Mislisa 2023.

Na takmicenju Mislisa 2023-matematika, najprestiznijem svakako za prvake, oba ucenika prvog razreda iz America postigli su sjajne rezultate:

I razred:

1. Mudrinic Petar 3. mesto 52-60 poena

2. Stepanovic Andrej 46-60 poena-pohvala

Upornost, rad, zelja za uspehom, ljubav prema matematici su pobedili!

Cestitke najmladјim matematicarima!!!

GRADSKO TAKMICENJE U SAHU

Decaci OS,,Bora Lazic,,Vlaska-Americ najbolji u nasoj opstini (Petar Mudrinic) u sahu u kategoriji nizih razreda, svih beogradskih skola..plasman na Republicko takmicenje izostao za pola poena ali pohvale od srca za Petra Mudrinica 1. razred, Pavla Mudrinica 3.razred i Kostu Micica 2.razred…uspeh je jos veci obzirom .da su prve sahovske poteze napravili u septembru.

ŠAH-Opštinsko takmičenje

Na opstinskom takmicenju u sahu u jakoj konkurenciji oko 130 ucenika u Sportskom centru-Mladenovac decaci OS,,Bora Lazic,, iz America su odusevili.

3. razred, Pavle Mudrinic ,1. mesto zlatna medalja i diploma

1.razred Petar Mudrinic, 3.mesto, medalja i diploma

2.razred

Micic Konstatin 3.mesto, medalja, diploma.

Sva 3 ucenika plasirala su se na gradsko takmicenje.

Pohvala za odlicnog Stepanovic Nemanju 3.razred za 5.mesto.

Utvrdjivanje gradiva

 1. а) На­пи­ши ци­фра­ма број:

де­вет­на­ест хи­ља­да две­ста три­де­сет је­дан

три­де­сет ми­ли­о­на пе­де­сет хи­ља­да шест

шест ми­ли­јар­ди два­де­сет хи­ља­да пет

б) На­пи­ши ре­чи­ма број:

79 320

2 000 193

4 000 150 000

 1. а) На­пи­ши да­те бро­је­ве у об­ли­ку зби­ра про­из­во­да јед­но­ци­фре­них бро­је­ва.

85 706 =

700 384 =

б) Ко­ју ме­сну вред­ност има ци­фра 5 у бро­ју 591 006?

 1. а) На­цр­тај бро­јев­ну по­лу­пра­ву и озна­чи на њој све не­пар­не јед­но­ци­фре­не бро­је­ве, ако је је­ди­нич­на дуж 1cm.

4. Из­ра­чу­нај:

   25  397                      739 138                      10 380                          602 000

+ 11 235                   + 214 973                    –  4 550                       – 158 207

 1. a) Три во­за­ча су укуп­но пре­шла 4000 km не­ког пу­та. Пр­ви је пре­шао 1250 km, дру­ги 180 km ма­ње, a тре­ћи oстaтaк. Koли­ко je ки­ло­ме­та­ра пре­шао дру­ги во­зач, a ко­ли­ко тре­ћи?

б) Уме­сто * на­пи­ши од­го­ва­ра­ју­ће ци­фре:

    4*34                   1*643

+ 54*6                –   37*7

   **27*                   *486*

UPUSTVA ZA UCITELJE

УПУТСТВО ЗА УЧИТЕЉЕ- АМЕРИЋ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА

ДОЛАЗАК У ШКОЛУ / учитељи и ученици до 9.40ч
Ученици формирају врсте по одељењима СА ДИСТАНЦОМ ОД 1,5 м  при доласку у школу- / у дворишту/, уз надзор и пријем учитеља  
УЛАЗАК: улазе организовано, по реду 1/3, 2/ 4.разред- са маскама на лицу 9.40 – 10.00
приликом уласка у школу ученицима се дезинфикују руке / теткица / 9.40 – 10.00
за време часова ученици скидају маску само ако учитељ прича дуже време тј. док ученици не причају  
физичко и здравствено васпитање организовати према препорукама  
на часовима музичке културе нема певања  
ученици међусобно не деле прибор, храну, флашице са водом и слично;  
све часове које је могуће, организовати на отвореном, водећи рачуна да се не преклопи са другим одељењем  
завршетак наставе 13.00
ВЕЛИКИ ОДМОР: сваки учитељ са својим ученицима у посебном делу дворишта;  
ДЕЖУРСТВО : сви присутни наставници дежурају сваки дан са својим одељењем. Водити рачуна да се не прави гужва у тоалету за време малог одмора и пуштати само децу која морају до тоалета. /истовремено онолико деце колико има кабина/ а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.. Опомињати стално на прање руку сапуном, пре и после јела, тоалета, часова физичког и здравственог васпитања;  
Сваки ученик седи сам у клупи на прописаној удаљености од другог ученика  
НАСТАВНИК-у случају било каквих симптома респираторне инфекције, температуре, кашља и слично одмах се обратити лекару, јавити благовремено одсуство са посла и остати код куће;  
Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.  

