Archive | март 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 1.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Препричавање басне „Коњ и магарац“-ТВ РТС 2 час

Пажљиво слушати час

СЛАТКА МАТЕМАТИКА

Прочитати из Читанке текст и у свеску урадити одговоре са доњег листића

Screenshot_110Screenshot_109

МАТЕМАТИКА:

Дељење бројевима 3 и 4 (текстуални задаци)-ТВ РТС 2 час

Пажљиво слушати час

Задаци се раде на Зоом апликацији сутра у 12 часова, преписати задатке, ко не може ради у свесци.

Screenshot_111

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Играмо се бојама-ТВ ЧАС

Нацртати помоћу основних и изведених боја темперама или воденим бојама једну од рађених прича, басни или бајки.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, Среда 1.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Текст: “Босоноги и небо“, Б. Црнчевић-ТВ час РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

Screenshot_107

Преписати горе наведено у свеску, а према доле наведеном плану препричати у свеску.

Screenshot_108

МАТЕМАТИКА:

Дељење са остатком-ТВ час-РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

Неједначине

Задаци су дати овде и препорука је урадити их у Гоогл учионици и послати урађено. Поред ових урадити 2,3 задатка из Радних листова.

Решавање задатака.

 1. Реши неједначине:

40 ∙ Х < 160

160 : Х > 5

980 : Х > 20

15 ∙ Х > 675

 

 1. Који бројеви умањени 6 пута дају количник мањи од 360?

 

 1. Дељеник је 301. Колико пута може да се умањи количник да би био већи од броја 7?

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Сликарски материјали и технике-ТВ час-РТС2

Нацртати користећи основне и изведене боје једну од рађених прича. бајки или басни.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 31.3.2020.

МАТЕМАТИКА- ТВ ЧАС РТС 2-Дељење бројевима 3 и 4

Пажљиво послушати час и радити задатке са ТВ часа

Урадити у свеску наведене, а неурађене задатке после часа са мном на Зоом платформи.

Screenshot_102

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ТВ ЧАС РТС 2-Коњ и магарац (народна басна)

Screenshot_103

Screenshot_104

Пошто је ТВ час посвећен овој басни после слушања ТВ часа, написати у свесци наслов, ликови, кратко описати ликове и на дата горе наведена питања одговорити. Пожељно је илустровати басну.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

С оне стране Дунава

Послушати песму са Јутјуба или дигиталног уџбеника, илустровати је у свеску.

Screenshot_105Screenshot_106

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 31.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Род и број придева-ТВ час РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

ПИСАЊЕ СУГЛАСНИКА Ј

https://wordwall.net/sr/resource/1082146/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%98

Odgledati video, a zatim uraditi u Radnim listovima pisanje suglasnika J

 

МАТЕМАТИКА:

Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем-ТВ час РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

ЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

Рад на Зоом апликацији

 1. Реши једначине:

403 269 : Х = 687

63 450 : Х = 150

 

 1. Реши једначине:

9 312 : Х = 127-30

7 000 + Х ∙ 39 = 15 190

 

 1. Када се следбеник броја 11 909 помножи неким бројем добије се број који је за 392 641 мањи од најмањег седмоцифреног броја. Одреди непознати број.

 

 1. Колико пута треба умањити збир бројева 66 554 и 84 655 да количник буде 159?

-Вежбати задатке из Радних листова

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

ПЕСМА “МАРИЈА“ и Химна Боже правде

Слушати песму Марија на CD, и Химну на Јутјубу, а затим аудио запис отпеване песме послати путем Вибера

 

Физичко васпитање:

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020.

Српски језик – Придеви: описни, присвојни, градивни-ТВ ЧАС-РТС2

Пажљиво слушати час и записати најважније

ОПИС ЖИВОТИЊЕ – ВЕЖБЕ УСМЕНОГ И ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА

Опиши и илуструј омиљену животињу

Поштуј правописна и граматичка  правила и лепо осмисли садржај.

 

Математика – Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем-ТВ ЧАС-РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најважније

 

Једначине:

Решавање задатака.

 1. Реши једначине:

Х ∙ 162 = 73 872

403 269 : Х = 687

2. Реши једначину:

2 ∙ Х + 310 = 2 784

 1. Ако замишљени број поделимо бројем 632 и додамо 5407 добићемо збир 5503. Који је замишљени број?

