Archive | 26 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК-27.3.2020.

Српски језик:

ТВ ЧАС РТС2: Трешњa у цвету, Милован Данојлић (писање састава – опис природе)

Пажљиво слушати час, написати задату тему

У свеску урадити:

  1. Упиши личне заменице које недостају:

_______ трчите                       _________ плаче

_______ размишљам               _________ певамо

_______ посматрају                  __________ долазиш

 

  1. Замени именице личним заменицама:

– Учитељица је причала занимљиву причу.

__________________________________

– Мара, Лана и Јана су најбоље другарице.

__________________________________

– Мишо, дођи овамо, а Гоца и Маја нека остану.

_________________________________

 

  1. Следеће реченице допуни личним заменицама:

– _______ сам сигурна да ће _________доћи.

– Зашто је _________ тужан?

– Ко _________ каменом, ____ њега погачом.

– Господине Перићу, да ли је оно _______ шешир?

 

  1. Следеће речнице допуни личном заменицом „ти”:

____ си мој најбољи пријатељ.

Са _______ најлепше играм.

Од ____ сам научио пуно корисних ствари.

За ____ ћу све да учиним.

Често о ______ причам.

 

  1. Прочитај реченице, подвуци заменице и одреди им род и број.

– Ти и ја учимо, а они мирно спавају.

– А ви останите целу ноћ будни па погледајте.

– Ми смо деца весела.

 

Заменице:          Лице:           Број:        Род:

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

 

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС2:  Множење

Пажљиво слушати час, преписати у свеску задатке који се раде на ТВ часу.

НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

  1. Реши неједначине:

40 ∙ Х < 160 ;

160 : Х > 5

  1. Који бројеви умањени 6 пута дају количник мањи од 360?

 

Домаћи задатак: 168.страна (2-4 задатка по избору)

-Обратити пажњу да се код непознатог делиоца мења знак

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА- ТВ ЧАС- Музичка култура – Химна Републике Србије

Пажљиво слушати час

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 27.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ТВ ЧАС РТС 2: Болесник на три спрата, Бранко Ћопић

Пажљиво погледати час

Screenshot_71

Размисли о томе како је животињама у зоолошком врту. Где по твом мишљењу
дивље животиње треба да живе? Објасни зашто.

Илуструј песму и препиши у свеску горе наведене кључне речи.

 

МАТЕМАТИКА:

ТВ ЧАС РТС 2: Дељење бројевима 2,5 и 10

Пажљиво погледати час

Дељење бројем 3

Screenshot_73

Преписати у свеску таблицу дељења бројем 3

У књизи урадити неколико задатака страна 87. (Вежбајмо) и 88.-Дељење бројем 3

 

 

Музичка култура – ТВ ЧАС РТС 2-Химна Републике Србије

Пажљиво послушати час