Archive | 2 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 3.4.2020.

МАТЕМАТИКА:

Множење и дељење -РТС 2 час

Пажљиво слушати час

Утврђивање градива

У свесци решити задатке-ови задаци налазе се и у Гоогл учионици , када се реше у свесци послати у Гоогл учионицу.

1.Реши једначине:

Х∙ 162=73 872

403 269:Х=687

2.Који бројеви умањени 6 пута дају количник мањи од 360?

3.Колико пута можемо увећати број 66 да производ буде мањи од броја 3 630?

4. Колико је потребно стакла да би се направио акваријум облика коцке димензија 7dm 6cm?

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Глаголи, глаголска времена -РТС 2 час

Пажљиво слушати час.

Домаћи задатак урадити уколико је дат на РТС 2 часу.

 

Музичка култура:

На одговарајућој песми поновити линијски систем, виолински кључ и трајање тонова у складу с програмом-РТС 2 час

Пажљиво слушати час.

У уџбенику прочитати и поновити појмове линијски систем, виолински кључ и трајање тонова.

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 3.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Потврдни и одрични глаголски облици. Глаголи- РТС2 час

Пажљиво слушати час, записати најважније

Урадити:

Screenshot_4Screenshot_116Screenshot_117

МАТЕМАТИКА:

Дељење бројевима 6 и 7 (текстуални задаци)- РТС2 час

Пажљиво слушати час, записати најважније

Уџбеник, Дељење бројем 7, Вежбајмо (рад на ЗООМ платформи)

 

Музичка култура – Обрада песме „Пролећна песма“, Ст. Коруновић и слушање музике „Пролећно коло“-РТС 2

Пажљиво слушати час.

Илустровати једну од 2 песмице у свеску и научити их, послужити се Уџбеником.

Upis u prvi razred

Poštovani roditelji/staratelji budućih prvaka,

Upis u 1.razred za školsku 2020/2021. obaviće se elektronskim putem. U prvi razred upisuju se deca rođena od 01.03.2013. do 01.03.2014.godine.
Potrebno je da na mejl škole pošaljete osnovne podatke o detetu:
1.Ime i prezime deteta,
2. Ime roditelja ili staratelja
3.Datum rođenja deteta
4.Adresa
5. Kontakt telefon roditelja
Ove podatke šaljete na mejl : os.bora.lazic@gmail.com
Lekarski pregledi i testiranje budućih prvaka obaviće se nakon ukidanja vanrednog stanja, o čemu ćete biti obavešteni.
S’ poštovanjem,
Kolektiv OŠ,, Bora Lazić“