Archive | 7 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, Среда 8.4.2020.

Српски језик:

Избор из домаће лектире, Љубивоје Ршумовић, ТВ програм РТС2

Пажљиво послушати час, записати најважније.

Уколико имате лектиру прочитати неколико песама Љубивоја Ршумовића, уколико немате послушајте на Јутјубу неколико његових песмица за децу.

 

Математика:

Дељење бројевима 8 и 9-ТВ програм РТС2

Пажљиво послушати час, записати најважније.

Завршити задатке са дељењем бројевима 8 и 9 у уџбенику.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Симболи наше домовине (представљени одабраним/различитим техникама), РТС2 час

Пажљиво послушати час, урадити задато.

 

ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ:

Nezgodno vreme neko došlo. Mi smo i dalje jaki, složni i kroz lepe zajedničke projekte prkosimo ovoj nemani koju su nazvali Korona i Kovid.

Погледајте неколико примера, па до идуће среде сами осмислите један клип, снимите га и пошаљите.

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, Среда 8.4.2020.

Српски језик:

Личне заменице (појам, род и број), ТВ програм РТС 2

Пажљиво погледати час.

Прочитати неколико песама из лектире ИЗБОР ИЗ ПОЕЗИЈЕ МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА и прочитане песме. наслове преписати у свеску

 

 

МАТЕМАТИКА:

Зависност производа од промене чинилаца, ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најважније.

Припрема за 3.ћи писмени задатак, РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА

Задаци:

  1. Израчунај вредност бројевног израза

а) 6 594 : 3 + (754 – 322) : 9 =

б) 228 . 7 + 1 080 – 926 + 2 306 =

 

  1. а) Помножи и провери тачност: б) Подели и провери тачност:

576 · 18  =                                                     9 968 : 28 =

 

  1. Пронађи решења за једначине и провери их:

а) 25 · Х =  625                    К : 1 237 = 93

Пронађи решења за неједначине и провери их:

б) 40 · М < 14 350           100 · С > 1 100

  1. а) Дужине ивица квадра су: 7 cm, 5 cm и 2 cm. Колика је површина квадра?

б) Површина свих страна коцкеје 54 cm2. Колика је површина једне њене стране?

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

ОСНОВНЕ И ИЗВЕДЕНЕ БОЈЕ, ТВ програм РТС 2

Пажљиво послушати час

 

Ч.О.С.

Nezgodno vreme neko došlo. Mi smo i dalje jaki, složni i kroz lepe zajedničke projekte prkosimo ovoj nemani koju su nazvali Korona i Kovid.

Погледајте неколико примера, па до идуће среде сами осмислите један клип, снимите га и пошаљите.