Archive | 29 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020.

Српски језик – Придеви: описни, присвојни, градивни-ТВ ЧАС-РТС2

Пажљиво слушати час и записати најважније

ОПИС ЖИВОТИЊЕ – ВЕЖБЕ УСМЕНОГ И ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА

Опиши и илуструј омиљену животињу

Поштуј правописна и граматичка  правила и лепо осмисли садржај.

 

Математика – Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем-ТВ ЧАС-РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најважније

 

Једначине:

Решавање задатака.

  1. Реши једначине:

Х ∙ 162 = 73 872

403 269 : Х = 687

2. Реши једначину:

2 ∙ Х + 310 = 2 784

  1. Ако замишљени број поделимо бројем 632 и додамо 5407 добићемо збир 5503. Који је замишљени број?

Занимљива математика, квиз, дато и у гоогле учионици

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

БРДСКИ И ПЛАНИНСКИ КРАЈЕВИ

ПРОЧИТАТИ ДОЛЕ ЛЕКЦИЈУ, научити најважније, а затим лекцију прочитати и из уџбеника

Одлике:

–  Веома мало обрадивог земљишта, али доста пашњака који су погодни за развој сточарства – козе, овце;

– Највише се производе млечни производи, али и прерађевине од меса;

– Затим вуна која се прерађује – џемпери, прслуци, гуњеви…

– Фабрике које прерађују руде извађене из планина;

– Фабрике за прераду дрвета, намештаја, папира…;

– Природне лепоте за развој туризма;

– Мрежа путева лошија због кривина, тунела, мостова…

Једине планине у равној Војводини су Фрушка гора (Црвени Чот 511m) у Срему између Саве и Дунава и Вршачке планине (Гудурички врх 641 m) које су почетак Карпата.

Јужно од линије Сава−Дунав налази се побрђе Шумадије. Према југу брда прелазе у планине. На крајњем југозападу (Проклетије и Шар-планина) и на истоку (Стара планина) планински врхови достижу преко 2000 m (понекад и 2500m). Највиши врх Србије је Ђеравица, висок 2656 m, на тромеђи Србије, Црне Горе и Албаније. Планине Србије се могу проћи кроз бројне клисуре. Једна од њих је Ђердапска клисура на Дунаву, која је усечена кроз Карпатске планине. Најнижа тачка Србије је ушће Тимока у Дунав и износи 28 m. Планински рељеф Србије објашњава појаву многих кањона, клисура и пећина (Ресавска пећина, Церемошња, Рисовача…), а додатну лепоту обезбеђује богатство изузетно очуваних шума у чијем саставу има много ендемских врста, те богатство вода, потока, извора, пашњака, итд.

Највећи део територије Србије заузимају планине, које чине планинску регију. Она се протеже од Панонског побрђа на северу до црногорске, албанске и македонске границе на југу. Од запада ка истоку протеже се од босанско-херцеговачке до бугарске границе.

Планине Србије се деле на Родопске планине, Карпатско-балканске планине и Динарске планине.

Највише планине динарског предела налазе се на југу наше земље ито су Проклетије и Шар-планина.

На истоку наше земље, уз границу са Бугарском, из правца Румуније, простиру се обронци планине Карпати. Највећа планина овог предела је Стара планина, чији је врх Миџор са 2169м надморске висине, један од највиших у Србији. Планине Родопског предела су најстарије планине Србије. Најпознатије су Бесна кобила и Јастребац.

Квиз за 4. разред дат и путем маила у Гоогле учионици:

https://wordwall.net/play/1042/519/904?fbclid=IwAR0QwWMLxix7OEIrBjQQyb5Cg3LaWBUNwj1TFi-sZU1ZLH5FG_Mk9-m243E

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ТВ ЧАС РТС 2-Lunch time, part 2

ВАЖНО:

УЧЕНИЦИ РАДЕ ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА, КОЛИКО МОГУ БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 30.3.2020.

ВАЖНО:

УЧЕНИЦИ РАДЕ ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА, КОЛИКО МОГУ, БЕЗ ОПТЕРЕЋЕЊА 

Српски језик – Именице: властите и заједничке, род и број именица-РТС 2

Пажљиво слушати час

Властите и заједничке именице

Преписати у свеску и попунити табеле:

Screenshot_84Screenshot_83Screenshot_82Screenshot_81

Ко има времена и жели проверити знање о Именицама урадити доле квиз, послат и преко Гоогле учионице маила

https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX19gZaPoxw8Qy2KaAxZS6JJxzrKy%252FObNrwmONp47ds3NVtG89n9XJcde?fbclid=IwAR1DPvKv5v0fOSmdJozXhaxL7g4qR_skPt-jPk1XAfcMIbMlTdsZq6oa8ng

 

МАТЕМАТИКА:

Дељење бројевима 2, 5 и 10 (текстуални задаци)-ТВ час

Пажљиво одслушати час и записати најважније

У Уџбенику завршити Дељење бројем 3

Копирати линк на Гоогле и проверити знање, поене послати вибером.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchbhCiwVVSdlMW43OXaF3d2SEtmRIujgGp43uQM0d2rCCg3Q/viewform

На пример када се све уради на Виев се погледа резулатат и сними

Screenshot_90

СВЕТ ОКО НАС:

Различита стабла биљака

Прочитати лекцију у књизи, урадити дате задатке, а у свеску преписати наслов и доле наведене 2 дефиниције о зељастим и дрвенастим биљкама

Screenshot_85Screenshot_86Screenshot_87Screenshot_88Screenshot_89

Јако користан видео о деловима биљке:

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК-Енглески језик – My toys, part 1, ТВ ЧАС