорили да има чудотворну виолину.

 

Шта мислите зашто су људи говорили да виолиниста има чудесну виолину? Како је изгледала та чудесна виолина? Од чега је била направљена?

      Како је виолиниста набавио виолину? Шта је виолиниста најрадије свирао? Ко је највише волео његову музику и радовао јој се?

 

Сада је стари виолиниста умро. Иза себе је оставио најлепше песме, завештавајући их свим људима. Осим песама, иза њега је остала само његова виолина. Њу није дао никоме.

 

Шта мислите зашто виолиниста никоме није дао виолину? Да ли је он био себичан? Шта је желео да се деси да би виолина некоме припала?

 

Пре него што је последњи пут склопио очи, позвао је себи два своја најбоља друга – сликара и песника.

– Остављам је ономе ко може највише – рече, даде им виолину и опрости се с њима.

Сликар и песник погледаше један другог и у истом тренутку помислише:

 

Шта су помислили његови пријатељи? Да ли су се сложили у мишљењу? Зашто?

 

„Ја ћу добити чудотворну виолину, јер ја могу више него ти!“

Била су два сјајна уметника. И они су већ били у годинама, познавали су свет, а изнад свега су били мајстори свог заната.

 

Чиме су се бавили пријатељи старог виолинисте?

 

Природа и друштво-

Настанак и развој модерне српске државе и српски народ у Југославији-ТВ час;

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Други светски рат

Узроци почетка Другог светског рата.

Учесници.

Бомбардовање Београда – април 1945. год.  –  почетак.

Тито и партизани.

Дража Михаиловић и четници.

Страдање српског народа у овом рату – највише страдало у Крагујевцу 1941. год.

Крај рата – 1945. год. и настанак СФРЈ.

Прочитати и научити лекцију

Урадити Радне листове-Други светски рат

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 25.5.2020.

Српски језик-

 Деда Милоје, Градимир Стојковић-ТВ програм РТС2,

Бркљача, Весна Видојевић Гајевић

Screenshot_316

Подвуци именице у првих 10 редова приче.

• Објасни својим речима шта значи бити лаковеран.

• Шта мислиш шта бака жели да поручи унуци причом о лаковерној госпођици бркљачи? Испричај.

 

Математика- Геометрија – линије,–РТС

Пажљиво лушати час, записати најбитнје.

Час, минут

Уколико има незавршених задатка у уџбенику завршити.

 

Свет  око нас-

Типови насеља: село и град. Занимања људи у граду и селу-РТС

Нежива природа

 1. Одговори на питања.

 

а) Шта добијамо од сунца?

б) Зашто је сунце важно биљкама?

в) Због чега је сунце веома важно за децу и младунчад животиња?

г) Како се лети штитимо од сунца?

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СУБОТА 23.5.2020.

Српски језик- Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 2. део-РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

Од играчке до рачунара

Задатке из математике препишите на рачунар и урадите на рачунару

 

Математика-  Израчунавање површине квадра-ТВ програм РТС:

ОД БРОЈЕВНОГ ИЗРАЗА ДО ТЕКСТУАЛНОГ ЗАДАТКА

Урадити 3-4 задатка по избору

 1. Колико је тона шећерне репе потребно да се добије 5 560 тона шећера, ако се из сваке тоне репе добије по 198 килограма шећера?
 2. Једна књига има 505 страна, на свакој страни има по 38 редова, а у сваком реду по 60 слова. Колико слова садржи ова књига?
 3. За 5 дана пољопривредник убере 420 килограма малина. Колико малина убере за 20 дана, ако сваког дана убере исту количину?
 4. Једна канта са бензином има масу 45 kg 300g, a празне канте je 8 kg 700g. Колико литара бензина има у 19 таквих канти?
 5. Јахта је за 15 часова прешла 270 km. За колико часова ће прећи 180 km ако се креће истом брзином?

6. Кукавица може појести на сат 100 гусеница. Колико гусеница може уништити кукавица за једно лето, ако рачунамо да она тражи храну по 16 сати дневно и живи у нашим крајевима 135 дана годишње?

Музичка култура

ВЕЖБАТИ ТАКТИРАЊЕ

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СУБОТА 23.5.2020.

Математика- Обим геометријских фигура,, ТВ програм РТС2;

Час, минут-

Домаћи задатак:

 1. Михајлу до школе треба 17 минута. Колико времена проведе Михајло на путу од куће до школе и назад?

2. Сунце је изашло у 5 часова, а зашло у 19 часова. Колико је трајала обданица, а колико ноћ?

 

Српски језик- Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен, ТВ програм РТС2

Бркљача, Весна Видојевић Гајевић

Screenshot_304

Прочитати причу и црвеном бојом подвући придеве, плавом глаголе

 

MUZICKA KULTURA

Vezbati taktirawe i prvanje obradjenih pesmica

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 22.5.2020.

