Archive | 29 априла, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 30.4.2020.

Српски језик- Проширивање реченица – субјекатски и предикатски скуп речи, ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најбитније

 

Неједначине, 1. део, ТВ програм РТС 2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Једначине и неједначине, провера знања

Задаци ће бити објављени сутра до 13 часова

 

Природа и друштво- Обновљиви и необновљиви извори енергије-ТВ програм РТС 2,

Пажљиво слушати час 

ВЕЛИКЕ БИТКЕ

–  Маричка битка 1371. године поражена српска војска;

–  Косовска битка – Видовдан 1389. године, српску војску предводи кнез Лазар, а турску султан Мурат, обојица погинули;

Легенда о Косовском боју – она је у себи спојила истинито и неистинито, због тога је битно нагласити шта је историја потврдила, а шта није.

НАУЧИТИ ЛЕКЦИЈУ ИЗ УЏБЕНИКА, УРАДИТИ РАДНЕ ЛИСТОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЛЕКЦИЈУ

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 30.4.2020.

Математика-

Одређивање непознатог делиоца, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час

Дељивост са 2 и са 5

Дељивост са 2 и  са 5

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

*Сви парни бројеви дељиви су бројем 2.

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100

*Сви бројеви који на месту јединице имају цифре 0 или 5 дељиви су бројем 5.

 

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Наставни лист

  1. Заокружи бројеве дељиве бројем два:

 

4, 11, 20, 8, 32, 63, 87, 6, 12

 

  1. Напиши све бројеве 4. десетице који су дељиви бројем два.

___________________________________________________________

  1. Напиши све бројеве 6. десетице који нису дељиви бројем два.

___________________________________________________________

 

  1. Заокружи све бројеве дељиве бројем 5:

13, 20, 25, 34, 48, 50, 55, 60, 72

 

  1. Напиши све бројеве дељиве бројем 5 који су већи од 15, а мањи од 45.

_____________________________________________________________________

  1. У бројевном низу до 20 одреди бројеве дељиве и бројем 2 и бројем 5.

______________________________________________________________________

Уџбеник1 или 2 стране. урадити за понедељак

 

Српски језик Доситеј Обрадовић, баснописац – изабрани текст за децу о Доситеју Обрадовићу -ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније

 

Свет око нас- Човек ствара, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час 

Разноврсност животиња у окружењу, провера знања у уџбенику.