Archive | 22 марта, 2020

ZOOM, upustvo za instalaciju aplikacije koja je jedan od najboljih vidova komunikacije sa ucenicima

ZOOM

PRATITE UPUSTVO, INSTALIRAJTE ZOOM APLIKACIJU, NAJBOLJE NA TELEFONU. UKOLIKO ZELITE JEDNOSTAVAN NACIN, SAMO INSTALIRAJTE APLIKACIJU OSTALA 2 JEDNOSTAVNA KORAKA (pokretanje aplikacije i ukucavanje koda u vreme dogovora ) DOBICETE UPUSTVOM U GRUPI.ZA OVU APLIKACIJU POTREBAN JE MOBILNI TELEFON ILI PC, KAO I INTERNET.

Click to access zum-(zoom)-aplikacija–korisnicko-uputstvo-za-ucenike-i-roditelje.pdf

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 23.3.2020.

Од 23.03.2020. образовни садржаји за IV разред се емитују на каналу РТС2.

Screenshot_56

Н А П О М Е Н А : РАДИТИ ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Погледај час на РТС 2- Именице, појам и препонавање

Програмом је предвиђен ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

УЧЕНИЦИ ЋЕ У СВОЈИМ СВЕСКАМА ОДАБРАТИ ЈЕДНУ ОД ОВЕ ТРИ ТЕМЕ И НАПИСАТИ У СВЕСКУ.

Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.                            – Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

  1. Мој најбољи друг/другарица
  2. Омиљена личност мог детињства
  3. Личност из моје околине

Сваки ученик ће изабрати једну тему и уписати је у своју свеску.

 

МАТЕМАТИКА:

Погледај час на РТС 2- Множење и дељење декадним јединицама и вишеструким декадним јединицама

МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ:

Обновимо знања о врстама израза. Рад у свескама.

Израчунај, па допуни реченице:

1.780 + 420 =_____ Овакав израз у математици називамо _____________, а рачунску операцију у овом изразу _________________.

  1. 23 760 – 12760 = ___________ Овај израз називамо ________________, а рачунску операцију у овом изразу ___________________.
  2. 12 400 ∙ 5 = __________ Израз у којем је коришћена рачунска операција _______________ називамо _____________.

 

  1. 8 500 : 50 = ____________ Када у бројевном изразу користимо ________, онда је тај израз _______________.

ЗАКЉУЧАК:  изразе који имају само једну рачунску операцију називамо ПРОСТИ изрази.

ЗАКЉУЧАК:  изрази у којима се користе две или више рачунских операција и да такве изразе зовемо СЛОЖЕНИ изрази.

Нпр.:     1520 − 113 + 100 =          1 176 + 543 – 789 =

Израчунај:

548 • 27 + 452 • 27 =                                2 198 • 78 − 1 188 • 78 =

ЗАКЉУЧАК:  изразе који имају само рачунске операције сабирања и одузимања без заграде радимо редом; исто је и са онима који имају само множење.

Поставити проблем: Шта,  ако у изразима постоје све четири рачунске операције, а нема заграда.

574 + 216 • 38 − 38 − 96 + 114 =

ЗАКЉУЧАК:  када у изразима постоје све четири рачунске операције, а нема заграда, предност имају множење и дељење, па потом сабирамо и одузимамо.

У РАДНИМ ЛИСТОВИМА УРАДИТИ: 163. страна, од 5 задатака урадити 2-4 задатка по избору.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

Равничарски крајеви

Равничарске крајеве чине пространа равна, плодна земљишта и одговарајућа клима. Све је то погодно за развој пољопривреде, посебно земљорадње и прехрамбене индустрије.

Највише се гаје: житарице (пшеница и кукуруз) и индустријско биље и сточна храна.

То омогућава развој сточарства – живине, говеда и свиња.

 

Прочитати лекцију у Уџбенику стране 108,109 и 110., а затим урадити Радне листове, страна 42.

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

ВЕЖБАЈМО У КУЋНИМ УСЛОВИМА:

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 23.3.2020.

Од 23.03.2020. образовни садржаји за II разред се емитују на каналу РТС2

Screenshot_57

Н А П О М Е Н А : РАДИТИ ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА

Српски језик:

Погледај час на РТС 2-Песма Пролећница, Јован Јовановић Змај

УРАДИТИ МУДРИЦА 48 и 49.страна, Научили смо сва штампана слова латиница (УРАДИТИ ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА)

 

МАТЕМАТИКА:

Погледај час на РТС 2-Дељење, појам и елементи

У УЏБЕНИКУ РЕШИТИ ЗАДАТКЕ  ВЕЖБАЈМО 84. страна

 

СВЕТ ОКО НАС:

Упознај природу,заједничке особине живих бића

Screenshot_55

Преписати у свеску.

Грађа биљке 38.страна-прочитати лекцију у уџбенику

Биљке 59.страна, Мудрица (према могућностима ученика)

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: