Archive | 31 марта, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 1.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Препричавање басне „Коњ и магарац“-ТВ РТС 2 час

Пажљиво слушати час

СЛАТКА МАТЕМАТИКА

Прочитати из Читанке текст и у свеску урадити одговоре са доњег листића

Screenshot_110Screenshot_109

МАТЕМАТИКА:

Дељење бројевима 3 и 4 (текстуални задаци)-ТВ РТС 2 час

Пажљиво слушати час

Задаци се раде на Зоом апликацији сутра у 12 часова, преписати задатке, ко не може ради у свесци.

Screenshot_111

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Играмо се бојама-ТВ ЧАС

Нацртати помоћу основних и изведених боја темперама или воденим бојама једну од рађених прича, басни или бајки.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, Среда 1.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Текст: “Босоноги и небо“, Б. Црнчевић-ТВ час РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

Screenshot_107

Преписати горе наведено у свеску, а према доле наведеном плану препричати у свеску.

Screenshot_108

МАТЕМАТИКА:

Дељење са остатком-ТВ час-РТС 2

Пажљиво слушати час, записати најбитније

Неједначине

Задаци су дати овде и препорука је урадити их у Гоогл учионици и послати урађено. Поред ових урадити 2,3 задатка из Радних листова.

Решавање задатака.

  1. Реши неједначине:

40 ∙ Х < 160

160 : Х > 5

980 : Х > 20

15 ∙ Х > 675

 

  1. Који бројеви умањени 6 пута дају количник мањи од 360?

 

  1. Дељеник је 301. Колико пута може да се умањи количник да би био већи од броја 7?

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Сликарски материјали и технике-ТВ час-РТС2

Нацртати користећи основне и изведене боје једну од рађених прича. бајки или басни.