 

час по реду МЛАЂИ РАЗРЕДИ
АМЕРИЋ  
1. 10.00 -10.30
2. 10.35-11.05
в.одмор 11.05-11.20
3. 11.20-11.50
4. 11.55-12.25
5. 12.30-13.00

 

UPUSTVA ZA RODITELJE

Postovani roditelji ova upustva procitati sa roditeljima i pridrzavati ih se svakoga dana!

УПУТСТВА-РОДИТЕЉИ

 • Редовно контактирање одељ.старешине и информисање о евентуалним здравственим провлемима ученика
 • Информисање родитеље о мерама безбедности и заштите у току епидемије , обавезама и дужностима:

 

1.свакодневно мерење температуре ученику пре поласка у школу;

 1. забрањено пуштање детета у школу које има било какве симптоме респираторне инфекције, кашаљ, температуру и слично

3.обавештавање одељењског старешине о разлогу изостанка ученика истог дана;

 1. Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

 

НОШЕЊЕ МАСКИ- УЧЕНИЦИ

* Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

*Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

* Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

*Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

* Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

UPUSTVA ZA DECU!

Postovana deco ova upustva procitati sa roditeljima i pridrzavati ih se svakoga dana!

УПУТСТВО-УЧЕНИЦИ

НОШЕЊЕ МАСКИ

− * Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

− * Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

−*  Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

− * Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

 • Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

 

Редовно прање руку

 

•    Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.

•    Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

•    Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника).                                            На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 8.6.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Повежи стрелицама различитих боја име писца с називом књижевног дела:

 

Андра Франичевић                                                       „Смешно чудо“

Димитар Инкиов                                                            „Шаргарепа“

Х.К. Андерсен                                                                  „Палчица“

Народна песма                                                                „Позив на крекетање“

Владимир Андрић                                                         „Лопов“

 

 1. Заокружи плавом бојом речи које именују бића, а црвеном речи које именују предмете:

 

мост     риба     шал     сат     људи     табла     стриц     оловка     пас     дрво    

 

 1. Међу датим речима прецртај ( ) ону која не припада скупу:
рад     радити     радња     радник
киша     падати     пљуштати     севати

 

 

 

 

 

 1. Од датих именица направи глаголе:

 

пут – ________________________           сунце – _________________________

 

лов – ________________________           возач – __________________________

 

 1. Обој облачиће према роду речи:

 

мушки род – плаво

женски род – црвено

средњи род – зелено

 

 

 

 

 1. Допиши субјекат или предикат. У правоугаонике испод речи упиши да ли је реч коју си дописао субјекат или предикат.

 

Мачка _________________ .          ______________  сунце.       _______________  лети.

 

 

 

 

Ученици _______________ .         ________________ ветар.      _________________ учи.

 

 

 

 

 1. Разврстај речи према броју: прасе, кофе, свињац, вепар, сточари, ограде.

 

једнина: ___________________________________________________________

 

множина: __________________________________________________________

 

 1. Напиши множину датих именица:

 

пуж – ________________     шешир – ___________________     облак – ________________

 

 1. У датом тексту подвуци глаголе:

 

Пролеће доноси лепше време. Цвеће цвета, а дрвеће листа. Деца се радују. Сунце често сија. Птице цркућу на гранама.

 

 1. Допуни реченице глаголима:

 

Мама _____________________ чај.       Мачак ___________________ у корпи.

 

 1. Напиши одрични облик датих глагола:

 

хоће – _____________      волим – __________________     зна – _______________

 

има – ______________     може – ___________________     јесам – _____________

 

 1. Састави три реченице које ће имати само субјекат и предикат:

 

___________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

 1. Дате реченице препиши писаним словима латинице:

 

Ласта се изненада вратила.

 

______________________________________________________________________

 

Поново је оживело старо гнездо.

 

______________________________________________________________________

СВЕТ ОКО НАС:

У МУДРИЦИ урадити 2 стране које нису завршене.

5.6.2020. четврти разред

МАТЕМАТИКА:

За логичаре сладокусце

Истраживач се нашао у џунгли у Бразилу. Упознао је село у којем су живела два племена. Оба су говорила истим језиком. Истраживач је знао њихов језик. И знао је основну разлику између ова два племена. Становници једног су у разговору са странцима увек лагали, а ови други су увек говорили истину.

