Archive | 20 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 21.4.2020.

ТВ-РТС2

Пажљиво слушати и ЗАПИСАТИ најбитније.

ctvrti

Српски језик:

Дуги и кратки наглашени слогови у речи 92. и 93. страна О језику

 

Природа и друштво:

ДРЖАВА И ВЛАДАРИ 118,19,120. страна уџбеник.

Научити лекцију, четвртак -усмено одговарање за оцену у ЕСДНЕВНИК.

Погледати клип са Јутјуба како би значајно употпунили знање

 

МАТЕМАТИКА:

УПОРЕЂИВАЊЕ РАЗЛОМАКА

РАДНИ ЛИСТ СТРАНЕ: 181. и 182. задаци:4, 6, 7 а, 8, 11.

 

Музичка култура- ПЕСМА„БЛИЖИ СЕ БЛИЖИ ЛЕТО“,

Научити напамет песму, илустровати је, отпевати видео или аудио записом и послати вибером.

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 21.4.2020.

РТС:

Пажљиво слушати часове и записати најбитније.

II rayred utorak

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ: ПРИДЕВИ

Screenshot_167

Уколико је неко урадио исто Придеви али у Мудрици.

 

МАТЕМАТИКА:

Израчунавање непознатог дељеника

дељеник        делилац    количник

Пишемо једнакост:  х : 2 = 7                                Пишемо једнакост: х : 3 = 5

Рачунамо: х = 7 ∙ 2                                                   Рачунамо: х = 5 ∙ 3

Решење: х =14                                                          Решење: х =15

Проверамо: 14 : 2 = 7                                              Проверамо: 15 : 3 = 5

 Непознати дељеник израчунавамо тако што помножимо количник и делилац.

  1. Број х каже: „Ако ме умањиш осам пута, добићеш број 5.” Одреди непознати број х.

х : 8 = 5          х = 5 ∙ 8      х  = 40           Провера: 40 : 8 = 5

  1. Делилац је 7, количник 5. Одреди дељеник.

х : 7 = 5           х = 5 ∙ 7             х = 35     Провера: 35 : 7 = 5

  1. Који број треба умањити 9 пута да би се добио број 9?

х : 9 = 9           х = 9 ∙ 9         х  = 81         Провера: 81 : 9 = 9

Домаћи задатак: Решити следеће једнакости:

х : 7 = 9             х : 3 = 8           х : 10 = 6

ПРЕПИСАТИ У СВЕСКУ И УРАДИТИ ЈЕДНУ СТРАНУ У УЏБЕНИКУ.

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

Народна песма  из Србије,Зелени, се јагодо

Screenshot_168

 

ОТПЕВАТИ ПЕСМУ И ПОСЛАТИ АУДИО ИЛИ ВИДЕО ЗАПИС ВИБЕРОМ, песму илустровати у свесци.