Archive | 7 августа, 2013

Program za pisanje priprema i planova

ko imate Microsoft Word 2010, trebalo bi da imate i Microsoft Access 2010, tako da ćete moći bez problema da kreirate vaše planove i ostalo. Dodajte šta vam još treba i možete nadležnim štampati dokumenta ili ih predati u elektronskom obliku.

преко Program za pisanje priprema i planova.

Kako da zaštitite dete od droge i alkohola?

Deca u jednom mometnu odrastanja dođu u „nezgodne“ godine kada prolaze kroz intezivne fizičke i psihičke promene koje mogu uticati na njihovo ponašanje.

Svi drugačije doživljavaju adolescenciju, ali neretki su slučajevi da se deca otmu kontroli i skrenu sa pravog puta. Bežanje iz škole, loše ocene, nezainteresovanost i loše navike, poput pušenja i zloupotrebe alkohola i opojnih supstanici, su često izazovi sa kojima se vi kao roditelj morate suočiti kako biste pomogli detetu.

Evo sedam saveta kako da sprečite dete da koristi opijate, odnosno, kako da mu pomognete da ih ostavi.

1. Suočite se sa problemima bez oklevanja
Ukoliko uhvatite svog tinejdžera na delu ili sumnjate da se opija i koristi bilo koju drogu, nemojte čekati već odmah delujte. Najbolje je da obez odlaganja obavite razgovor, jer su kod mladih šanse da se razvije zavisnost pre dvadesete godine velike.  Наставите са читањем

Deca u Srbiji rade kao kućni robovi i seoske sluge

Zbog siromaštva je sve više dece prinuđeno da radi i najteže fizičke poslove. Po istočnoj Srbiji zarađuju kao seoske sluge, oko Šapca beru voće i povrće.

Dečak Voja iz okoline Gornjeg Milanovca živeo je dugo sam sa ocem alkoholičarom u kućici, u šumi. Kada su ga našle socijalne službe imao je 10 godina i nije znao gotovo ništa, ni da čita, ni da piše. Danas je ozbiljan 16-godišnjak.

„Otac i ja smo živeli sami. Majka nas je napustila. Ja sam radio sve, pa i najteže kućne poslove. Sam sam mesio hleb, donosio drva, palio vatru…“.
Voja je samo jedan od desetine dece u istočnoj Srbiji koja beru voće i povrće, hrane stoku, pomažu na njivi i u kući, često samo za stan i prenoćište. Njihove porodice su toliko siromašne da ne mogu da ih prehrane, pa moraju da se snalaze.

Наставите са читањем

VITAMINI

Reč vitamin potiče od latinske reči „vita“ što u prevodu znači „život“ i reči „amin„, dakle „amin neopodan za život„, mada je otkrićem drugih vitamina pokazano da svi vitamini ne sadrže amino grupu. Prva eksperimentalna ispitivanja biohemije i fiziologije vitamina pripadaju ruskom istraživaču Luninu, a sam naziv „vitamin“ je prvi uveo Casimir Funk 1911. godine za antineuritičnu supstancu izolovanu iz ljuske pirinča… → Uopšteno o vitaminima.
 
vitamini_stalna_1

Obzirom da je u trenutku, kada su pojedini vitamini otkriveni, bila nepoznata njihova struktura oni su označavani slovima (A, B, C, D, itd.). Ovi nazivi su se očuvali i do danas, pošto se pokazalo, da su strukture vitamina toliko međusobom različite, da se ne mogu svrstati u jednu zajedničku grupu hemijskih jedinjenja.

Наставите са читањем

Mali genijalci

PODRŽITE MALOG GENIJA

Razvoj darovitosti kod pojedinca je složen proces u kojem je teško navesti sve uticaje, ali se može reći da najvažniju ulogu imaju porodica, škola i sam pojedinac

Natprosečna inteligencija je osnovna pretpostavka za vrhunske rezultate u određenim oblastima. Međutim, veoma visoka inteligencija nije garancija da će dete uspeti da je iskoristi. Postoji saglasnost da je poželjan koeficijent inteligencije za vrhunske rezultate 120, posle čega postaju važne osobine ličnosti, okolnosti, prilike za to do kog nivoa će pojedinac stići u upotrebi i primeni svojih potencijala. Darovito dete pokazuje u svom ponašanju znakove koji govore da može da se razvije u stvaraoca. Znakovi su mnogobrojni, često se javljaju vrlo rano, a uglavnom ukazuju na prisutnost visokih intelektualnih sposobnosti (lakoća učenja, pamćenje, smisao za humor, uočavanje uzroka i povezanosti pojava) ili specifičnih sposobnosti: muzičkih, likovnih, psihomotornih ili socijalnih. Svako zdravo dete koje se normalno razvija može pokazati interesovanje za crtanje, muziku, pisanje, skakanje, plivanje. Prvi pokazatelj darovitosti je radoznalost, postavljanje pitanja zašto, kako, šta će biti posle, kako stvar funkcioniše… Наставите са читањем

Рад у комбинованим одељењима

Nastava

Zbog malog broja učenika nastava se odvija u kombinovanim odeljenjima.
Kombinovano odeljenje je odeljenje koje je sastavljeno od učenika dva, tri ili četiri razreda sa kojima istovremeno radi jedan učitelj.
Rad u kombinovanom odeljenju, pored nedostataka, ima i prednosti u odnosu na rad s jednim razredom: Наставите са читањем