Archive | фебруар 2018

Радионица – Шта је све насиље предвиђено за 8.03.2018.

Радионица – Шта је све насиље-фаза израде у оквиру часа разредног старешине

Циљеви:

– препознавање различитих врста насиља 

Време: 45 минута

Редослед и трајање активности

1. Асоцијације на реч насиље 15 минута
2. Примери и структуирање врста насиља 20 минута
3. Коментар РС   5 минута
4. Игрица   5 минута                                       

 

Материјал за рад:

     v  велики папири

 • селотејп,
 • маркери

Прва активност: Асоцијације на реч – насиље

Учитељица / учитељ: ( у даљем тексту  УЧ)

«Данашњи рад почињемо једном вежбицом. Ја ћу рећи једну реч а ваш задатак је, да кад је чујете, једно по једно, кажете неку реч или кратку реченицу.

 Та реч је – НАСИЉЕ.

Дакле, треба да изговорите  реч или  кратку реченицу које сте се сетили када сам ја рекла НАСИЉЕ.»

Док деца говоре УЧ бележи њихове одговоре на табли – великом папиру водећи рачуна да их распореди с обзиром на то да ли је реч о осећањима, понашањима или описима догађаја.

Напомена: Код деце 2, 3, и 4. разреда деца могу да пишу асоцијације на стикеру и да их лепе  на папир.

Када сви заврше УЧ даје кратак коментар о томе какве асоцијације изазива сама реч насиље

Друга активност: Примери и структуирање насилног понашања

УЧ: „Сетите се неких примера насилног понашања. Свако од вас може да наведе више примера“

Док деца говоре УЧ бележи њихове одговоре на табли- великом папиру водећи рачуна да их распореди с обзиром на то да ли је реч о физичком, вербалном или психичком насилном понашању.

УЧ говори о постојању различитих врста – облика насилног понашања, наглашавајући “ фино-суптилно“  насиље.

Трећа активност: Коментар РС

УЧ се враћа на примере са табле- великог папира који су настали у вежби асоцијација и коментарише да се ми бавимо насиљем како бисмо смањили разне облике насилног понашања и тиме, између осталог, смањили непријатна осећања. Оно што сви желимо је да се осећамо пријатно, заштићено и сигурно у школи и ван ње.

Чеврта  активност: Игрица

Сви стану у круг. Сваки ученик треба да покаже покретом, изразом лица, гестом, положајем тела  како изгледа када се у школи осећа пријатно, заштићено, сигурно.

Четврта радионица – Како реагујемо на насиље?

 

Циљеви:

– уочавање различитих начина реаговања

– сагледавање карактеристика различитих начина реаговања

– разликовање квалификовања од описивања

Време: 50 минута

Редослед и трајање активности

1. Уводна активност-хватачи и бацачи 10 минута
2. Како реагујемо ? 20 минута
3. Дискусија 10 минута
4. Мини предавање   5 минута
5. Игрица   5 минута                                       

 

Материјал за рад:

     v  велики папири

 • селотејп,
 • маркери
 • 10 балона
 • 1 лопта

 

Прва активност:  Хватачи и бацачи

 

Деца направе круг и три „хватача“ су у средини.

Остали се преко њих добацују лоптом.

“ Хватачи“ треба да ухвате лопту или да јој пресеку пут.

“ Бацачи“ се труде да се то не догоди.

Када лопту ухвати неко од „хватача“, они бирају нове „хватаче“ а сами се придружују деци која чине круг.

Игра траје док се изведе неколико промена.

После неколико промена из предходне игре, сва деца седају у круг и УЧ започиње разговор о процесу кроз који су прошли.

Питања за разговор су:

 – Како су се осећали у улози “ хватача“- “ бацача“?

 – Како је бити мањина (“ хватачи“)  која покушава да заузме позицију већине (“ бацачи“)?

 – Како је бити већина (“ бацачи“)?

 Која осећања преовладавају у којој улози?

