Archive | август 2019

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ,ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РОДИТЕЉСКИ 2.9. у 9:35

СРЕЋАН ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ!

Пуно успеха у школи, осмех на лице и у радне победе!

ПРЕПОРУКА УЗ ДОГОВОР СА РОДИТЕЉИМА:

2.РАЗРЕД:

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ -СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ,,МУДРИЦЕ,,

РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА-СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА,СВЕТ ОКО НАС ЗА ДРУГИ РАЗРЕД,, МУДРИЦЕ,,

ПРЕПОРУКА УЗ ДОГОВОР СА РОДИТЕЉИМА:

4.РАЗРЕД:

НАСТАВНИ ЛИСТОВИ -СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ,,МУДРИЦЕ,,

РАДНИ ЛИСТОВИ ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА-СРПСКИ ЈЕЗИК, МАТЕМАТИКА, ПРИРОДА И ДРУШТВО ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ,,МУДРИЦЕ,,

-ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ УЧЕНИЦИ ЋЕ ОД ВЕРОУЧИТЕЉА ДОБИТИ ИНФОРМАЦИЈУ О ПРИБОРУ И УЏБЕНИК

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА БЛОГУ:  www.sasaucha.wordpress.com

Додатни трошкови:

Осигурање ученика Дунав= НЕПОЗНАТО  динара

Црвени крст= НЕПОЗНАТО динара

Уплата код разредног старешине до поnедељкa 9.ог септембра

ОСТАЛО:

Подела распореда часова

Начин рада у школи

Ормарићи ученика-начин употребе

ПОТРЕБНА ОСТАЛА СРЕДСТВА ЗА ШКОЛУ:

Укоричене свеске за Српски језик и Математику A4 формат, А4 свеска за Свет око нас, неколико свесака за вежбање, ЧЕТВРТИ РАЗРЕД-вежбанке за српски језик и математику, Нотна свеска за музичко(3.разред), блок број 4 за други разред, блок број 5 за четврти разред

Дрвене боје, фломастери, темпере, водене боје, воштане боје, селотејп трака, маказе, лепак, прибор за цртање, гумица, резач, ПИШИ БРИШИ (2 и 4.разред),по могућству танка! (Сав материјал држати нешто у ранчевима-перници, нешто у ормарићу)

РАЗМАТРАЊЕ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ ЧЕТВРТКОМ ДО 14:45, ПОВРЕМЕНО ДО 15:15 ДА БИ СЕ СВИ ЧАСОВИ РЕАЛИЗОВАЛИ У ЦЕЛОСТИ (ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА)

Избор за представника Савета родитеља

Разговор: Отворена врата, Дан када родитељи могу присуствовати настави

 

Screenshot_116

Разредни старешина: Саша Јовановић