Archive | 21 априла, 2020

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД -ЕДУКА ЗА ШКОЛСКУ 2020.-2021. годину

Одлука о избору уџбеника у Школској  2020/2021.

 за   3 . разред-ЕДУКА

СВИ УЏБЕНИЦИ СУ ИЗДАВАЧКЕ КУЋЕ ЕДУКА

Наставни предмет –српски језик

Читанка за 3. разред, Моња Јовић,Иван Јовић, Едука, Београд, 2020.650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

Поуке о језику, Весна Дрезгић,Ана Икер, Едука, Београд,2020.650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

Радна свеска за 3. разред, Моња Јовић,Ивана Јухас ,Едука, Београд,2020.650-02-00507/2019-07

од 17.1.2020.

Наставни предмет-МАТЕМАТИКА

Математика 3а и 3 б,Софија Зарупски,Бошко Влаховић,Едука,Београд

 

Наставни предмет –природа и друштво

Природа и друштво 3 , уџбеник,Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић,Едука,Београд,2020.650-02-00505/2019-07

од 20.1.2020.

Природа и друштво 3 ,радна свеска , Марела Манојловић,

Бранкица Ђурић,Едука,Београд,2020.650-02-00505/2019-07

 

Наставни предмет –МУЗИЧКА КУЛТУРА  

Музичка слагалица, Мирјана Смрекар Станковић;

Соња Цветковић,Едука, Београд,2020.650-02-00522/2019-07

од 6.2.2020.

 

Наставни предмет  ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Ликовна култура 3, Мариа Бузаши Марганић, Зита Бузаши,Едука, Београд

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 22.4.2020.

РТС часови:

Пажљиво слушати часове и у свеске ЗАПИСАТИ НАЈБИТНИЈЕ.

4r sr

МУЗИЧКА КУЛТУРА, УРАДИТИ И ПОСЛАТИ СЛИКУ ПУТЕМ ГООГЛ УЧИОНИЦЕ, ВИБЕРА  МИНИ ТЕСТА МУЗИЧКОГ

https://wordwall.net/sr/embed/b66d20606980429a92bc5cb7ee270dba?themeId=1&templateId=3&fbclid=IwAR2gRTZ7V3D_lBoPmmL9ZzqOH9nh8VwSVvb8pxnx4XGk6KzaXCehQhy9dC0

 

Српски језик, Скраћенице, Радни листови 106,107. страна

МАТЕМАТИКА:

Бројевна полуправа, разломци

Уџбеник на страни 111 постепено упућује ученике у начин цртања бројевне полуправе.

Потребно је знање и вештина цртања полуправе и дужи. Задата је дуж     АВ = 4 cm, а полуправу треба обележити словом р.

Наношењем дужи АВ још једном на полуправу обележавамо тачку С, потом још једном и обележимо ту тачку аловом D… Тако настаје полуправа која нам омогућава да упоредимо дужине нацртаних дужи.

– Ако тачке А, В, С… заменимо бројевима 0, 1, 2…, добићемо бројевну полуправу која има ЈЕДИНИЧНУ ДУЖ (дуж АВ), а то је растојање од 0 до 1.

Задатак број 1 на истој страни захтева да ученици нацртају три бројевне полуправе које имају различите ЈЕДИНИЧНЕ ДУЖИ.

Као што је уводни текст усмеравао пажњу ученика на увећавање дужи у односу на јединичну дуж, тако се у задатку пажња ученика усмерава на обележавање делова јединичне дужи , , .

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

183. страна Радни листови 4 од 6 задатака.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

 

 

УРАДИТИ РАД ЗАДАТ НА ТВ ЧАСУ КОЛАЖ, АСАМБЛАЖ, ДЕКОЛАЖ ili jedan od radova sa linka Jutjuba:

https://www.youtube.com/results?search_query=kolaz+dekolaz

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 22.4.2020.

РТС часови:

Пажљиво слушати и ЗАПИСАТИ НАЈБИТНИЈЕ са ТВ часова

IIr sr

ЗООМ ЧАС У 12-00 часова (микс математика, српски)

Српски језик:

 

 

Писана слова латинице (Zz, Žž), Рад у уџбенику Латиници и свесци…записати 2 реченице са обрађеним писаним словима.

 

МАТЕМАТИКА:

 

Израчунавање непознатог дељеника-урадити другу страну у Уџбенику.

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

Урадити или цртеж са ТВ часа или Акваријум,  Спортиста-темперама или воденим бојицама.