Занимљива математика, квиз, дато и у гоогле учионици

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

БРДСКИ И ПЛАНИНСКИ КРАЈЕВИ

ПРОЧИТАТИ ДОЛЕ ЛЕКЦИЈУ, научити најважније, а затим лекцију прочитати и из уџбеника

Одлике:

–  Веома мало обрадивог земљишта, али доста пашњака који су погодни за развој сточарства – козе, овце;

– Највише се производе млечни производи, али и прерађевине од меса;

– Затим вуна која се прерађује – џемпери, прслуци, гуњеви…

– Фабрике које прерађују руде извађене из планина;

– Фабрике за прераду дрвета, намештаја, папира…;

– Природне лепоте за развој туризма;

– Мрежа путева лошија због кривина, тунела, мостова…

Једине планине у равној Војводини су Фрушка гора (Црвени Чот 511m) у Срему између Саве и Дунава и Вршачке планине (Гудурички врх 641 m) које су почетак Карпата.

Јужно од линије Сава−Дунав налази се побрђе Шумадије. Према југу брда прелазе у планине. На крајњем југозападу (Проклетије и Шар-планина) и на истоку (Стара планина) планински врхови достижу преко 2000 m (понекад и 2500m). Највиши врх Србије је Ђеравица, висок 2656 m, на тромеђи Србије, Црне Горе и Албаније. Планине Србије се могу проћи кроз бројне клисуре. Једна од њих је Ђердапска клисура на Дунаву, која је усечена кроз Карпатске планине. Најнижа тачка Србије је ушће Тимока у Дунав и износи 28 m. Планински рељеф Србије објашњава појаву многих кањона, клисура и пећина (Ресавска пећина, Церемошња, Рисовача…), а додатну лепоту обезбеђује богатство изузетно очуваних шума у чијем саставу има много ендемских врста, те богатство вода, потока, извора, пашњака, итд.

Највећи део територије Србије заузимају планине, које чине планинску регију. Она се протеже од Панонског побрђа на северу до црногорске, албанске и македонске границе на југу. Од запада ка истоку протеже се од босанско-херцеговачке до бугарске границе.

Планине Србије се деле на Родопске планине, Карпатско-балканске планине и Динарске планине.

Највише планине динарског предела налазе се на југу наше земље ито су Проклетије и Шар-планина.

На истоку наше земље, уз границу са Бугарском, из правца Румуније, простиру се обронци планине Карпати. Највећа планина овог предела је Стара планина, чији је врх Миџор са 2169м надморске висине, један од највиших у Србији. Планине Родопског предела су најстарије планине Србије. Најпознатије су Бесна кобила и Јастребац.

Квиз за 4. разред дат и путем маила у Гоогле учионици:

https://wordwall.net/play/1042/519/904?fbclid=IwAR0QwWMLxix7OEIrBjQQyb5Cg3LaWBUNwj1TFi-sZU1ZLH5FG_Mk9-m243E

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ТВ ЧАС РТС 2-Lunch time, part 2

ВАЖНО:

УЧЕНИЦИ РАДЕ ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА, КОЛИКО МОГУ БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020.

ВАЖНО:

УЧЕНИЦИ РАДЕ ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА, КОЛИКО МОГУ, БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА 

Српски језик – Именице: властите и заједничке, род и број именица-РТС 2

Пажљиво слушати час

Властите и заједничке именице

Преписати у свеску и попунити табеле:

Screenshot_84Screenshot_83Screenshot_82Screenshot_81

Ко има времена и жели проверити знање о Именицама урадити доле квиз, послат и преко Гоогле учионице маила

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19gZaPoxw8Qy2KaAxZS6JJxzrKy%252FObNrwmONp47ds3NVtG89n9XJcde?fbclid=IwAR1DPvKv5v0fOSmdJozXhaxL7g4qR_skPt-jPk1XAfcMIbMlTdsZq6oa8ng

 

МАТЕМАТИКА:

Дељење бројевима 2, 5 и 10 (текстуални задаци)-ТВ час

Пажљиво одслушати час и записати најважније

У Уџбенику завршити Дељење бројем 3

Копирати линк на Гоогле и проверити знање, поене послати вибером.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchbhCiwVVSdlMW43OXaF3d2SEtmRIujgGp43uQM0d2rCCg3Q/viewform

На пример када се све уради на Виев се погледа резулатат и сними

Screenshot_90

СВЕТ ОКО НАС:

Различита стабла биљака

Прочитати лекцију у књизи, урадити дате задатке, а у свеску преписати наслов и доле наведене 2 дефиниције о зељастим и дрвенастим биљкама

Screenshot_85Screenshot_86Screenshot_87Screenshot_88Screenshot_89

Јако користан видео о деловима биљке:

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-Енглески језик – My toys, part 1, ТВ ЧАС

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК-27.3.2020.

