Archive | 24 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 25.3.2020.

МАТЕМАТИКА

РТС2 ЧАС- Множење вишецифреног броја двоцифреним

Пажљиво слушати час

ПРОБЛЕМСКИ ЗАДАЦИ

По сопственим могућностима решити 2-4 задатка из Радних листова, страна 164,165.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

ТВ ЧАС РТС2-Именице (збирне и градивне)

Пажљиво слушати час

Из уџбеника О ЈЕЗИКУ прочитати стране 38. и 40 та о збирним и градивним именицама, а по могућностима урадити по 2,3 задатка са страна 39 и 41.

Када убудуће радимо неки текст или песму поштоваћемо овај редслед, па ћете га преписати када будемо радили прву песму или причу

Screenshot_63

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

ТВ ЧАС РТС2-Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Пажљиво слушати час

100 ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 25.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

РТС 2 ЧАС: Врсте реченица по облику

Пажљиво слушати час

Преписати у свеску по диктату писаним ћириличним словима водећи рачуна о великом слову, доњи текст

Драга Ана,

Јављам ти се са Копаоника.Пут од Београда до Брзећа је био веома пријатан. Овде је много лепо. Упознала сам нову другарицу. Зове се Јована Тошић .Сутра ћемо ићи на излет до Сунчаног брега. Видећемо и Панчићев врх, највиши врх у Србији. Баш се радујем. Молим те помазиш Акија уместо мене.

Пуно те поздравља,

Биљана

 

МАТЕМАТИКА:

РТС 2 ЧАС: Дељење бројем 5

Пажљиво слушати час

Дељење бројем 10

Преписати у свеску:

10 : 10 = 1     јер је    10 ∙ 1 = 10

20 : 10 = 2     јер је     10 ∙ 2 = 20

30 : 10 = 3     јер је     10 ∙ 3 = 30

40 : 10 = 4     јер је     10 ∙ 4 = 40

50 : 10 = 5     јер је     10 ∙ 5 = 50

60 : 10 = 6     јер је     10 ∙ 6 = 60

70 : 10 = 7     јер је     10 ∙ 7 = 70

80 : 10 = 8     јер је     10 ∙ 8 = 80

90 : 10 = 9     јер је     10 ∙ 9 = 90

100 : 10 = 10     јер је     10 ∙ 10 = 100

Урадити неколико задатака  по избору и могућностима у Уџбенику везаних за дељење бројем 10.

 

Ликовна култура-ТВ час РТС2 – Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама)

Пажљиво слушати час

 

100 ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ -велики избор вежби