Једног дана истраживач је залутао. Код раскснице два шумска пута није знао који води у село. Наишао је један домородац. Истраживач, нажалост, није знао из којег је племена.

Ипак, стигао је у село. Које питање је поставио домороцу?

 

 1. Ивана је нижа од Петрије, а виша од Лене. Марко је виши од Петрије и Татјане. Татјана је нижа од Лене. Ко је највиши, а ко најнижи?
 2. За шест и по сати биће 14 часова. Колико је сада сати?
 3. Да би дата једнакост била тачна, шта треба уписати уместо *?

1 +1*1 – 2 = 100

 

Задаци за вежбање:

 1. У једном одељењу има два пута више девојчица него дечака. Колико у овом одељењу има дечака ако се зна да је девојчица 7?
 2. У три кофе има 68 литара воде. Ако се у једној кофи налази 3 литра више него у првој кофи, а у трећој два литра више него у другој, колико има воде у свакој кофи?
 3. Израчунај површину квадра која у основи има квадрат и чија је висина 5 метара, а запремина је 45 m3 .
 4. Ако осмина неког броја износи 2 356, израчунај колико износи четвртина тог броја.

Из два града крећу један другом у сусрет два аутомобила. Први је за  часа прешао 16 километара, а други је за  часа прешао 33 километра. Колико је растојање између два града ако се зна да су се срели после 3 часа вожње?

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ВЕЖБАТИ ЧИТАЊЕ ОБРАЂЕНИХ ТЕКСТОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ивана је нижа од Петрије, а виша од Лене. Марко је виши од Петрије и Татјане. Татјана је нижа од Лене. Ко је највиши, а ко најнижи?
 2. За шест и по сати биће 14 часова. Колико је сада сати?
 3. Да би дата једнакост била тачна, шта треба уписати уместо *?

1 +1*1 – 2 = 100

 

Задаци за вежбање:

 1. У једном одељењу има два пута више девојчица него дечака. Колико у овом одељењу има дечака ако се зна да је девојчица 7?
 2. У три кофе има 68 литара воде. Ако се у једној кофи налази 3 литра више него у првој кофи, а у трећој два литра више него у другој, колико има воде у свакој кофи?
 3. Израчунај површину квадра која у основи има квадрат и чија је висина 5 метара, а запремина је 45 m3 .
 4. Ако осмина неког броја износи 2 356, израчунај колико износи четвртина тог броја.

Из два града крећу један другом у сусрет два аутомобила. Први је за  часа прешао 16 километара, а други је за  часа прешао 33 километра. Колико је растојање између два града ако се зна да су се срели после 3 часа вожње?

 

5.6.2020. други разред

SRPSKI JEZIK

Вежбање читања обрађених текстова

MATEMATIKA

Прилог 1

ПРОИЗВОД УМАЊИЛАЦ 1.САБИРАК КОЛИЧНИК
1.ЧИНИЛАЦ РАЗЛИКА ЗБИР ДЕЉЕНИК
2.ЧИНИЛАЦ УМАЊЕНИК 2.САБИРАК ДЕЛИЛАЦ
МНОЖЕЊЕ ОДУЗИМАЊЕ САБИРАЊЕ ДЕЉЕЊЕ
РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

 

 

Наставни лист

 1. Израчунај:

59 +  6  = _________   89 –  7 =__________7 × 6 = _________                       63 : 7 = _________

 • + 48 = _________ 74 – 58 = __________14 × 5  = ________                      46 : 2 = _________
 1. Израчунај вредност израза:

16 + 8 × 4 = ______________________     4 × (16 + 8)  = ______________________

 • – 32 : 8 = _____________________ (48 – 32) : 8 = _____________________
 1. Решиједначине:

Х : 6 = 9                        40 : Х = 5                      37 + Х = 80                   Х – 47 = 25

_______________     _______________        _______________         _______________

_______________          _______________          _______________         _______________

_______________          _______________          _______________         _______________

Cetvrtak 4.6.2020.

Sutra i drugaci i cetvrtaci dolaze u skolu u 9 i 45

OBAVEZNO PONETI DJACKE KNJIZICE

Slikanje je po dolasku fotografa

Poneti sveske iz srpskog i matematike

Zastitne maske neka ponesu

Domaci zavrsiti ono sto se ne zavrsi danas za danas sto je bilo..drugo vezbati citanje,raditi po izboru iz Mudrice drugaci , cetvrtaci radne listove iz matematike tekstualne zadatke po izboru,

Vidimo su sutra do 10 casova!