Српски језик:

ТВ ЧАС РТС2: Трешњa у цвету, Милован Данојлић (писање састава – опис природе)

Пажљиво слушати час, написати задату тему

У свеску урадити:

 1. Упиши личне заменице које недостају:

_______ трчите                       _________ плаче

_______ размишљам               _________ певамо

_______ посматрају                  __________ долазиш

 

 1. Замени именице личним заменицама:

– Учитељица је причала занимљиву причу.

__________________________________

– Мара, Лана и Јана су најбоље другарице.

__________________________________

– Мишо, дођи овамо, а Гоца и Маја нека остану.

_________________________________

 

 1. Следеће реченице допуни личним заменицама:

– _______ сам сигурна да ће _________доћи.

– Зашто је _________ тужан?

– Ко _________ каменом, ____ њега погачом.

– Господине Перићу, да ли је оно _______ шешир?

 

 1. Следеће речнице допуни личном заменицом „ти”:

____ си мој најбољи пријатељ.

Са _______ најлепше играм.

Од ____ сам научио пуно корисних ствари.

За ____ ћу све да учиним.

Често о ______ причам.

 

 1. Прочитај реченице, подвуци заменице и одреди им род и број.

– Ти и ја учимо, а они мирно спавају.

– А ви останите целу ноћ будни па погледајте.

– Ми смо деца весела.

 

Заменице:          Лице:           Број:        Род:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС2:  Множење

Пажљиво слушати час, преписати у свеску задатке који се раде на ТВ часу.

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

 1. Реши неједначине:

40 ∙ Х < 160 ;

160 : Х > 5

 1. Који бројеви умањени 6 пута дају количник мањи од 360?

 

Домаћи задатак: 168.страна (2-4 задатка по избору)

-Обратити пажњу да се код непознатог делиоца мења знак

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ТВ ЧАС- Музичка култура – Химна Републике Србије

Пажљиво слушати час

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 27.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ТВ ЧАС РТС 2: Болесник на три спрата, Бранко Ћопић

Пажљиво погледати час

Screenshot_71

Размисли о томе како је животињама у зоолошком врту. Где по твом мишљењу
дивље животиње треба да живе? Објасни зашто.

Илуструј песму и препиши у свеску горе наведене кључне речи.

 

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС 2: Дељење бројевима 2,5 и 10

Пажљиво погледати час

Дељење бројем 3

Screenshot_73

Преписати у свеску таблицу дељења бројем 3

У књизи урадити неколико задатака страна 87. (Вежбајмо) и 88.-Дељење бројем 3

 

 

Музичка култура – ТВ ЧАС РТС 2-Химна Републике Србије

Пажљиво послушати час

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 26.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ТВ ЧАС РТС 2:Врсте реченица по значењу

Пажљиво погледати час

Оцене, ГвидоТартаља

Прочитати текст из Читанке:

Screenshot_66Screenshot_65Screenshot_64

Усмено одговори на питања :

Screenshot_67

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС 2: Дељење бројем 10

Пажљиво погледати час

Завршити задатке из Уџбеника који нису урађени везано за дељење бројем 10.

 

СВЕТ ОКО НАС:

Дрвеће у нашој околини

 ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ИСПОД:

Screenshot_68

Урадити доњи листић- допуњавање у свесци:

Дрвеће делимо на ______________________ и ________________________.

Лишћарско дрвеће у _________________ губи лишће.

Лист четинарског (_____________________) дрвећа назива се __________________.

Током године део четина опада са четинарског дрвећа. Међутим, нови листови стално  ________________ и дрво никада не ______________________.

Врсте лишћарског дрвећа: __________________, __________________, __________________.

Врсте четинарског дрвећа: __________________, ___________________, ________________.

 

Уколико користите Дигитални уџбеник корисити га

Све горе наведено урадити ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА!

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК: ТВ ЧАС РТС 2:My animals, part 2

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 26.3.2020.

Српски језик:

ТВ ЧАС РТС2: Богаћење речника (формирање породице речи; умањено и увећано значење речи)

Пажљиво слушати час

– Које смо све приче прочитали овог месеца?

Издвојте најзанимљивије ликове из текстова које смо учили овог месеца, а који су по вашем мишљењу најзанимљивије. Опишите 1 лик и истакните његове особине.

 

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС2: Множење вишецифреног броја вишецифреним бројевима

Пажљиво слушати час

ЈЕДНАЧИНЕ

ДОПУНИТИ ПОТРЕБНУ РЕЧ, УРАДИТИ У СВЕСЦИ:

Како се решавају једначине? (Допуни реченице.)

