Archive | 17 марта, 2020

18.3.2020.Часови у изолацији 2.разред

Математика:

Дељење бројем 4

Понављање таблице множења бројем 4.

– Утврђивање појмова дељење, подељено, дељеник, делилац, количник на примеру 10 : 2 = 5.

Радни листови, Дељење бројем 4 страна 78,79. страна (једна или обе стране, по могућностима ученика) и листић доле наведен у свеску решити

Matematika 18.3 2 razred

 

СВЕТ ОКО НАС:

ПУТ ТЕКУЋИХ ВОДА

Основни делови текућих вода јесу: извор, корито, ток, обала.

Извор је место где вода извире из земље.

Корито је удубљење којим тече вода.

Ток реке јесте њен пут од извора до места где се улива у неку другу реку, језеро или море.

Обала је земљиште поред десне и леве стране текуће воде.

ВОДЕ СУ ВАЖНЕ. ТРЕБА ИХ ЧУВАТИ!

ОВО ПРЕПИСАТИ У СВЕСКУ, А ДАТУ ЛЕКЦИЈУ ПРОЧИТАТИ ИЗ УЏБЕНИКА 28. и 29. страна.

Voda 2 r 18.2

Ово НЕ радити у свеску већ усмено решити.

ЕДУКАТИВНА ИГРА: ДРЖАВЕ У ОКРУЖЕЊУ, одлично!!!

Копирајте или отворите линк:

https://learningapps.org/watch?v=p5nchiscc19

Српски језик:

Srpski 18.3.2 razred

18.3.2020.Часови у изолацији 4.разред

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД:

Природа и друштво 1.

  1. ПРИРОДНА БОГАТСТВА И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ /запиши наслов/

Уводни део:

Набројте: шта све користи човек, а створила је природа.

Главни део:

шта све користи човек, а створила је природа. Запишите у свесци.

Природна богатства

Природним ресурсом обично називамо све што потиче од Земље: земљиште, биљке, животиње, воду, шуме, нафту, метале и др.

Воде су непроцењиво природно богатство. Зашто?

Обновити воде.

Планинске реке због велике снаге – за добијање енергије,

равничарске за наводњавање обрадивих површина.

Шуме представљају велико природно богатство.

У Србији има доста шума и оне се користе за експлоатацију дрвета као сировине за даљу прераду.

Биљни и животињски свет

Представља посебно значајно природно богатство.

Морају се очувати природне заједнице! Зашто?

Земљиште

Које врсте земљишта имамо?

Где код нас има највише обрадивог земљишта?

Рудно богатство

Налази се на земљи или у њој.

Резерве рудног богатства нису велике, али смо по некима познати у свету.

Отворите страну 94.и 95.

Завршни део:

Напишите: Како се морамо односити према природном богатству?

Шта је Експлоатација?

ДАТУ ЛЕКЦИЈУ ПРОЧИТАЈТЕ И ИЗ УЏБЕНИКА

У СВЕСКУ У КРАТКИМ ЦРТАМА ПРЕПИСАТИ ИЗ ГОРЊЕГ ТЕКСТА НАЈБИТНИЈЕ!

ДОМАЋИ ЗАДАТАК, РАДНИ ЛИСТОВИ 39, 40. страна

ЕДУКАТИВНА ИГРА: ДРЖАВЕ У ОКРУЖЕЊУ, одлично!!!

Копирајте или отворите линк:

https://learningapps.org/watch?v=p5nchiscc19

 

 

МАТЕМАТИКА

ЗАВИСНОСТ ПРОИЗВОДА ОД ЧИНИЛАЦА

Прочитати лекцију, а затим УРАДИТИ ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЦНОСТИМА 3-5 ЗАДАТАКА НА СТРАНИ 154, 155. тој у РАДНИМ СВЕСКАМА

 

Утврдимо шта се дешава са производом када се неки од чинилаца мења.