Српски језик Принцеза на зрну грашка,  Ханс Кристијан Андерсен-ТВ програм

Пажљиво слушати час. Препричати бајку

Математика-

Обим геометријских фигура-ТВ програм РТС2;

Screenshot_299

Час, минут-Укоико није завршено у уџбенику урадити.

Преписати у свеску.

Screenshot_300

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 22.5.2020.

Математика-

Израчунавање површине квадра-РТС 2:

 

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

 1. Израчунај:

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2. 000 + 400 : 10 • 1

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2

 1. Једна породица за месец дана потроши 33 750 динара за храну, другог месеца потрошила је 455 динара више. Колико динара су потрошили за та два месеца?
 2. Дарко планира да купи телефон и одело. Телефон кошта 3 270 динара, а одело 1 500дин. мање. Колико новца му треба?
 3. У једној школи је било 726 ученика и 873 ученице. Једног дана због болести изостало је 27 ученика и 18 ученица. Колико ђака је тог дана дошло у школу?
 4. У библиотеци су књиге смештене на две полице. На првој су 2 153 кљиге, а на другој 200 књига мање. Колико књига има на обе полице заједно?

 

Српски језик-

Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 1. део-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније

ВИОЛИНА

                                             Мирослав Демак

Стари виолиниста је умро.

Био је то чудотворни музичар. Знао је све песме на свету и знао је да их засвира боље од било кога другог. Када је свирао, дуга бела коса вијорила му је изнад чела као да сама свира песму јужног ветра. Виолиниста је увек долазио незнано откуд, али увек у тренутку када је људима био најпотребнији. Доносио им је радост и смех. Долазио је са песмом, даривао је њоме људе и  поново одлазио незнано куда. Сви су говорили да има чудотворну виолину.

 

Шта мислите зашто су људи говорили да виолиниста има чудесну виолину? Како је изгледала та чудесна виолина? Од чега је била направљена?

      Како је виолиниста набавио виолину? Шта је виолиниста најрадије свирао? Ко је највише волео његову музику и радовао јој се?

 

Сада је стари виолиниста умро. Иза себе је оставио најлепше песме, завештавајући их свим људима. Осим песама, иза њега је остала само његова виолина. Њу није дао никоме.

 

Шта мислите зашто виолиниста никоме није дао виолину? Да ли је он био себичан? Шта је желео да се деси да би виолина некоме припала?

 

Пре него што је последњи пут склопио очи, позвао је себи два своја најбоља друга – сликара и песника.

– Остављам је ономе ко може највише – рече, даде им виолину и опрости се с њима.

Сликар и песник погледаше један другог и у истом тренутку помислише:

 

Шта су помислили његови пријатељи? Да ли су се сложили у мишљењу? Зашто?

 

„Ја ћу добити чудотворну виолину, јер ја могу више него ти!“

Била су два сјајна уметника. И они су већ били у годинама, познавали су свет, а изнад свега су били мајстори свог заната.

 

Чиме су се бавили пријатељи старог виолинисте?

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 21.5.2020.

Српски језик- Најбоље задужбине, народна прича-РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније.

 

Математика Мрежа квадра и коцке-РТС 2;

 ИЗРАЗИ СА ВИШЕ ОПЕРАЦИЈА

 1. Одреди збир бројева 2 860 и производа бројева 189 и 564.
 2. Одреди четвртину збира броја 12 000 и његове половине.
 3. Одреди производ збира бројева 1 264 и 2 315 и разлике бројева 7 645 и 6 907.
 4. Одреди разлику бројева 640 и његове осмине.

5. На градилиште је довезено 13 камиона по 2100 цигала. За подизање грађевине је потребно 72 350 цигала. Колико је још цигала потребно да се довезе?

 

Природа и друштво- Прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније.

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

ПОСЛУШАТИ ЛЕКЦИЈУ СА ЈУТЈУБА, НАУЧИТИ ЈЕ И ИЗ УЏБЕНИКА, УРАДИТИ РАДНЕ ЛИСТOВЕ-Први светски рат

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 21.5.2020.

Математика-

Графичко надовезивање дужи. Дужина дужи и изломљене линије, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Дан, седмица, месец, година (Матеја-уџбеник)

 

Српски језик

Писање речце ли и речце не уз глагол-ТВ

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Научили смо писана слова латинице

Неке речи су спојене, растави их правилно па препиши писаним словима у свеску.

Ganeživi u Beogradu. On volisvoj grad. Ide u vrtić i
imamnogodrugarasakojimamenjasličice, igrafudbalnaobližnjem
terenu i gledacrtaće. Kao gradskodete, Gane je video kravusamona
slici. Vodilisunjegaroditelji u Zoološkivrt. Video je majmune, kamile,
slonove… alinijekravu.

 

Свет око нас-

 Рељеф и облици рељефа, ТВ програм РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Покажи шта знасш, уџбеник

Screenshot_296