Archive | 25 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, 26.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ТВ ЧАС РТС 2:Врсте реченица по значењу

Пажљиво погледати час

Оцене, ГвидоТартаља

Прочитати текст из Читанке:

Screenshot_66Screenshot_65Screenshot_64

Усмено одговори на питања :

Screenshot_67

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС 2: Дељење бројем 10

Пажљиво погледати час

Завршити задатке из Уџбеника који нису урађени везано за дељење бројем 10.

 

СВЕТ ОКО НАС:

Дрвеће у нашој околини

 ПРОЧИТАТИ ТЕКСТ ИСПОД:

Screenshot_68

Урадити доњи листић- допуњавање у свесци:

Дрвеће делимо на ______________________ и ________________________.

Лишћарско дрвеће у _________________ губи лишће.

Лист четинарског (_____________________) дрвећа назива се __________________.

Током године део четина опада са четинарског дрвећа. Међутим, нови листови стално  ________________ и дрво никада не ______________________.

Врсте лишћарског дрвећа: __________________, __________________, __________________.

Врсте четинарског дрвећа: __________________, ___________________, ________________.

 

Уколико користите Дигитални уџбеник корисити га

Све горе наведено урадити ПРЕМА МОГУЋНОСТИМА УЧЕНИКА!

ЕНГЛЕСКИЈЕЗИК: ТВ ЧАС РТС 2:My animals, part 2

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, 26.3.2020.

Српски језик:

ТВ ЧАС РТС2: Богаћење речника (формирање породице речи; умањено и увећано значење речи)

Пажљиво слушати час

– Које смо све приче прочитали овог месеца?

Издвојте најзанимљивије ликове из текстова које смо учили овог месеца, а који су по вашем мишљењу најзанимљивије. Опишите 1 лик и истакните његове особине.

 

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС2: Множење вишецифреног броја вишецифреним бројевима

Пажљиво слушати час

ЈЕДНАЧИНЕ

ДОПУНИТИ ПОТРЕБНУ РЕЧ, УРАДИТИ У СВЕСЦИ:

Како се решавају једначине? (Допуни реченице.)

Непознат сабирак се израчунава тако што се од збира _______________ ______________ сабирак.

Непознат умањеник се израчунава тако што се саберу _____________________ и ___________________.

Непознат умањилац се израчунава тако што се _____________________________________.

Непознати чинилац се израчунава тако што се _________________ подели __________________________.

Непознат дељеник се израчунава тако што се _________________________ и ______________________________.

Непознати делилац се израчунава тако што се ________________________

Ученици читају наглас понуђено множење и дељење (примери на црним таблама) у Уџбенику на страни 102.

То је још једно подсећање ученика како се израчунава НЕПОЗНАТИ ЧИНИЛАЦ, НЕПОЗНАТИ ДЕЉЕНИК и НЕПОЗНАТИ ДЕЛИЛАЦ.

Домаћи задатак:

Решавање једначине из задатака 1, 2 у Уџбенику, страна 102.

Pogledati i podsetiti se deljenja dvocifrenim brojem

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

ДЕЛАТНОСТ ЉУДИ У РАВНИЧАРСКИМ КРАЈЕВИМА

Прочитати лекцију из уџбеника

Урадити квиз доле са линка што је боље могуће

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

ТВ ЧАС:Lunch time