Непознат сабирак се израчунава тако што се од збира _______________ ______________ сабирак.

Непознат умањеник се израчунава тако што се саберу _____________________ и ___________________.

Непознат умањилац се израчунава тако што се _____________________________________.

Непознати чинилац се израчунава тако што се _________________ подели __________________________.

Непознат дељеник се израчунава тако што се _________________________ и ______________________________.

Непознати делилац се израчунава тако што се ________________________

Ученици читају наглас понуђено множење и дељење (примери на црним таблама) у Уџбенику на страни 102.

То је још једно подсећање ученика како се израчунава НЕПОЗНАТИ ЧИНИЛАЦ, НЕПОЗНАТИ ДЕЉЕНИК и НЕПОЗНАТИ ДЕЛИЛАЦ.

Домаћи задатак:

Решавање једначине из задатака 1, 2 у Уџбенику, страна 102.

Pogledati i podsetiti se deljenja dvocifrenim brojem

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

ДЕЛАТНОСТ ЉУДИ У РАВНИЧАРСКИМ КРАЈЕВИМА

Прочитати лекцију из уџбеника

Урадити квиз доле са линка што је боље могуће

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ТВ ЧАС:Lunch time

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 25.3.2020.

МАТЕМАТИКА

РТС2 ЧАС- Множење вишецифреног броја двоцифреним

Пажљиво слушати час

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ

По сопственим могућностима решити 2-4 задатка из Радних листова, страна 164,165.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ТВ ЧАС РТС2-Именице (збирне и градивне)

Пажљиво слушати час

Из уџбеника О ЈЕЗИКУ прочитати стране 38. и 40 та о збирним и градивним именицама, а по могућностима урадити по 2,3 задатка са страна 39 и 41.

Када убудуће радимо неки текст или песму поштоваћемо овај редслед, па ћете га преписати када будемо радили прву песму или причу

Screenshot_63

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ТВ ЧАС РТС2-Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Пажљиво слушати час

100 ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 25.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

РТС 2 ЧАС: Врсте реченица по облику

Пажљиво слушати час

Преписати у свеску по диктату писаним ћириличним словима водећи рачуна о великом слову, доњи текст

Драга Ана,

Јављам ти се са Копаоника.Пут од Београда до Брзећа је био веома пријатан. Овде је много лепо. Упознала сам нову другарицу. Зове се Јована Тошић .Сутра ћемо ићи на излет до Сунчаног брега. Видећемо и Панчићев врх, највиши врх у Србији. Баш се радујем. Молим те помазиш Акија уместо мене.

Пуно те поздравља,

Биљана

 

МАТЕМАТИКА:

РТС 2 ЧАС: Дељење бројем 5

Пажљиво слушати час

Дељење бројем 10

Преписати у свеску:

10 : 10 = 1     јер је    10 ∙ 1 = 10

20 : 10 = 2     јер је     10 ∙ 2 = 20

30 : 10 = 3     јер је     10 ∙ 3 = 30

40 : 10 = 4     јер је     10 ∙ 4 = 40

50 : 10 = 5     јер је     10 ∙ 5 = 50

60 : 10 = 6     јер је     10 ∙ 6 = 60

70 : 10 = 7     јер је     10 ∙ 7 = 70

80 : 10 = 8     јер је     10 ∙ 8 = 80

90 : 10 = 9     јер је     10 ∙ 9 = 90

100 : 10 = 10     јер је     10 ∙ 10 = 100

Урадити неколико задатака  по избору и могућностима у Уџбенику везаних за дељење бројем 10.

 

Ликовна култура-ТВ час РТС2 – Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Пажљиво слушати час

 

100 ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ -велики избор вежби

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 24.3.2020.

МАТЕМАТИКА:

Час на РТС 2-Дељење бројем 2

Пажљиво пратите час.

Дељење бројем 5

5 : 5 = 1     јер је    5 ∙ 1 = 5

10 : 5 = 2     јер је     5 ∙ 2 = 10

15 : 5 = 3     јер је     5 ∙ 3 = 15

20 : 5 = 4     јер је     5 ∙ 4 = 20

25 : 5 = 5     јер је     5 ∙ 5 = 25

30 : 5 = 6     јер је     5 ∙ 6 = 30

35 : 5 = 7     јер је     5 ∙ 7 = 35

40 : 5 = 8     јер је     5 ∙ 8 = 40

45 : 5 = 9     јер је     5 ∙ 9 = 45

50 : 5 = 10     јер је     5 ∙ 10 = 50

Screenshot_14

Преписати горе наведено и решити задатке у свесци.

У Уџбенику урадити по избору неколико задатака (може и цела страна) везано за лекцију Дељење бројем 5.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Час на РТС 2-Буђење пролећа (богаћење речника, придеви…)

Пажљиво пратите час.

Отворите Мудрицу и проверите да ли су урађени садржаји везани за придеве.

Ако нису урадите задатке из Мудрице везану за Придеве.

Отворите Читанке, прочитајте текст- Прича са погледом на небо,

Screenshot_62

затим рад у свесци:

Изглед свеске

                                               Прича са погледом на небо

Игор Коларов

 

Непознате речи:

Meсто радње:

n  Време:

n  Ликови :

n  Порука:


Podseti se šta je to strofa. U svojoj svesci latinicom napiši jednu blesavu strofu.

 

НАПОМЕНА, Ко користи дигиталне уџбенике све садржаје можете пратити и путем њих и идеални су за вежабање за све предмете.

Прилог:-ПРОЧИТАТИ

Прилог 1.

Игор Коларов (1973–2017) је био један од најзначајнијих домаћих писаца за децу и младе. Објавио је књиге за децу: Хионијине приче (песме и приче, 2000); Аги и Ема (роман, 2002, награда „Политикин Забавник“); Приче о скоро свему (приче, 2005, награда „Невен“), Кућа хиљаду маски (роман, 2006; награда „Политикин Забавник“, награда „Сима Цуцић“, награда „Мали Принц“ за најбољу дечју књигу у региону) и друге. Поред наведених, добио је и награду Змајевих дечјих игара (2006) за изузетан стваралачки допринос савременом изразу у књижевности за младе, као и Златну значку Културно-просветне заједнице Србије (2009) за стваралачки допринос у ширењу културе.

 

СВЕТ ОКО НАС – Пролеће: ТВ ЧАС

Час на РТС 2- Пролеће

Пажљиво пратите час.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

Слушање музике: Камиј Сен-Санс, „Карневал животиња”, Марш лавова

Одлушати композицију на Јутјубу Марш Лавова и илустровати је у свеску

 

Физичко васпитање:

На РТС 2 у паузама између часова погледати вежбе обликовања и исте радити.

Пратите следеће вежбе на линку Јутјуба и урадите их:

Слике радова са пошаљите путем Вибера.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 24.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ПОГЛЕДАТИ ЧАС НА РТС 2: Именице (род и број)

Погледајте прилоге на Јутјубу о именицама пажљиво:

 

У Радним листовима (О језику) урадити 32. и 33.страну страну. 

 

 

МАТЕМАТИКА:

Погледати час на РТС-Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним

МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ:

Наставити са решавањем задатака у Радним листовима на 163. страни (урадити задатке који нису решени према сопственим могућностиима).

Задатке са множењем и дељењењем са потписивањем урадити у свеску, а затим преписати у Радне листове.

Сетите се да када нема заграда увек се прво ради множење и дељење па онда сабирање и одузимање.

ПРИРОДА И ДРУШТВО: ТВ ЧАС

Погледати час на РТС-Моја домовина део света

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

РИТМИЧКЕ И МЕЛОДИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Провежбати ритмичке вебе на 25. страни у Уџбенику, као и мелодијску вебу Синоћмајка оженила Марка на страни 24.

Погледајте првих 12 слајдова на следећој презентацији везане за Тактирање и такт

https://docs.google.com/presentation/d/1ZQ23_MwI8GKoiBl8cdqgnwHQnpKeDgxVoJKp0_NZtKg/edit?fbclid=IwAR3Y2qLWs3v-rI9avL3j8H-rwpr-vSlVUWL4cPJlpC72LztifqYCD6KqSCc#slide=id.g71a180e987_0_38

Учење теорије

Лествица –  или скала је низ тонова који се постепено нижу алфабетским редом од било којег тона(до искључиво оног тонског имена којим је лествица почела).

ЛЕСТВИЦА ИЛИ СКАЛА ЈЕ РЕДОСЛЕД ТОНОВА ПОРЕЂАНИХ ПО ВИСИНИ НАВИШЕ ИЛИ НАНИЖЕ. ТО ЈЕ НИЗ ОД СЕДАМ ТОНОВА РАЗЛИЧИТЕ ВИСИНЕ И ПОНОВЉЕНОГ ПРВОГ, НАВИШЕ ПОСЛЕ СЕДМОГ ТОНА.

Преписати у нотну свеску лецију о Ц-Дур лествици, такође је изучити у књизи.

 

Физичко васпитање:

На РТС 2 у паузама између часова погледати вежбе обликовања и исте радити.