Ученици попуњавају табелу.

a 420 840 1260 1680 2100
b 50 50 50 50 50
a ∙ b

Ученици решавају задатак и треба да уоче да се први чинилац мењао и како се мењао, као и шта се у том случају дешавало са производом.

Потом попуњавају другу табелу:

a 420 420 420 420 420
b 50 100 150 200 250
a ∙ b

Потребно је да ученици уоче да се сада мењао други чинилац, како се мењао, као и шта се у том случају дешавало са производом.

Када смо један (први или други) чинилац повећавали неколико пута, и производ се повећавао толико пута.

Ученици попуњавају нове табеле и извлаче одговарајуће закључке.

a 420 210 140 105 84
b 50 50 50 50 50
a ∙ b

 

a 420 420 420 420
b 50 25 10 5
a ∙ b

Ученици треба да уоче да се један од чинилаца смањивао неколико пута и да се тада производ смањивао толико пута.

Оно што смо уочили на претходним задацима, важи за било које природне бројеве.

Нека су a,  b и  n било који природни бројеви, важи правило да:

a ∙ b = c         (a ∙ n) ∙ b = c ∙ n      a  ∙ (b ∙ n) = c ∙ n

Ако су бројеви a и b дељиви бројем n, онда важи да је:

a ∙ b = c         (a : n) ∙ b = c : n      a  ∙ (b : n) =  c : n

Са ученицима анализирати примере у Уџбенику на страни 94. Ученици треба да уоче да се у првом примеру мења први чинилац (1 200), па потом други (20) и да се у том случају производ повећавао онолико пута (2 пута, 4 пута, 5 пута) колико пута се повећавао један од чинилаца. У другом примеру дешава се супротно, тј. један чинилац се смањује, па се и производ смањује.

Ученици раде први задатак тако што усмено коментаришу шта се дешава са чиниоцима и шта у том случају бива са производом. (Инсистирати да кажу да је први чинилац повећан 4 пута, па је онда и производ повећан 4 пута, те је у том случају једнак 400; или други чинилац је смањен 5 пута, па је тада и производ мањи пет пута и износи 100: 5 = 20…)

Посебну пажњу поклонити примеру у ком се и први и други чинилац истовремено повећавају (смањују) исти број пута. Ученици треба самостално да дођу до закључка шта бива са производом.

 

Српски језик 2. час у изолацији

ПРАВИЛНА УПОТРЕБА ЗНАКОВА ИНТЕРПУНКЦИЈЕ /препиши наслов/

Уводни део:

Подсећамо се:

– Тачку пишемо на крају обавештајне реченице, приликом писања појединих скраћеница и при писању редних бројева.

– Две тачке пишемо при набрајању, испред назива и у управном говору.

– Зарез пишемо при набрајању, после узвика (Ух, ух…) и када изражавамо супротности (Није хладно, већ је топло).

– Упитник пишемо на крају упитних реченица.

– Узвичник пишемо на крају узвичних  и заповедних реченица.

– Наводнике пишемо када наводимо туђе речи – управни говор, као и у називима књига, часописа, дневних листова.

– Заграде пишемо када дајемо додатно-допунско објашњење.

Главни део :

Задатак:

Текст који је написан великим штампаним словима ћирилице

– препишите правилно штампаном латиницом и водите рачуна о знацима интерпункције!

Текст:

ПУТ ПУТУЈУ…

ИВАНА И ДАРКО СУ КРЕНУЛИ НА ЛЕТОВАЊЕ У СУТОМОРЕ

СА УГЛА ПРЕРАДОВИЋЕВЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ЗДРАВКА ЧЕЛАРА АУТОБУСОМ СУ СТИГЛИ НА  ЖЕЛЕЗНИЧКУ СТАНИЦУ ПУТОВАЛИ СУ ВОЗОМ ПРУГОМ БЕОГРАД БАР

