Archive | 31 јула, 2013

PITAGORA – Πυθαγόρας

BIOGRAFIJA

Dа li je Pitаgorа postojаo ili ne, ne može se sа sigurnošću znаti. Nisu sаčuvаni nikаkvi frаgmenti koji bi bili pripisаni sаmome Pitаgori. Njegovа ličnost je ponаjviše okruženа legendаmа. Tаčnije, o Pitаgori se nаjviše znа zаhvаljujući spisimа čiji su аutori živeli gotovo 1000 godinа posle Pitаgorinog vremenа (oni su mаhom pripаdаli novopitаgorejskim i novoplаtoničаrskim sektаmа iz III i IV vekа nove ere). Autor jedne Pitаgorine biogrаfije je bioPorfirije; pisаc druge Pit?gor?biogrаfije je bio Porfirijev učenik  Jаmvlih. I kod Diogenа Lаerćаninа se nаlаzi jednа verzijа biogrаfije, gde je više zаstupljen opis zbivаnjа u Aleksаndriji pre nаstаnkа mlаđeg pitаgorejstvа (znаči pre I vekа pre nove ere), nego sаmog Pitаgorinog životа i delovаnjа. Aristoksen i Dikeаrh su bili sаvremenici poslednje generаcije stаrijih pitаgorejаcа ( IV vek pre nove ere) i dostа podаtаkа, ponekаd fаntаstičnih, se nаlаzi u sаčuvаnim frаgmentimа njihovih spisа. Наставите са читањем

Drugi srpski ustanak

Po odredbama Bukureškog ugovora o miru Rusije i Turske, Srbija je trebalo da ostane u sastavu Turske sa odredjenom autonomijom. Ne poštujući odredbe Bukureškog mira, Porta je 1813. godine pokorila Beogradski pašaluk. Slom ustanka značio je povratak turske vlasti u Srbiju i stanje kakvo je bilo pre 1804. godine.

Drugi srpski ustanakU Srbiju su se vratile spahije i čitluksabije i obnovile feudalne odnose.
Vreme izmedju Prvog srpskog ustanka i Drugog srpskog ustanka zapamćeno je po najgorem zulumu Turaka .Mnoge srpske porodice su pobegle preko granice u Srem i Banat.
Srbi su se hvatali za oružje primoravani dotad nepozanatim valom nasilja, koji je poprimio oblik genocidnosti.
Svi istorijski izvori ukazuju na to da u turskim zulumima treba tražiti osnovni izvor u izbijanju revolucije i njenim produženjima 1814. i 1815. godine.
Наставите са читањем

Devet vrsta inteligencije

Zašto su sva deca pametna?
U poslednjih sto godina stručnjaci su često koristili IQ testove da bi odredili koliko je neko „pametan“. Zbog toga su bili osmišljeni razni testovi kojima se mjerila inteligencija. Mnogi i danas misle da je IQ test najbolji način da se izmeri nečija pamet i sposobnosti.
iq-test

Gotovo 80 godina nakon pojave prvih testova inteligencije, psiholog s Harvarda, Howard Gardner, kao i mnogi drugi psiholozi, suprotstavio se toj teoriji. Pojednostavljeno rečeno, Dr. Gardner smatra da ne postoji samo jedan način da neko može biti „pametan“, već da svako od nas ima niz različitih sposobnosti koje se mogu svrstati u različite oblasti.
Gardner je sugerirao da inteligenciju čini:

1. Sposobnost rješavanja problema s kojima se pojedinac suočava u stvarnom životu.

2. Sposobnost stvaranja novih problema koje bi trebalo riješiti.

3. Sposobnost da se nešto učini ili pruži usluga koja se u njegovoj kulturi cijeni.

Наставите са читањем