Пратите следеће вежбе на линку Јутјуба и урадите их:

Слике радова пошаљите путем Вибера.

 

 

 

ZOOM, upustvo za instalaciju aplikacije koja je jedan od najboljih vidova komunikacije sa ucenicima

ZOOM

PRATITE UPUSTVO, INSTALIRAJTE ZOOM APLIKACIJU, NAJBOLJE NA TELEFONU. UKOLIKO ZELITE JEDNOSTAVAN NACIN, SAMO INSTALIRAJTE APLIKACIJU OSTALA 2 JEDNOSTAVNA KORAKA (pokretanje aplikacije i ukucavanje koda u vreme dogovora ) DOBICETE UPUSTVOM U GRUPI.ZA OVU APLIKACIJU POTREBAN JE MOBILNI TELEFON ILI PC, KAO I INTERNET.

Click to access zum-(zoom)-aplikacija–korisnicko-uputstvo-za-ucenike-i-roditelje.pdf

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 23.3.2020.

Од 23.03.2020. образовни садржаји за IV разред се емитују на каналу РТС2.

Screenshot_56

Н А П О М Е Н А : РАДИТИ ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Погледај час на РТС 2- Именице, појам и препонавање

Програмом је предвиђен ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

УЧЕНИЦИ ЋЕ У СВОЈИМ СВЕСКАМА ОДАБРАТИ ЈЕДНУ ОД ОВЕ ТРИ ТЕМЕ И НАПИСАТИ У СВЕСКУ.

Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.                            – Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

 1. Мој најбољи друг/другарица
 2. Омиљена личност мог детињства
 3. Личност из моје околине

Сваки ученик ће изабрати једну тему и уписати је у своју свеску.

 

МАТЕМАТИКА:

Погледај час на РТС 2- Множење и дељење декадним јединицама и вишеструким декадним јединицама

МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ:

Обновимо знања о врстама израза. Рад у свескама.

Израчунај, па допуни реченице:

1.780 + 420 =_____ Овакав израз у математици називамо _____________, а рачунску операцију у овом изразу _________________.

 1. 23 760 – 12760 = ___________ Овај израз називамо ________________, а рачунску операцију у овом изразу ___________________.
 2. 12 400 ∙ 5 = __________ Израз у којем је коришћена рачунска операција _______________ називамо _____________.

 

 1. 8 500 : 50 = ____________ Када у бројевном изразу користимо ________, онда је тај израз _______________.

ЗАКЉУЧАК:  изразе који имају само једну рачунску операцију називамо ПРОСТИ изрази.

ЗАКЉУЧАК:  изрази у којима се користе две или више рачунских операција и да такве изразе зовемо СЛОЖЕНИ изрази.

Нпр.:     1520 − 113 + 100 =          1 176 + 543 – 789 =

Израчунај:

548 • 27 + 452 • 27 =                                2 198 • 78 − 1 188 • 78 =

ЗАКЉУЧАК:  изразе који имају само рачунске операције сабирања и одузимања без заграде радимо редом; исто је и са онима који имају само множење.

Поставити проблем: Шта,  ако у изразима постоје све четири рачунске операције, а нема заграда.

574 + 216 • 38 − 38 − 96 + 114 =

ЗАКЉУЧАК:  када у изразима постоје све четири рачунске операције, а нема заграда, предност имају множење и дељење, па потом сабирамо и одузимамо.

У РАДНИМ ЛИСТОВИМА УРАДИТИ: 163. страна, од 5 задатака урадити 2-4 задатка по избору.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

Равничарски крајеви

Равничарске крајеве чине пространа равна, плодна земљишта и одговарајућа клима. Све је то погодно за развој пољопривреде, посебно земљорадње и прехрамбене индустрије.

Највише се гаје: житарице (пшеница и кукуруз) и индустријско биље и сточна храна.

То омогућава развој сточарства – живине, говеда и свиња.

 

Прочитати лекцију у Уџбенику стране 108,109 и 110., а затим урадити Радне листове, страна 42.

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

ВЕЖБАЈМО У КУЋНИМ УСЛОВИМА:

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 23.3.2020.

Од 23.03.2020. образовни садржаји за II разред се емитују на каналу РТС2

Screenshot_57

Н А П О М Е Н А : РАДИТИ ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА

Српски језик:

Погледај час на РТС 2-Песма Пролећница, Јован Јовановић Змај

УРАДИТИ МУДРИЦА 48 и 49.страна, Научили смо сва штампана слова латиница (УРАДИТИ ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА)

 

МАТЕМАТИКА:

Погледај час на РТС 2-Дељење, појам и елементи

У УЏБЕНИКУ РЕШИТИ ЗАДАТКЕ  ВЕЖБАЈМО 84. страна

 

СВЕТ ОКО НАС:

Упознај природу,заједничке особине живих бића

Screenshot_55

Преписати у свеску.

