Archive | 23 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 24.3.2020.

МАТЕМАТИКА:

Час на РТС 2-Дељење бројем 2

Пажљиво пратите час.

Дељење бројем 5

5 : 5 = 1     јер је    5 ∙ 1 = 5

10 : 5 = 2     јер је     5 ∙ 2 = 10

15 : 5 = 3     јер је     5 ∙ 3 = 15

20 : 5 = 4     јер је     5 ∙ 4 = 20

25 : 5 = 5     јер је     5 ∙ 5 = 25

30 : 5 = 6     јер је     5 ∙ 6 = 30

35 : 5 = 7     јер је     5 ∙ 7 = 35

40 : 5 = 8     јер је     5 ∙ 8 = 40

45 : 5 = 9     јер је     5 ∙ 9 = 45

50 : 5 = 10     јер је     5 ∙ 10 = 50

Screenshot_14

Преписати горе наведено и решити задатке у свесци.

У Уџбенику урадити по избору неколико задатака (може и цела страна) везано за лекцију Дељење бројем 5.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Час на РТС 2-Буђење пролећа (богаћење речника, придеви…)

Пажљиво пратите час.

Отворите Мудрицу и проверите да ли су урађени садржаји везани за придеве.

Ако нису урадите задатке из Мудрице везану за Придеве.

Отворите Читанке, прочитајте текст- Прича са погледом на небо,

Screenshot_62

затим рад у свесци:

Изглед свеске

                                               Прича са погледом на небо

Игор Коларов

 

Непознате речи:

Meсто радње:

n  Време:

n  Ликови :

n  Порука:


Podseti se šta je to strofa. U svojoj svesci latinicom napiši jednu blesavu strofu.

 

НАПОМЕНА, Ко користи дигиталне уџбенике све садржаје можете пратити и путем њих и идеални су за вежабање за све предмете.

Прилог:-ПРОЧИТАТИ

Прилог 1.

Игор Коларов (1973–2017) је био један од најзначајнијих домаћих писаца за децу и младе. Објавио је књиге за децу: Хионијине приче (песме и приче, 2000); Аги и Ема (роман, 2002, награда „Политикин Забавник“); Приче о скоро свему (приче, 2005, награда „Невен“), Кућа хиљаду маски (роман, 2006; награда „Политикин Забавник“, награда „Сима Цуцић“, награда „Мали Принц“ за најбољу дечју књигу у региону) и друге. Поред наведених, добио је и награду Змајевих дечјих игара (2006) за изузетан стваралачки допринос савременом изразу у књижевности за младе, као и Златну значку Културно-просветне заједнице Србије (2009) за стваралачки допринос у ширењу културе.

 

СВЕТ ОКО НАС – Пролеће: ТВ ЧАС

Час на РТС 2- Пролеће

Пажљиво пратите час.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

Слушање музике: Камиј Сен-Санс, „Карневал животиња”, Марш лавова

Одлушати композицију на Јутјубу Марш Лавова и илустровати је у свеску

 

Физичко васпитање:

На РТС 2 у паузама између часова погледати вежбе обликовања и исте радити.

Пратите следеће вежбе на линку Јутјуба и урадите их:

Слике радова са пошаљите путем Вибера.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 24.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ПОГЛЕДАТИ ЧАС НА РТС 2: Именице (род и број)

Погледајте прилоге на Јутјубу о именицама пажљиво:

 

У Радним листовима (О језику) урадити 32. и 33.страну страну. 

 

 

МАТЕМАТИКА:

Погледати час на РТС-Множење и дељење вишецифреног броја једноцифреним

МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ:

Наставити са решавањем задатака у Радним листовима на 163. страни (урадити задатке који нису решени према сопственим могућностиима).

Задатке са множењем и дељењењем са потписивањем урадити у свеску, а затим преписати у Радне листове.

Сетите се да када нема заграда увек се прво ради множење и дељење па онда сабирање и одузимање.

ПРИРОДА И ДРУШТВО: ТВ ЧАС

Погледати час на РТС-Моја домовина део света

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

РИТМИЧКЕ И МЕЛОДИЈСКЕ ВЕЖБЕ

Провежбати ритмичке вебе на 25. страни у Уџбенику, као и мелодијску вебу Синоћмајка оженила Марка на страни 24.

Погледајте првих 12 слајдова на следећој презентацији везане за Тактирање и такт

https://docs.google.com/presentation/d/1ZQ23_MwI8GKoiBl8cdqgnwHQnpKeDgxVoJKp0_NZtKg/edit?fbclid=IwAR3Y2qLWs3v-rI9avL3j8H-rwpr-vSlVUWL4cPJlpC72LztifqYCD6KqSCc#slide=id.g71a180e987_0_38

Учење теорије

Лествица –  или скала је низ тонова који се постепено нижу алфабетским редом од било којег тона(до искључиво оног тонског имена којим је лествица почела).

ЛЕСТВИЦА ИЛИ СКАЛА ЈЕ РЕДОСЛЕД ТОНОВА ПОРЕЂАНИХ ПО ВИСИНИ НАВИШЕ ИЛИ НАНИЖЕ. ТО ЈЕ НИЗ ОД СЕДАМ ТОНОВА РАЗЛИЧИТЕ ВИСИНЕ И ПОНОВЉЕНОГ ПРВОГ, НАВИШЕ ПОСЛЕ СЕДМОГ ТОНА.

Преписати у нотну свеску лецију о Ц-Дур лествици, такође је изучити у књизи.

 

Физичко васпитање:

На РТС 2 у паузама између часова погледати вежбе обликовања и исте радити.

Пратите следеће вежбе на линку Јутјуба и урадите их:

Слике радова пошаљите путем Вибера.