 – Да ли је ово за њих било насилно. Ако јесте, шта је било насилно ( сама игра, коментари, повици, задиркивање)?

 

Друга активност: Како реагујемо у ситуацијама насилног понашања?

 

Ученике поделити у четири групе. Свака група добија по једну цедуљу на којој се налази опис ситуације коју треба да доврше и  одиграју. Имају пет минута да се припреме.

 

Важна напомена за УЧ: ситуације се разликују само по начину реаговања посматрача:

 1. група – Ситуација- посматрачи гледају
 2. група – Ситуација- посматрачи навијају
 3. група – Ситуација- посматрачи лично помажу-посредују
 4. група – Ситуација- посматрачи траже помоћ одраслих

 

 1. СИТУАЦИЈА –

Велики је одмор и сва  деца су у дворишту. Један дечак другог разреда се спрема да једе своју ужину. Притрчавају му двојица из четвртог разреда и покушавају да му је отму. Дечак чврсто држи своју ужину и каже им: „Оставите ме на миру“!  Уз погрдне речи и вику они и даље наваљују.

Деца која стоје око њих ћуте и гледају……..

 

 1. СИТУАЦИЈА –

Велики је одмор и сва  деца су у дворишту. Један дечак другог разреда се спрема да једе своју ужину. Притрчавају му двојица старијих дечака и покушавају да му је отму. Дечак чврсто држи своју ужину и каже им: „Оставите ме на миру“!  Уз погрдне речи и вику они и даље наваљују.

Деца која стоје око њих почињу да навијају и вичу: „отми му“, “ удри га „…….

 

 1. СИТУАЦИЈА –

Велики је одмор и сва  деца су у дворишту. Један дечак другог разреда се спрема да једе своју ужину. Притрчавају му двојица старијих дечака и покушавају да му је отму. Дечак чврсто држи своју ужину и каже им: „Оставите ме на миру“!  Уз погрдне речи и вику они и даље наваљују.

 

Старији дечаци прилазе двојици својих другова и говоре: Оставите га на миру и стају између њих….

 

4.СИТУАЦИЈА  –

Велики је одмор и сва  деца су у дворишту. Један дечак другог разреда се спрема да једе своју ужину. Притрчавају му двојица старијих дечака и покушавају да му је отму. Дечак чврсто држи своју ужину и каже им: „Оставите ме на миру“!  Уз погрдне речи и вику они и даље наваљују.

 

 Један дечак из њихове близине трчи код дежурног наставника и саопштава му шта се дешава…….

 

Једна по једна група представља ситуацију.

Запажања деце УЧ записује на великом папиру подељеном на четири дела, за сваку групу по један део.

 

Трећа активност:  Дискусија

Заједно са децом УЧ  формулације које су изречене као тумачење преводи на ниво описа понашања, користећи питања:

 Ко ради- говори,

 Шта ради- говори…

Наставак разговора у одељењу  организује се око питања:

-Како се ове  ситуације даље развијају?

_ Шта се даље дешава?

( поента је у томе да се у прве две обично насиље наставља, а у друге две има шансе да се прекине.)

Четврта активност: Мини предавања

Сваки УЧ на основу материјала и досадашње обуке осмисли кратко предавње у вези са различитим начинима реаговања у ситуацијама насиља и учењу вештина реаговања.

Пета активност: Игрица-балони преко жица

– кооперативна игра

 

Одељење се подели на  два дела. Учионица се канапом подели на пола. Канап је на висини као за одбојку. УЧ убацује један по један, 10 надуваних балона. Обе половине одељења треба да пребацују балоне са једне на другу страну преко канапа, трудећи се да ни један  балон не падне на под.

есдневник

Част ми је и задовољство да као координатор своје школе за есдневник кренемо у практичан рад за сада овог пилот пројекта који званично треба заживети 2018*2019. године. За сада свакодневно учимо и уносимо податке. Трудим се да као координатор максимално помогнем колегама како би што пре савладали убацивање потребних података и користили га свакодневно у настави.

Screenshot_32