Pozdrav, ucitelj Sasa

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 3.6.2020.

Математика

 ГОДИШЊЕ ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

● ИЗРАЗИ, РЕДОСЛЕД РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА
1. Израчунај вредност израза:
а) 26 – 6 ∙ 2 + 2 = б) 24 + 8 : 4 – 2 =
в) 50 – ( 20 : 4 + 4 ) = г) 625 : 25 – 20 =
2. Израчунај вредност израза:
324 + 576 : 9 – ( 2 ∙ 28 + 12 : 4 ) =
3. Производу бројева 25 350 и 25 додај њихов количник.
4. Број 10 192 подели на два дела тако да други део буде 13
пута већи од првог дела.
5. У 8 једнаких џакова стане 120 кг кромпира. Колико кг
кромпира стане у 25 таквих џакова?
6. Авион је прелетео првог дана 2 490 km, другог дана 2 пута
више него првог, а трећег дана 5 пута мање него првог и
другог заједно. Колико је km прешао авион за сва три дана?

СРПСКИ ЈЕЗИК:

О ЈЕЗИКУ 108.109 и 110 страна, УРАДИТИ У ТОКУ ДВА ДАНА ДО ЧЕТВРТКА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

СЛИКАТИ И ПОСЛАТИ 5 ПО ИЅБОРУ НАЈЛЕПСИХ РАДОВА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 2.6.2020.

Математика- Разломци

 1. Нацртај дуж AC дужине 9 cm. Нацртај дуж BT чије је дужина једнака  дужине дужи AC.

 

 1. Израчунај производ трећине броја 27 и  броја 24.

____________________________________

 1. За колико је седмина броја 49 мања од деветине броја 81?

_____________________________________________________________________

 

 1. 10. Од 12 лоптица половина су зелене, а трећина од преосталог броја лоптица су плаве.

Остале лоптице су црвене.

Колико је зелених, колико плавих, а колико црвених лоптица?

 

 

               

Зелене: ___ : ___ = ___

Плаве: ___ : ___= ___

Црвене: ______________________

 1. Маја је имала 95 динара. За  петину новца купила је кифлу, а за  преостали новац купила је сок.

Израчунај цену кифле и цену сока.

кифла: _____________________

сок:    ____________________________________

 

Пројект

Ime i prezime:___________________________________________

PISANA SLOVA LATINICE

 

 1. Napiši pisana latinična slova:

Ff – _______________, Žž – _______________, Ee – ______________,     Đ đ- _______________,Ć ć- _______________, Mm – ______________,     Tt – ______________, Ii – _______________,Nn – _______________,      Nj nj – ________________, Dd – _______________, Šš -____________

 

 1. 2. Sledeće rečenice prepiši pisanim slovima latinice.

Emina je Majina mama. ____________________________________________________________

Saša je Draganin tata. _____________________________________________________________

Filip voli krofne. _____________________________________________________________

Goca ne voli džem. _____________________________________________________________

 

 1. Pročitaj prethodne rečenice i odgovori na sledeća pitanja. Odgovore piši pisanim slovima.

Šta voli Filip? ________________________________________________

Ko je Saša?___________________________________________________

Majina mama je________________________________________________

Šta Goca ne voli?______________________________________________

 

Пројектна настава-

ЗООМ ЧАС

Асоцијације

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 2.6.2020.

Српски језик-

Мој учитељ/Моја учитељица – порука за растанак

Написати тему горе поменуту.

 

Математика-  РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

 1. а) На основу датих података попуни празна места у таблици:
а 3 684 770 345  
б 50 699   420 845
а + б   802 171 510 940

 

б) Израчунај:

203 512 − 56 789 = ___________________________________________

115 260 + 105 637 = ___________________________________________

 

 1. У једној фабрици ради 5 278 радника у 3 смене. У првој смени ради 1 465 радника, у другој смени 283 радника више него у првој. Колико радника ради у трећој смени?

У фабрици укупно има _____________ радника.

Прва смена: _____________________________________________________

Друга смена: ____________________________________________________

Трећа смена: ____________________________________________________

 

 1. Обим квадрата је О = 52 cm.

а) Одреди дужину његове странице. ___________________________________

б) Израчунај површину тог квадрата. _____________________________

 

 1. Странице правоугаоника су м = 8 cm и с = 6 cm.

а) Израчунај површину правоугаоника. ______________________________

б) Израчунај обим правоугаоника. _______________________________

 

Музичка култура

Отпевати 3 песме по 1 строфу са тактирањем и послати аудио или видео запис