Archive | 5 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 6.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Седам прутова-ТВ ЧАС- РТС2

Пажљиво слушати час.

Иста писана слова ћирилице и латинице, обрада

Screenshot_124

Преписати у свеску наслов и горе наведена слова.

Погледати прилог са Јутјуба писаног слова А, десно се налазе прилози свих писаних латиничних слова и могу користити веома добро у раду.

У Учим латиницу погледати и ако постоји урадити страну са истим писаним словима ћирилице и латинице.

 

МАТЕМАТИКА:

Дељење бројевима 3, 4, 6 и 7, утврђивање -ТВ ЧАС- РТС2

Пажљиво слушати час.

Преписати у свеске задатке, прва 3 задатка урадити , остала путем Зоом учионице.

1.Израчунај:

6 : 6 = 7 : 7= 21 : 7= 12 : 6 = 14 : 7=
18 : 6= 28 : 7 = 24 : 6= 35 : 7= 30 : 6=
42 : 7 = 36 : 6= 49 : 7= 42 : 6= 56 : 7=
48 : 6 = 63 : 7 = 54 : 6= 70 : 6= 60 :6=

 

2.Шест девојчица деле шнале. Колико је добила свака, ако су добиле подједнако и укупно је било:

а) 12 шнала?…………………………………. б) 24 шнале?………………………………

в) 36 шнала?…………………………………. г) 60 шнала?………………………………..

3.У одбојкашком тиму је 6 играча. На једном турниру учествовало је 48 одбојкаша. Израчунај колико се тимова такмичило.

……………………………………………………………………………………………………..

4.Снежана је седморици патуљака спремила 21 крофну. Поделила им је крофне тако да је свако добио једнак број крофни. Колико је крофни добио свако од њих?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.На колико најмање страна албума можеш ставити 60 фотографија ако на једну страну стане 6 фотографија?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Количник бројева 63 и 7 увећај 4 пута.

………………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Дељеник је највећи непаран број 5. десетице, а делилацброј 7. Израчунај количник.

…………………………………………………………………………………………………………………..

8.У једно паковање ставља се 6 плавих и 7 црвених оловака. Јова је купио неколико таквих паковања. Ако је у њима укупно било 42 плаве оловке, колико је било црвених оловака?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

СВЕТ ОКО НАС:

Рељеф, воде, биљке

Рад у уџбенику, ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ, од времена које преостане рад на питањима и у зоом учионици.

КО ИМА МОГУЋНОСТ РАДА У ДИГИТАЛНОМ УЏБЕНИКУ УРАДИТИ У ЊЕМУ.

Screenshot_126

Физичко и здравствено васпитање:

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 6.4.2020.

МАТЕМАТИКА:

Редослед рачунских операција, ТВ програм РТС

Пажљиво погледати ТВ час и записати најбитније.

Домаћи задатак:

1.      Израчунај:

 

2.      Израчунај вредност израза:
597 + 124 = ________ 318 + 826 : 7 = _________________
956 – 718 = ________ 30 − 3∙ 8 : 6 +15 = ______________
236 ∙ 4 = ________ 30 – (3∙ 8 : 6 +15) = ______________
910 : 5 = _____

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Бројеви (основни и редни), ТВ програм РТС2 , утврђивање

Пажљиво погледати ТВ час и записати најбитније.

Погледати линк о бројевима:

https://biteable.com/watch/-2496712?fbclid=IwAR31vi_3KfOHsX72gWC4MGcvXidLf4bm3GVLGHRbFRPs4gQn2AJdBL7oN9k

и

БРОЈЕВИ, задаци су дати и у гоогл ичионици и тамо их урађене доставити

Бројеви који казују колико је некога или нечега на окупу јесу ________ бројеви.

 

Бројеви који одређују редослед јесу _________ бројеви.

 

2.Попуни линије бројевима који недостају:

Цифрама:        Речима:

 

    1_____________________

 

                       Осамсто

 

  18._____________________

 

___________ Петнаести

 

  1. У датим загонеткама основне бројеве заокружи, а редне подвуци.

Једна глава а стотину капа.

 

Један лије,  други пије, трећи расте веселије.

 

  1. Препиши реченице тако да уместо бројева напишеш речи.

Мара има 13 година.

 

_______________________________________________

 

Јован је ученик 4. разреда.

 

_______________________________________________

 

  1. Напиши данашњи датум на три различита начина:

 

__________________  _______________  ____________________

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

СЕЛО И ГРАД

 

Насеља се међусобно разликују по: изгледу, величини, броју становника, људским делатностима начину живота.

Људи који живе у селу и граду морају да сарађују и размењују добра. Размена добара омогућава саобраћај и трговина.

У селу се, најчешће, људи баве: виноградарством, воћарством, сточарством, ратарством, повртарством. Људи у селу производе многе производе које користе и људи у градским насељима.

У градовима се већина становника не бави пољопривредом. По томе се градска насеља битно разликују од сеоских. Становници града запослени су у: фабрикама, различитим установама, школама, болницама…

И у селу и у граду постоје продавнице, школе…

 

Уџбеник страна 114 прочитати проучити

Урадити Радне листове страна 44. та

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: