Archive | август 2017

Сагласност родитеља

САГЛАСНОСТ РОДИТЕЉА

Као родитељ ученика ________________________________, који похађа _______ разред у ОШ „Бора Лазић“ у Влашкој,  дајем годишњу сагласност да моје дете:

 1. може учествовати у извођењу наставе у природи
 2. може похађати рекреативну наставу
 3. може кренути на излете/екскурзије
 4. може учествовати у спортским такмичењима и физичким активностима
 5. може учествовати на такмичењима
 6. може бити фотографисано, а да фотографије могу бити објављене на школском сајту и фејсбук страни.
 7. Може учествовати на тематским данима који се организују у централној школи, као и у издвојеним одељењима.
 8. Може посећивати разним културним дешавањима: представе, библиотека, изложбе итд.

 

Потпис родитеља _______________________

RASPORED OTVORENIH VRATA U SKOLI

Dani kada roditelji mogu prisustvovati casovima ucenika:

RASPORED OTVORENIH VRATA U SKOLI

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА У ШКОЛИ
2017/2018.
МЕСЕЦ ДАТУМ ДАН У НЕДЕЉИ
СЕПТЕМБАР 22.09.2017. ПЕТАК
ОКТОБАР 13.10.2017. ПЕТАК
НОВЕМБАР 15.11.2017. СРЕДА
ДЕЦЕМБАР 7.12.2017. ЧЕТВРТАК
ЈАНУАР 15.01.2018. ПОНЕДЕЉАК
ФЕБРУАР 22.02.2018. ЧЕТВРТАК
МАРТ 13.03.2018. УТОРАК
АПРИЛ 2.04.2018. ПОНЕДЕЉАК
МАЈ 16.05.2018. СРЕДА
ЈУН 3.06.2018. УТОРАК
НАПОМЕНА: ОВИХ ДАНА РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРАВО ДА ПРИСУСТВУЈУ ЧАСОВИМА

 

 

 

3. разред

Распоред за 3. разред

РАСПОРЕД ЧАСОВА  3 /2 Амерић

Понедељак Српски језик Математика Природа и друштво Физичко васпитање Верска настава
Уторак Математика Српски језик Музичка култура Народна традиција Физичко васпитање
Среда Математика Српски језик Ликовна култура Ликовна култура ЧОС/ЧОЗ
Четвртак Математика Српски језик Природа и друштво Физичко васпитање Допунска/додатна н.
Петак Српски језик Математика Енглески језик Енглески језик Слободне активнодти

 

 

Потребан прибор:

Српски језик – Свеска А4, велике линије

Математика – Свеска А4- квадрат

Природа и друштво – Свеска А4- квадрат

Ликовна култура  – Блок бр. 4 , темпере

Музичка култура –  нотна свеска, нотатон (металофон)

Енглески језик – свеска у линије

Физичко васпитање– бела мајица

Вежбанка у линије и квадрате

Остали прибор:

Лепак у стику, маказице, комплет лењира, пиши-бриши оловка,

графитна оловка хб/2, дрвене бојице, фломастери, шестар….

 

ЗА СВЕ ОСТАЛО ШТО НИЈЕ НАВЕДЕНО, ДОГОВАРАМО СЕ У ТОКУ ШК. ГОДИНЕ

1. разред

Драги ђаци, сада сте прваци.

Школа је лепа, а у клупи треба да те чека:

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

 • Свеска, мале- велике линије А4- 1 ком.

МАТЕМАТИКА

 • Свеска у квадрате А4 – 1 ком.

СВЕТ ОКО НАС

 • Свеска у квадрате А4 – 1 ком

ЛИКОВНА КУЛТУРА

 • Блок бр. 3
 • Дрвене бојице, фломастери

ЛЕПО ПИСАЊЕ

 • мала свеска, велике – мале линије

ОСТАЛИ ПРИБОР:

 • Дрвена оловка ХБ2
 • Зарезач
 • Гумица за брисање
 • Лепак у стику
 • Мали лењир
 • Дрвене бојице
 • маказице
 • РАСПОРЕД ЧАСОВА 1/2 Амерић
Понедељак Математика Српски језик Свет око нас Физичко васпитање Верска настава
Уторак Српски језик Математика Музичка култура Лепо писање Физичко васпитање
Среда Ликовна култура Математика Српски језик ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Српски језик Математика Свет око нас Физичко васпитање Допунска н.
Петак Математика Српски језик Енглески језик Енглески језик Слободне активнодти

Срећан почетак нове школске 2017/2018. године

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ!

Пуно успеха у школи, осмех на лице и у радне победе!

Подела распореда часова

Начин рада у школи

Ормарићи ученика-начин употребе

ПОТРЕБНА ОСТАЛА СРЕДСТВА ЗА ШКОЛУ:

Укоричене свеске за Српски језик и Математику A4 формат, А4 свеска за Свет око нас, неколико свесака за вежбање, VOJA-вежбанке за српски језик и математикуНотна свеска за музичко, блок број 4, Воја -блок број 5

Дрвене боје, фломастери, темпере, водене боје, воштане боје, селотејп трака, маказе, лепак, прибор за цртање, гумица, резач, ПИШИ БРИШИ по могућству танка! (Сав материјал држати несто у ранчевима-перници, нешто у ормарицу)

Избор за представника Савета родитеља

Разговор: Отворена врата, Дан када родитељи могу присуствовати настави

РАСПОРЕД ЧАСОВА:

2. РАЗРЕД
 
ДАНИ 1.час 2. час 3.час 4. час 5. час 6. час
Понедељак Српски ј. Математика Свет око нас Физичко в. Верска нас.  
Уторак Математика Српски ј. Музичка к. Чувари пр. Физичко в.  
Среда Српски ј. Математика Ликовна к. Ликовна к. ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Математика Српски ј. Свет око нас Физичко в. Допунска н.  
Петак Српски ј. Математика Енглески ј. Енглески ј. Слоб.актив.  
 

 

Разредни старешина: САША ЈОВАНОВИЋ

 

4. РАЗРЕД
 
ДАНИ 1.час 2. час 3.час 4. час 5. час 6. час
Понедељак Математика Српски ј. Пр. и друш. Физичко в. Верска нас.  
Уторак Српски ј. Математика Музичка к. Од игдорачунар Физичко в.  
Среда Математика Српски ј. Ликовна к. Ликовна к. ЧОС/ЧОЗ  
Четвртак Српски ј. Математика Пр. и друш. Физичко в. Допунска н. Додатнан .
Петак Математика Српски ј. Енглески ј. Енглески ј. Слоб.актив.  
 

 

 Разредни старешина: САША ЈОВАНОВИЋ

torba