Archive | 27 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 28.4.2020.

Математика – Једначине, 2. део-ТВ ЧАС

Пажљиво слушати час и записати неколико задатака једначина са часа.

У уџбенику урадити  102 страна-3. и 4. задатак 

 

Српски језик – Плави зец, Душан Радовић-ТВ ЧАС

Пажљиво слушати час

БЕСКРАЈНА ПРИЧА – МИХАИЛ ЕНДЕ

Ove nedelje smo u znaku „Beskrajne priče“ , Mihaela Endea i obeležavanja svetskog dana knjige. Još jedna odlična prezentacija koja će nas uvesti u svet fantazije. Topla preporuka za čitanje

Најављујемо циљ часа:

– Данас ћемо читати одломак из романа „Бескрајна прича“. Ово је дело са много ликова и догађаја, а ми ћемо се данас подсетити на само неке.

Читамо текст,  (Читанка, стр. 34-37).

Након тога, пишете у свескама и дајете одговоре:

– О чему сте размишљали док сте слушали текст?

– Шта сазнајемо о Бастијану?

– Како је писац задржао твоју пажњу?

Записујемо у свесци:

Тема:_________________________________________________________________________

Ликови:______________________________________________________________________

Поруке:______________________________________________________________________________

AKO LEPO POGLEDATE LINK DOLE CUCETE PRICU, LIKOVE,OPIS,O PISCU,BUKVALNO SVE!!

 

Музичка култура- Домаћи композитори, слушање музике

Учити о композиторима стране 43-46. у Уџбенику

https://wordwall.net/sr/embed/b66d20606980429a92bc5cb7ee270dba?themeId=1&templateId=3&fbclid=IwAR28bvh5uNfWiT6BHYNZbWt33n1daXj-3AlSdTztQz4Pd9hPjtfW9wmtgZM

 

Физичко васпитање:

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 28.4.2020.

Математика –  Дељење, 2. део, утврђивање ТВ ЧАС

Пажљиво слушати час, записати битно

У 12 часова зоом час математике.

 

Српски језик – Загонетке лаке за ђаке другаке, ТВ ЧАС

Пажљиво слушати час, записати битно-неколико загонетки.

Писана слова латинице Uu, Vv

Уџбеник Латинице и свеска, записати 2 реченице са наученим писаним словима латинице и послати аудио запис прочитаних реченица или текста писаних слова из уџбеника Латиница.

 

 

Музичка култура- Слушање музике: Едвард Григ

Илустровати композицији.

Прочитати у уџбенику о Едварду Григу.

Едвард Григ је значајан као национални композитор, црпећи инспирацију из норвешких народних песама. Од раних дела издвајају се симфоније и сонате.[2] Такође је компоновао сонате за виолину и виолончело и кратка дела за клавир, захваљујући којима је прозван „Шопен севера“.

FIZICKO V.