Archive | 6 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 7.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

„Циганин хвали свога коња“, Јован Јовановић Змај-РТС 2 час

Пажљиво слушати час.

Прочитати песму из Читанке.

 

По претходној шеми урадити наслов, писца, ликове, тему, илустрацију..

 

МАТЕМАТИКА:

Замена места и здруживање чинилаца, ТВ програм РТС

Пажљиво одслушати час.

У свеску преписати и урадити задатке као припрему за писмени задатак:

  1. 2. Израчунај:

а) 25 034 · 9 =  __________________

б) 420 875 : 7 = _________________

  1. 3. Израчунај вредност бројевних израза:

а) 1 279 – 72 · 6 +  136 : 8 =

б) 63 · 8 + 27 · 8 =

в) (1 279 – 72) · 6 +  136 : 8 =

  1. 4. Петоструку вредност броја 570 подели четвртином броја 152.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

На одговарајућој песми поновити линијски систем, виолински кључ и трајање тонова-прочитати у уџбенику

ОТПЕВАТИ 3 песме по избору, снимити их АУДИО ЗАПИСОМ И ПОСЛАТИ ПУТЕМ ВИБЕРА.

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Прочитати дату страну о значају спорта:

https://mspasic61.blogspot.com/?fbclid=IwAR2oXg0W1ly0cWKLn8WivOSCFL_943JSDRivemCj9f-Gdg96oDNEP9b7yU4

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 7.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ПИСАЊЕ РЕЧЦЕ НЕ, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час.

Писана слова латинице (Kk, Mm)

Погледати прилог са Јутјуба писаног слова К и М, десно се налазе прилози свих писаних латиничних слова и могу користити веома добро у раду.

 

У Латиници урадити страну са писаним словима К и М, а у свеску написати по један ред датих слова и по 3 речи са овим словима, као што је рађено са штампаним латиничним словима, тежити ка лепом писању, читати 3-5 минута латинични текст по избору.

 

 

Математика:

Дељење бројевима 8 и 9, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

У уџбенику урадити једну страницу множења бројем 8, а на ЗООМ платформи чемо радити Вежбајмо.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

Утврдити певање песама: „Пролећна песма“, Ст. Коруновић и слушање музике „Пролећно коло

Снимити аудио запис певања Пролећне песме и послати путем вибера.

 

Физичко и здравствено васпитање:

Pogledati i procitati

https://mspasic61.blogspot.com/?fbclid=IwAR2oXg0W1ly0cWKLn8WivOSCFL_943JSDRivemCj9f-Gdg96oDNEP9b7yU4