Archive | 8 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 9.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

,,Стари Вујадин“, народна песма, ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час. ПРЕПИСАТИ НАЈВАЖНИЈЕ СА ТВ ЧАСА, ликови, опис ликова, тема, време и место догађаја, порука, непознате речи, илустрација

МАТЕМАТИКА:

Сталност производа, ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушајте час

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Задатке преписати у свеске , урадити их и послати читко путем вибера и гоогле учионице.

Задаци:

  1. Израчунај вредност бројевног израза

а) 6 594 : 2 + (754 – 322) : 3 =

б) 693 :7 + 1 080 – 986 + 7 306 =

 

  1. а) Помножи и провери тачност: б) Подели и провери тачност:

576 · 27  =                                                     11 968 : 37 =

 

  1. Пронађи решења за једначине и провери их:

а) 25 · Х =  725           А : 1 237 = 93

Пронађи решења за неједначине и провери их:

б) 20 · М < 14 350      100 · С > 320000

  1. а) Дужине ивица квадра су: 7 cm, 1 dm 5 cm и 2 cm. Колика је површина квадра?

б) Површина свих страна коцкеје 6246 cm2. Колика је површина једне њене стране?

5. Колико је плочица потребно сазидати базен чија је душина 22 метра, ширина 12 метара и висина 2 метра, ако је за 1 метар квадратни потребно 9 плочица?

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

Човек део природе,ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушајте час.

КВИЗ, дат и у гоогл учионици-одговоре послати путем гоогл учионице

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 9.4.2020.

МАТЕМАТИКА:

За толико мањи и толико пута мањи број , ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час, записати најбитније.

Задаци:

  1. 1. Повежи линијама количнике и одговарајуће бројеве:

18 : 9                  7

45 : 9                     4

63 : 9                     5

36 : 9                     2

  1. Број 72 умањи 9 пута. Израчунај.

_____________________________________________________________________

  1. Дељеник је збир бројева 24 и 30, а делилац је број 9. Израчунај количник.

____________________________________________________________________

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Описни придеви-ТВ програм РТС2,обрада;

Пажљиво слушати час.

Писана слова латинице (Tt, Ii)

Урадити у свеску по истом шаблону као и претходна слова и у латиници писана латинична слова Т и И.

СВЕТ ОКО НАС:

У сусрет Ускрсу, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час.

KVIZ

https://wordwall.net/sr/resource/1287786/raznovrsnost-biljaka

Разноврсност биљака у окружењу-VIDEO LEKCIJA

https://www.emaze.com/@AOZWLICRQ/&#8212;?fbclid=IwAR22aCgZJKA_m_YcRBS0srrXxgmmVqSrVIEsxH3c75Z_4uf277pSjefzC5o

Rad na ZOOM Platformi.