Archive | 9 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 10.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

,,Шаренорепа“, Гроздана Олујић, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час. Урадити задатке које се дају на ТВ часу.

 

 

МАТЕМАТИКА:

За толико мањи и толико пута мањи број, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час.

Дељење бројем 1. Дељење нуле

У свеску преписати:

Дељење бројем 1; Дељење нуле

1 : 1 = 1

2 : 1 = 2

3 : 1 = 3

4 : 1 = 4

5 : 1 = 5

6 : 1 = 6

7 : 1 = 7

8 : 1 = 8

9 : 1 = 9

10 : 1 = 10

Када неки број делимо бројем 1, добијамо тај исти број.

Када нулу делимо било којим бројем, количник ће увек бити једнак нули.

Примери:

0 : 4 = 0             0 : 37 = 0        0 : 8 = 0             0 : 100 = 0         0 : 5 = 0             0 : 23 = 0

Нулом не делимо.

У уџбенику урадити садржаје тј. страницу везану за дељење бројевима 1 и 0.

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 10.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Врсте речи, ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час

ОЛДАНИНИ ВРТОВИ ГРОЗДАНА ОЛУЈИЋ,обрада

Урадити анализу текста у свесци по утврђеној схеми:

ликови, опис ликова, тема, време и место догађаја, порука, непознате речи, илустрација

MATEMATIKA:

Зависност количника од промене дељеника, ТВ програм РТС 2

ИСПРАВАК ТРЕЋЕГ ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА

У свесци исправити задатке који нису тачно урађени.