ВОЗ СЕ ЗАУСТАВИО КОД ВЕЛИКИХ ЦРЉАНА ДАРКО ЈЕ РЕКАО БАШ ЈЕ МУТНА КОЛУБАРА ГРАДАЦ ЈЕ БИСТРИЈИ ОДГОВОРИ МУ ИВАНА

ВОЗ ЈЕ КРЕНУО ПРЕМА ВАЉЕВУ КАД ЈЕ ВОЗ СТИГАО У ДРЕНОВАЧКИ КИК У ДАЉИНИ УГЛЕДАШЕ РЕДЕНОВЦЕ

ВИДЕЛИ СУ РЕКУ СКРАПЕЖ КОЈА СЕ УЛИВА У ЂЕТИЊУ ОНА ПРОТИЧЕ КРОЗ УЖИЦЕ

ИВАНА СЕ ПУТЕМ ДИВИЛА ЛЕПОТАМА ЗЛАТИБОРА ЗАЖАЛИЛА ЈЕ ШТО ОВОГА ЛЕТА НЕЋЕ ПОСЕТИТИ ДЕДУ НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ

ПРОВЕЗОШЕ СЕ ПОРЕД СКАДАРСКОГ ЈЕЗЕРА СТИГОШЕ У СУТОМОРЕ

ПРЕКРАСНО ЈЕ ОВО НАШЕ ЈАДРАНСКО МОРЕ РАДОСНО УСКЛИКНУ ИВАНА

Напомена:

Текст правилно написан, сликајте или напишите у Ворду ( word), и поставите у свој портфолио.

Завршни део:

Бићете обавештени преко наше виртуалне учионице.

17.3.2020.

II razred:

Matematika

Pogledati prilog za deljenje brojevima 2 i 5, okvirno pogledati radi lakseg razumevanja deljenja, uraditi nekoliko zadataka po izboru iz priloga, a zatim u Radnim listovima Deljenje sa 2, 76,77.strana

deljenje sa 2 i 5    prilog

Srpski jezik;

Mudrica-46,47. strana, Latinicna slova-P,R,B,G…….ukoliko je neko od ucenika uradio, prepisati pesmicu po izboru latinicnim slovima u svesku.

Muzička kultura:

Sa CD, ili digitalnog udzbenika ili preko JUBUTA poslusati pesmu Stanisa Korunovic-Prolece i pogledati istu u udzbeniku, nauciti je i ilustrovati u svesci za muzicko.

Ukoliko je materijal preobiman prilagoditi individualno po mogucnostima učenija, tj. uraditi koliko ko moze.

Uradjeno poslati putem vibera ili emaila:  sasaucha@gmail.com

IV razred:

Srpski jezik:

Procitati tekst iz Čitanke-

МРАВ ДОБРА СРЦА – БРАНИСЛАВ ЦРНЧЕВИЋ

Procitati, a zatim u svesku napisati naslov, naziv pisca, nepoznate reči, temu i ilustrovati ga.

 

Matematika:

Тест

  1. Обим једне стране коцке је 8cm. Израчунај површину.

 

  1. Збир дужина свих ивица квадра је 108dm. Израчунај дужину ако је висина 7dm, а ширина 9dm.

 

  1. Купатило треба поплочати плочицама. Површина једне плочице је m2. Колико је потребно плочица, ако је дужина купатила 3m, ширина 2m и висина 2m?

 

  1. Ивице једне коцке повећане су 2 пута. Сада је површина 384cm2. Колика је била првобитна површина?

 

  1. Израчунај укупну површину квадра чије су ивице a=240cm, b=50dm, а c је збир страница а и b.

Zadatke prepsiati u svesku uraditi ih i poslati putem Vibera ili emaila   sasaucha@gmail.com

Isto vazi i za Srpski jezik.

 

Muzicka kultura;

Iz udzbenika vežbati РИТМИЧКЕ И МЕЛОДИЈСКЕ ВЕЖБЕ u 2/4 i 3/4 taktu.