Archive | мај 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Математика-

Множење и дељење вишецифрених бројева-РТС 2:

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

 1. Израчунај:

а) 4 200 : (941 – 935) + 6 ∙ 909 =

б) (2 980 + 800) ∙ 6 + 5 200 : 20 =

в) 652 + 1 609 ∙ 7 – 71 000 : 100 + 631 ∙ 631 =

 1. Збир бројева већих од 9 998 и мањих од 10 002 умањи 10 пута, па додај количник бројева 31 684 и 178.
 2. Израчунај количник разлике бројева 108 954 и 108 954 и количника бројева 4 608 и 48.
 3. Милан је имао 19 новчаница од по 200 динара и 17 од по 5 000 динара. Седам лопти је платио по 950

динара, а остали новац је потрошио за дресове који коштају 240 динара. Колико дресова је купио и колико

новца му је остало?

Српски језик-

Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 2. део-ТВ програм РТС 2; утврђивање

„Теби“ – Драгомир Ђорђевић-

Прочитати из Читанке и одговорити на 3-5 питања..

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Српски језик- Кад дедица не зна да прича приче, Ђани Родари-ТВ програм РТС2
Математика-

Мерење времена: час и минут-ТВ програм РТС2;

 

ЗАДАЦИ ДО ПОНЕДЕЉКА ДАТИ СУ ЈУЧЕ. ПРИЈАТНО!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

Српски језик- Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 1. део-РТС 2:

Пажљиво слушати ТВ час

ПРЕПРИЧАТИ ОДЛОМАК Мали принц

Математика

Сабирање и одузимање вишецифрених бројева,-РТС 2;

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

Задаци:
1. Израчунај:
а) 18928 + (15960 – 1289) =
б) 7228 + 11488 + 4228 – 1208 =
в) 1000 • 18 845 : 5 =
г) 100 • (18 845 : 5) =
д) (58 444 + 5 600 556) : 1 000 =
е) 37 444 + (7 556 000 : 1 000 ) =
ђ) 20 000 – 12 876 : 6 + 16 875 • 3 – 552 : 2 =
2. Напиши израз и израчунај.
а) Израчунај збир збира бројева 6 345 и 42 988, количника бројева 4 888 и 4 и производа бројева1 555 и 6.
б) Збиру бројева 34 566 и 32 001 додај разлику бројева 67 541 и 10 002, па добијеном збиру додај
количник бројева 3 984 и 4.
в) разлици бројева 687 932 и 43 876 додај производ бројева 3 987 и 24.
3. Израчунај вредност израза:
311 584 : (15 001 – 14 999) – 1• 416 =

 

Природа и друштво- Научили смо прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Питања:

 1. Шта је био повод за Први Светски рат?
 2. Наброј значајније битке.
 3. Шта је Плава гробница?
 4. Када је завршен Први светски рат?
 5. Када је створена Краљевина СХС?
 6. Када и како је почео Други светски рат?
 7. Ко се борио против непријатеља?
 8. Ко су били непријатељи?
 9. Када је завршен Други светски рат?

10. Која држава је тада настала

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

НАПОМЕНА…ЗАДАЦИ СУ ДАТИ ЗА ЧЕТВРТАК И ПЕТАК..УРАДИТИ ИХ ДО ПОНЕДЕЉКА ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА

Математика-

Мерење времена: дан, месец и година, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и записати најважније…

Задаци за четвртак и петак…урадити до понедељка.

Screenshot_317Screenshot_318Screenshot_319

Српски језик

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 2. Део-RTS

Задаци за четвртак и петак, урадити до понедељка.

Screenshot_322Screenshot_321Screenshot_320

 

СВЕТ ОКО НАС

Сналажење у времену  Средства за мерење времена, ТВ програм РТС2

Урадити до понедељка

Screenshot_324Screenshot_323

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020.

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 1. део, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушато ТВ час и записати најважније

 

Математика: Симетричне фигуре; Подударност фигура-ТВ програм РТС2;

 

 Мерење времена

Наставни листић

 1. Попуни празна места:

месец март =________________ дана                                                 1 дан = ___________________________ сати

1 сат = _______________________ минута                                           1 седмица = _______________________ дана

април и мај = __________________ дана                                               1 година = _________________________ месеци

четврти дан у недељи ____________                                                      Зима почиње у _________________ месецу.

 1. Напиши данашњи датум римским и арапским цифрама.

_________________________

 1. Урош је у школи до 17 часова и 5 минута, а тренинг му почиње у 18 часова.

Колико времена има Урош од завршетка наставе до почетка тренинга?

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У часовнике уцртај казаљке тако да показују задато време.

 

3.25                      6.50                    19.00                       13.30                      18.15

 

 1. Маша је на мору била од 5. јула до 19. јула. Сара је у истом месецу била на мору, али од 7. до 24. јула.

Која девојчица је провела више дана на мору и за колико?

