Archive | 30 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 31.3.2020.

МАТЕМАТИКА- ТВ ЧАС РТС 2-Дељење бројевима 3 и 4

Пажљиво послушати час и радити задатке са ТВ часа

Урадити у свеску наведене, а неурађене задатке после часа са мном на Зоом платформи.

Screenshot_102

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ТВ ЧАС РТС 2-Коњ и магарац (народна басна)

Screenshot_103

Screenshot_104

Пошто је ТВ час посвећен овој басни после слушања ТВ часа, написати у свесци наслов, ликови, кратко описати ликове и на дата горе наведена питања одговорити. Пожељно је илустровати басну.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

С оне стране Дунава

Послушати песму са Јутјуба или дигиталног уџбеника, илустровати је у свеску.

Screenshot_105Screenshot_106

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 31.3.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Род и број придева-ТВ час РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

ПИСАЊЕ СУГЛАСНИКА Ј

https://wordwall.net/sr/resource/1082146/%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%83%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%98

Odgledati video, a zatim uraditi u Radnim listovima pisanje suglasnika J

 

МАТЕМАТИКА:

Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем-ТВ час РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

ЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

Рад на Зоом апликацији

  1. Реши једначине:

403 269 : Х = 687

63 450 : Х = 150

 

  1. Реши једначине:

9 312 : Х = 127-30

7 000 + Х ∙ 39 = 15 190

 

  1. Када се следбеник броја 11 909 помножи неким бројем добије се број који је за 392 641 мањи од најмањег седмоцифреног броја. Одреди непознати број.

 

  1. Колико пута треба умањити збир бројева 66 554 и 84 655 да количник буде 159?

-Вежбати задатке из Радних листова

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

ПЕСМА “МАРИЈА“ и Химна Боже правде

Слушати песму Марија на CD, и Химну на Јутјубу, а затим аудио запис отпеване песме послати путем Вибера

 

Физичко васпитање: