Archive | 12 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 13.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК: Употреба великог слова у писању: имена држава и покрајина и њихових становника; имена насеља (градова и села) и њихових становника-РТС2 .

Записати у свеску најбитније.

ЈЕЗИЧКО-ГРАМАТИЧКА ВЕЖБА: ВРСТА РЕЧИ, СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

Задаци су дати и у Гоогл учионици, тамо ми пошаљите урађено, деца могу радити и у ворду вежбајући тако Од играчке до рачунара ако желе и тако брже попунити листић.

NAPOMENA-:CAS SE REALIZUJE 2 dana, tako da uraditi do utorka do 13h!

Наставни лист

 

  1. Од следећих именица изведи присвојне придеве:

Марко _________, Милош _______, Ана ____________,

Ниш __________, Нови сад _____, Ужице ___________.

 

 

  1. Како се називају бројеви употребљени у стиховима Љубивоја Ршумовића:

(Подвуци бројеве једном цртом.)

Иза прве горе

Па у другој гори

Чека нека мора

Да повека мори.

То су ____________ бројеви.

 

  1. У следећем тексту подвуци личну заменицу за друго лице једнине:

То сваком може да се догоди. Ти се сувише бринеш за све нас – и за своју породицу, и за неке пријатеље, чак и за мене.

 

  1. Одреди лице, број и род глагола у следећим реченицама:

а) Ја не волим тај колач.

Глагол: ______, лице: _____, број: _____, род: ______.

б) Деца су направила кућицу за птице.

Глагол: ______, лице: _____, број: _____, род: ______.

 

  1. Пажљиво прочитај следећу реченицу, а затим одреди којој врсти припадају речи употребљене у њој:

Неки висок човек стоји испред школе.

Неки _______________,

висок _______________,

човек _______________,

стоји ______________,

испред _____________,

школе _____________.

 

 

  1. Подвуци атрибут у следећим реченицама:

– Сок од јабука је здрав и укусан.

– Тамара је послала занимљиво писмо.

– Филип је прославио свој пети рођендан.

– Разгранате крошње храста заклањале су нам видик.

 

  1. Одреди службу подвучене речи у следећој реченици:

Вредна деца вредно раде.

Вредна (деца) ______________________________

Вредно (радити) ___________________________

 

  1. У следећој реченици подвуци објекат, а затим напиши којој врсти речи припада:

Петар ме је довео овамо.

Објекат у овој реченици је __________________________

 

  1. Попуни табелу тако што ћеш сам смислити реченицу:

_________________________________________________

Атрибут      субјекат       прилошка            прилошка

одредба                одредба

за време                за начин

__________________________________________________

 

__________________________________________________

Предикат                         прилошка

одредба

за место

_________________________________________________

 

__________________________________________________

 

МАТЕМАТИКА:Зависност количника од промене делио-РТС2 час.

Записати у свеску најбитније.

ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ РАЗЛОМАКА

 

Погледати лекцију у Уџбенику 106. страна , а онда у Радним листовима урадити 174, 175 страну , 4 или више задатака.

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО:

РТС2 час

Пажљиво погледати РТС час.

ПРОИЗВОДЊА И УСЛУГЕ, ПОНУДА И ПОТРАЖЊА

Прочитати доле наведено , затим лекцију из уџбеника 115 страна и Радни листови 45. страна

Производња или мануфактура је процес стварања једног производa с циљем да се производ прода. Производња се може одвијати у приватним домовима (кухињски сто и гаража), у мањим радионицама или великим фабрикама.

Производња се може поделити према врсти производње (занатска производња – рукотворине, индустријска (масовна производња) и сл.

Услуге су све оне активности, претежно неопипљивог карактера, које служе одређеним корисницима, односно које решавају одређени проблем корисника, и које је корисник спреман директно или индиректно да плати.

Понуда је однос између понуђене количине неке робе и њене цене, при осталим непромењеним условима као што су: трошкови производње, цене супститута и организација тржишта.

За већи број производа постоји позитиван однос између понуђене количине неке робе и висине њене цене тј. када цена неке робе порасте,  произвођач ће настојати да понуди веће количине на одређеном тржишту у јединици времена. Висока цена подстиче произвођаче да повећају извоз, јер при осталим непромењеним условима могу остварити виши профит (зараду).

Потражња представља количину робе коју су потрошачи спремни да купе. На њу делују укус потрошача и могућности да производ купе. Жеља за поседовањем робе одређује спремност да се та роба и купи по одређеној цени, а могућност потрошача одређена је количином новца или прихода да се тај производ по одређеној цени и купи.

Тржиште чине сви односи понуде и тражње који се успостављају ради размене роба и услуга у одређено време и на одређеном месту.

Маркетинг традиционално представља збир активности које су употребљене у циљу усмеравања токова производа и услуга од произвођача према потрошачу (кориснику, купцу, клијенту).

 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Погледати на линку вежбе и радити их по избору.

 

 

Енглески језик – Celebrations around the world-RTS2

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 13.4.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК: Шаренорепа, Гроздана Олујић, 2. део-РТС2 ЧАС

Пажљиво погледајте ТВ час.

Бамби(Ено где лети цвет), Феликс Салтен, обрада

Прочитати причу из Читанке

Screenshot_149

Опиши у свесци место радње и лик Бамбија, непознате речи и илуструј део текста кои ти се допада.

 

МАТЕМАТИКА:Број један као делилац и нула као дељеник-РТС2 ЧАС

Пажљиво погледајте ТВ час.

У уџбенику урадите 2 стране Вежбајмо дељење, колико ко може.

Screenshot_150

 

СВЕТ ОКО НАС:

РТС2 ЧАС

Пажљиво погледајте ТВ час.

Животиње у нашој околини и њихова грађа

Screenshot_151

Прочитати лекцију из уџбеника.

Свеска

Screenshot_152

Ко жели може урадити прву страну о животињама у Мудрици.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

Погледати на линку вежбе и радити их по избору.

 

 Енглески језик – My celebrations-RTS2