Archive | 20 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 21.3.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Диктат

Родитељи читају текст, деца га пису латиничним словима обраћајући пажњу на велико слово, знакове интерпунције, правопис

Породица Петровић живи у великом стану у Београду. Тата Ђура иматридесет година и ради у Ургентном центру као лекар. Он воли свој посао, а поред тога он воли и тенис. Суботом и недељом, кад је лепо време, са пријатељима игра тенис. Мама Весела је медицинска сестра у једној великој београдској болници. Нема сваког дана исто радно време. Често ради после подне или целу ноћ. Због тога тата ујутро води децу у школу. Деца Милан и Јулија су ученици и иду у основну школу. Они су ученици другог разреда. Веома су живахни и воле да су у покрету. Свакодневно са родитељима одлазе у посете на различита места. Воле да се купају у реци. Зато обожавају када иду наАдуЦиганлију.

 

СВЕТ ОКО НАС:

Биљке у нашем окружењу и њихова грађа

Биљке себи стварају храну, стварају кисеоник, покрећу се.

Већина биљака има: корен, стабло, лист, цвет, плод и семе.

Лекцију Биљке у нашем окружењу прочитати у уџбенику..

Отворити следећи линк и погледати 2-3 Повер поинт презентације везане за биљке ради лакшег разумевања

https://suzanamiljkovic.wordpress.com/ppd-son/drugi-razred/

Ово преписати у свеску, а хербаријум почети правити у складу са могућностима:

Хербаријум је збирка пресованих, осушених биљака.

УПУТСТВО ЗА ПРАВЉЕЊЕ ХЕРБАРИЈУМА

Сакупљање биљака:

– биљке сакупљати ујутро када је сунчан дан;

– од сваке врсте биљака узети само један примерак;

– зељасте биљке пажљиво вадити из земље са кореном, ножићем или лопатицом;

– одабрати оне биљке које имају развијене листове и цветове;

– биљке стављати у пластичне кесице.

Пресовање биљака:

– одстрањује се земља као и трули или суви делови биљке;

– биљка се пажљиво смешта међу странице новинске хартије са папирићем на који треба

написати назив биљке, датум и место на којем је пронађена;

– биљку потом треба притиснути тешким предметом;

– уколико је биљка пуна сокова, треба чешће мењати листове хартије;

– биљке пресовати двадесетак дана.

 

MATЕМАТИКА:

ТОЛИКО ПУТА МАЊИ И ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ

– Читање и анализа првог задатка у уџбенику на 83. страни, при чему треба уочити разлику односа за толико мањи и толико пута мањи број.

– Уводимо појмове толико пута мањи и за толико мањи број користећи примере из уводног дела часа:

16 : 2 = 8                16 2 = 14

два пута мањи       за два мањи

Важно је ученицима нагласити да израз толико пута мањи број одређујемо дељењем, а за толико мањи број одузимањем.

– Увежбавати на следећим задацима у свесци:

 1. Одреди број који је:

а) за 2 мањи од 8;

б) 2 пута мањи од 8;

в) 4 пута мањи од 12;

г) за 4 мањи од 12.

 1. Који број је 2 пута мањи од:

а ) броја 14;       б) броја 16;          в) броја 20?

 1. Јован има 24 балона, Сава 4 пута мање од њега, а Бошко за 4 мање од Јована. Колико балона има Сава, а колико Бошко?

– Самостални рад ученика – уџбеник, 83. страна, 2, 3. и 4. задатак.

Часови у изолацији, 4.разред, 21.3.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Одгледати са Јутјуба:

 

Преписати у свеску и урадити, претходно у Радним листићима прочитајте вше о основним и редним бројевима

Бројеви којима се казује колико је нечега на броју зову се основни или главни.

Бројеви којима се казује редослед предмета и бића у времену и простору јесу редни бројеви.

Вежбамо на примерима:

 1. Бројеве у следећим реченицама напиши цифрама:

– Рођен сам __________ године.

– Данас је __________ година.

– Ове године ћу прославити _______ рођендан.

 

 1. Допуни реченице:

– У списку ученика мог одељења ја сам на _______ месту.

– Седим у _____ клупи у ______ реду.

 

 1. У следећем низу подвуци основне, а заокружи редне бројеве:

Педесети, сто један, хиљадита, треће, осмо, један, милион, деветнаест, четрнаест.

 

 1. Напиши речима бројеве у низу:

68 ____________  6. _______________  11 ______________

 1. ___________ 3 _______________ 20 ______________
 2. ___________ 17 ______________ 100. _____________

 

 1. а) Напиши три реченице у којима ћеш употребити основне бројеве:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

 

б) Напиши три реченице у којима ћеш употребити редне бројеве:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

 

МАТЕМАТИКА:

ЗАВИСНОСТ КОЛИЧНИКА:

 • Развијање адекватних мисаоних операција које омогућавају савладавање наставних садржаја

 

Решавање низа задатака. Ученици раде задатке тако што један ученик ради на табли уз објашњење онога што примењује, а остали раде у својим свескама.

 

1. Попуни табеле:

дељеник 400 800 1200 1600 4000 10000
делилац 2 4 6 8 20 50
количник

 

дељеник 1000 500 250 200 100 50
делилац 200 100 50 40 20 10
количник

 

Како су се мењали дељеник и делилац у 1. Табели, а како у 2. табели?

Шта се тада дешавало са количником?

2. Одреди вредност количника:

50 : 5 =

(50 ∙ 2) : 5  =

50 : (5 ∙ 2) =

(50 ∙ 2) : (5 ∙ 2) =

3. Користећи својство сталности (непроменљивости) количника, смањи или повећај дељеник или делилац, па да делилац буде нека декадна јединица.

50 050 : 25 =

45 000 : 125 =

2 600 : 8 =

4. Ако знаш да је 125 : 5 = 25, одреди количник.

1 250 : 50 =

125 : 25 =

500 : 5 =

500 : 20 =

5. Ако је x : y = 1 000, одреди вредност количника:

(x ∙ 3) : y =

x : ( y : 10) =

(x : 2) : y =

(x ∙ 8) : y =

x : ( y : 4) =

x : (y ∙ 5) =

 • Евалуација рада: кратка провера савладаности градива на основу постављеног циља и задатака; домаћи задатак.

Решавање задатка – рекапитулације  са допуњавањем реченица.

Онолико пута колико се _________________ или _______________ дељеник, исто толико ____________ се повећа или _______________ количник.

Онолико пута колико се смањи делилац, олико _____________ се ____________ количник.

Онолико пута колико се ____________ делилац, толико пута се смањи _______________.

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО;

ЖИВОТИЊЕ И БИЉКЕ

Доле имате 3 линка, 2 презентације , кликните појавице Вам се ППТ презентације, погледајте их.

biljke i zivotinjeJadri

zivotZivotinjaMaca

zivotBiljkeMaca

Ukoliko ne mozete otvoriti, udjite na link

http://www.razredna-nastava.net/stranica.php?id=502

Ovde se nalaze obe prezentacije o biljkama i zivotinjama.

Јако је забавно, након тога прочитајте лекцију о Биљкама и животињама у Уџбенику на странама 106. и 107. и урадити Радне листове 41.страна.