Грађа биљке 38.страна-прочитати лекцију у уџбенику

Биљке 59.страна, Мудрица (према могућностима ученика)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 21.3.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Диктат

Родитељи читају текст, деца га пису латиничним словима обраћајући пажњу на велико слово, знакове интерпунције, правопис

Породица Петровић живи у великом стану у Београду. Тата Ђура иматридесет година и ради у Ургентном центру као лекар. Он воли свој посао, а поред тога он воли и тенис. Суботом и недељом, кад је лепо време, са пријатељима игра тенис. Мама Весела је медицинска сестра у једној великој београдској болници. Нема сваког дана исто радно време. Често ради после подне или целу ноћ. Због тога тата ујутро води децу у школу. Деца Милан и Јулија су ученици и иду у основну школу. Они су ученици другог разреда. Веома су живахни и воле да су у покрету. Свакодневно са родитељима одлазе у посете на различита места. Воле да се купају у реци. Зато обожавају када иду наАдуЦиганлију.

 

СВЕТ ОКО НАС:

Биљке у нашем окружењу и њихова грађа

Биљке себи стварају храну, стварају кисеоник, покрећу се.

Већина биљака има: корен, стабло, лист, цвет, плод и семе.

Лекцију Биљке у нашем окружењу прочитати у уџбенику..

Отворити следећи линк и погледати 2-3 Повер поинт презентације везане за биљке ради лакшег разумевања

https://suzanamiljkovic.wordpress.com/ppd-son/drugi-razred/

Ово преписати у свеску, а хербаријум почети правити у складу са могућностима:

Хербаријум је збирка пресованих, осушених биљака.

УПУТСТВО ЗА ПРАВЉЕЊЕ ХЕРБАРИЈУМА

Сакупљање биљака:

– биљке сакупљати ујутро када је сунчан дан;

– од сваке врсте биљака узети само један примерак;

– зељасте биљке пажљиво вадити из земље са кореном, ножићем или лопатицом;

– одабрати оне биљке које имају развијене листове и цветове;

– биљке стављати у пластичне кесице.

Пресовање биљака:

– одстрањује се земља као и трули или суви делови биљке;

– биљка се пажљиво смешта међу странице новинске хартије са папирићем на који треба

написати назив биљке, датум и место на којем је пронађена;

– биљку потом треба притиснути тешким предметом;

– уколико је биљка пуна сокова, треба чешће мењати листове хартије;

– биљке пресовати двадесетак дана.

 

MATЕМАТИКА:

ТОЛИКО ПУТА МАЊИ И ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ

– Читање и анализа првог задатка у уџбенику на 83. страни, при чему треба уочити разлику односа за толико мањи и толико пута мањи број.

– Уводимо појмове толико пута мањи и за толико мањи број користећи примере из уводног дела часа:

16 : 2 = 8                16 2 = 14

два пута мањи       за два мањи

Важно је ученицима нагласити да израз толико пута мањи број одређујемо дељењем, а за толико мањи број одузимањем.

– Увежбавати на следећим задацима у свесци:

 1. Одреди број који је:

а) за 2 мањи од 8;

б) 2 пута мањи од 8;

в) 4 пута мањи од 12;

г) за 4 мањи од 12.

 1. Који број је 2 пута мањи од:

а ) броја 14;       б) броја 16;          в) броја 20?

 1. Јован има 24 балона, Сава 4 пута мање од њега, а Бошко за 4 мање од Јована. Колико балона има Сава, а колико Бошко?

– Самостални рад ученика – уџбеник, 83. страна, 2, 3. и 4. задатак.

Часови у изолацији, 4.разред, 21.3.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Одгледати са Јутјуба:

 

Преписати у свеску и урадити, претходно у Радним листићима прочитајте вше о основним и редним бројевима

Бројеви којима се казује колико је нечега на броју зову се основни или главни.

Бројеви којима се казује редослед предмета и бића у времену и простору јесу редни бројеви.

Вежбамо на примерима:

 1. Бројеве у следећим реченицама напиши цифрама:

– Рођен сам __________ године.

– Данас је __________ година.

– Ове године ћу прославити _______ рођендан.

 

 1. Допуни реченице:

– У списку ученика мог одељења ја сам на _______ месту.

– Седим у _____ клупи у ______ реду.

