Archive | 15 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 16.4.2020.

Српски језик-

Променљиве и непроменљиве речи- ТВ програм РТС

Пажљиво пратити час и записати најбитније.

 

Писање вести и позивница:

Вест је обавештење да се нешто догодило. Мора бити кратка, јасна и тачна да би је свако разумео.

Вест треба да одговори на питање: ко, када, где, шта, како?

Закључак:

Када је потребно некога известити о учињеном или постигнутом, тада подносимо или пишемо извештај.

На пример:

Дана __________ године одржан је „Пролећни турнир у малом фудбалу“, ученика IV разреда ОШ _______ из __________.

Учествовало је ________ четвртог разреда. Одигране су __ квалификационе утакмице.

Победила је екипа ____ резултатом ___ : ___.

________________ у ____________                    Извештај

(Датум и место писања извештаја)                     подноси

 

_____________________

(Име и презиме)

Позивнице пишемо када желимо да позовемо неког на славље или неку свечаност. Позивница  треба да садржи: време, место, адресу, име и презиме особе коју позивамо.

 

МАТЕМАТИКА:

Зависност производа од промене чинилаца и количника од промене дељеника и делиоца-ТВ програм РТС 2

Пажљиво пратити час и записати најбитније.

УПОРЕЂИВАЊЕ  РАЗЛОМАКА

У радној свесци урадити неколико задатака на страни свесци на страни 181.(урадити до понедељка поподне)

Као помоћ при раду користити уџбеник и доњи видео

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Природно-географске одлике Србије: рељеф, воде и клима-РТС 2

Пажљиво пратити час и записати најбитније.

 

Ликовна култура – Колаж, фротаж, деколаж, асамблаж
(1.део)-ТВ ЧАС

Пажљиво пратити час

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 16.4.2020.

МАТЕМАТИКА:

Математика-Дељење, утврђивање, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час, записати најбитније.

Израчунавање непознатог чиниоца

Screenshot_159

У УЏБЕНИКУ УРАДИТИ ЗАДАТКЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ЧИНИОЦА ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА ДО ПОНЕДЕЉКА ПОПОДНЕ.

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

Математика-Лепо је све што је мало, Душан Радовић -ТВ програм РТС2

Screenshot_160

Пажљиво слушати час, записати најбитније. Домаћи задатак дат са РТС часа.

ДЕО ТЕКСТА ПРОЧИТАТИ И ТО ЗАБЕЛЕЖИТИ ВИБЕРОМ ВИДЕО ИЛИ АУДИО ЗАПИСОМ.

 

СВЕТ ОКО НАС:

Шта је заједничко живим бићима, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час, записати најбитније.

Домаћи, РТС домаћи задатак

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ:

 

Likovna kultura

Ликовна култура – Правимо амбијент, капе, заставице… за рођенданску прославу-TV CAS

Пажљиво слушати час