 

 1. У следећем низу подвуци основне, а заокружи редне бројеве:

Педесети, сто један, хиљадита, треће, осмо, један, милион, деветнаест, четрнаест.

 

 1. Напиши речима бројеве у низу:

68 ____________  6. _______________  11 ______________

 1. ___________ 3 _______________ 20 ______________
 2. ___________ 17 ______________ 100. _____________

 

 1. а) Напиши три реченице у којима ћеш употребити основне бројеве:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

б) Напиши три реченице у којима ћеш употребити редне бројеве:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

МАТЕМАТИКА:

ЗАВИСНОСТ КОЛИЧНИКА:

 • Развијање адекватних мисаоних операција које омогућавају савладавање наставних садржаја

 

Решавање низа задатака. Ученици раде задатке тако што један ученик ради на табли уз објашњење онога што примењује, а остали раде у својим свескама.

 

1. Попуни табеле:

дељеник 400 800 1200 1600 4000 10000
делилац 2 4 6 8 20 50
количник

 

дељеник 1000 500 250 200 100 50
делилац 200 100 50 40 20 10
количник

 

Како су се мењали дељеник и делилац у 1. Табели, а како у 2. табели?

Шта се тада дешавало са количником?

2. Одреди вредност количника:

50 : 5 =

(50 ∙ 2) : 5  =

50 : (5 ∙ 2) =

(50 ∙ 2) : (5 ∙ 2) =

3. Користећи својство сталности (непроменљивости) количника, смањи или повећај дељеник или делилац, па да делилац буде нека декадна јединица.

50 050 : 25 =

45 000 : 125 =

2 600 : 8 =

4. Ако знаш да је 125 : 5 = 25, одреди количник.

1 250 : 50 =

125 : 25 =

500 : 5 =

500 : 20 =

5. Ако је x : y = 1 000, одреди вредност количника:

(x ∙ 3) : y =

x : ( y : 10) =

(x : 2) : y =

(x ∙ 8) : y =

x : ( y : 4) =

x : (y ∙ 5) =

 • Евалуација рада: кратка провера савладаности градива на основу постављеног циља и задатака; домаћи задатак.

Решавање задатка – рекапитулације  са допуњавањем реченица.

Онолико пута колико се _________________ или _______________ дељеник, исто толико ____________ се повећа или _______________ количник.

Онолико пута колико се смањи делилац, олико _____________ се ____________ количник.

Онолико пута колико се ____________ делилац, толико пута се смањи _______________.

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО;

ЖИВОТИЊЕ И БИЉКЕ

Доле имате 3 линка, 2 презентације , кликните појавице Вам се ППТ презентације, погледајте их.

biljke i zivotinjeJadri

zivotZivotinjaMaca

zivotBiljkeMaca

Ukoliko ne mozete otvoriti, udjite na link

http://www.razredna-nastava.net/stranica.php?id=502

Ovde se nalaze obe prezentacije o biljkama i zivotinjama.

Јако је забавно, након тога прочитајте лекцију о Биљкама и животињама у Уџбенику на странама 106. и 107. и урадити Радне листове 41.страна.

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ: 20.3.2020. 2.РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА:

Погледати следећа видеа са ЈУтјуба:

 

 

ЗАВРШИТИ У УЏБЕНИКУ ДРУГУ СТРАНУ ВЕЗЕ МНЖЕЊА И ДЕЉЕЊА.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ДВА ЈАРЦА:

Basna antičkog grčkog pisca Ezopa Dva jarca je veoma kratka. Kroz priču o dva jarca koja su se srela na brvnu izneta je moralna pouka da je bolje popustiti nego da dođe do nesreće zbog tvrdoglavosti.

Dva jarca su živela na planinama. Jednog dana su se sreli jedan nasuprot drugog iznad duboke provalije kroz koju je tekla moćna planinska bujica. Stablo palog drveta je bilo jedino sredstvo za prelazak preko provalije, a na njemu čak ni dve veverice nisu mogle sigurno da pređu. Od ovog uskog puta i najhrabriji bi zadrhtali, ali jarčevima njihov ponos nije dozvolio ni da stoje blizu. Iako su znali da nije bilo prostora za obojicu, oba jarca nisu želela da se vrate. Jedan je postavio nogu na stablo, drugi je isto učinio i sreli su se rog na rog na sredini. Prepirali su se neko vreme, a zatim su se žestoko borili rogovima. Kada su izgubili ravnotežu, pali su u duboku vodu i udavili se.

 

У свесци написати наслов, име писца, ликове и опис ликова, поуку басне и илустровати је.