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ликовна култура: Споразумевање: Слика и реч, РТС2  час

Пажљиво сушати час и урадити задато

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020

Математика

 Израчунавање површине квадра и коцке-РТС 2:

 МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ

 1. Израчунај:

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2. 000 + 400 : 10 • 1

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 08еписати песму писаним словима латинице0 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2

 

Српски језик- Правописна правила-,РТС 2;

„Циганин хвали свога коња“ – Ј. Ј. Змај

Преписати песму писаним словима латинице

 

Ликовна култура- Мода између два светска рата-ТВ програм РТС 2

Задатак задат на ТВ часу урадити

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 26.5.2020

Српски језик- Писање сугласника Ј -РТС2;

ВИОЛИНА – МИРОСЛАВ ДЕМАК

Описати особине дечака из текста

Одговорити на 3-5 питања из Читанке.

 

Израчунавање површине коцке-ТВ програм РТС;

Пажљиво слушати ТВ час и записати најважније

Исправити нетачне задатке са јучерашње провере знања.

 

Музичка култура-  Музички бонтон, РТС2

Прочитати из уџбеника о Динамици, темпу, интервалима, Цдур лествици, композиторима

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 26.5.2020.

 

Музичка култура- Ресаво, водо ладна, народна песма-РТС2

Научити певати песму са тактирањем до идућег уторка.

 

Математика- Цртање квадрата, правоугаоника и троугла на квадратној и тачкастој мрежи-ТВ програм РТС2,

 

Мерење времена

 

Наставни листић

 

 1. Мила је у среду купила карту за позориште. Представа ће бити за пет дана. Ког дана ће се одиграти представа?

______________________________________________________________________________________

 1. Представа почиње у 20 часова, а траје 1 час и 45 минута. У колико часова се завршава представа?

______________________________________________________________________________________

 

 1. Следеће датуме поређај по редоследу у календару:
 2. 4. 14. 3.     21. 10.    10. 12.    27. 7.     15. 5.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 1. Колико је путовао воз који је из Београда кренуо у 13 часова, а у Нови Сад стигао у 14 часова и 35 минута?

______________________________________________________________________________________

Одговор: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________

Зоом час око 12 часова.

 

Српски језик- Основни и редни бројеви, врсте речи, ТВ програм РТС2,

 

Шта смо све научили из граматике и правописа

ЗАДАЦИ СУ ДАТИ У ГУГЛ ЧИОНИЦИ И ПО ЊИМА РАДИТЕ ЈЕР СУ ЧИТКИЈИ И ТАБЕЛЕ ПРАВИЛНИЈЕ и РЕШЕНЕ ТАКОЂЕ ПОШАЉИТЕ У ГУГЛ УЧИОНИЦУ. ХВАЛА

 

Тест

Име и презиме: ________________________________________________

Б.
1.      Из датих реченица издвој именице, глаголе, бројеве и придеве и разврстај их у колоне  стављајући знак тачно Т.

 

Напољу пада хладна киша. Покисле су моје три нове  мајице. Са мокре косе се сливају капи кише. Не плашим се ни ветра ни кише. Фијук ветра разноси тамне облаке. Сваки други облак је јако таман.

 

ИМЕНИЦА ПРИДЕВ ГЛАГОЛ БРОЈЕВИ
       
       
       
       
       
       
       
10
2. Одреди која је врста дате именице и њен род и број.

 

ИМЕНИЦА ВРСТА ИМЕНИЦЕ РОД ИМЕНИЦЕ БРОЈ ИМЕНИЦЕ
песма      
Јован,      
пчела      
теле      
сунце      
маче      
9
3.Напиши следеће именице у једнини:

куће – _______________     људи- ___________________     пчеле- ___________________

3
4.  Допуни реченице одговарајућим глаголом или именицом.

 

Маја  ________________  на малу брду.

(стање)

________________чува кућу свог газде.

(именица)

У даљини је почело да _____________________ .

(збивање)

На грани ___________________птица.

(радња)

4
5. У датом тексту подвуциименице једном цртом, а глаголе са две црте:

Много волим да путујем на море. Море је мирисно и плаво. У њему има пуно шкољки и јежева. Упознајем пуно другова и другарица. Играмо се наших игара. Једва чекам када ће распуст.

6
6. Међу датим речима прецртај ону која не припада датим скуповима:

миш, кокошка, крава, Шаруља, овца

 

Београд, Ђердап, Градиште, село, Рипањ
2

 

 

 

 

 

 

7.Прецртај погрешно написане речи:

 

недирај,     немам,   не достајати,  не смем,     немој,    нерадим,   не ће,

нежелим,      нестати ,    неумем,    недостајати,незна

 

6
8. Следеће  реченице напиши у потврдном  облику:

Јован неће ове године на море.

 
Нико не иде на сајам књига.

4
     
9. Следеће реченице препиши правилнописаним словима латинице. Пази на писање великог почетног слова.

ЗА ВРЕМЕ РАСПУСТА  ЈОВАН ЋЕ ИЗ МИТРОВИЦЕ ОТПУТОВАТИ У ПАРАЋИН. ПОСЕТИЋЕ ЋУПРИЈУ И ЈАГОДИНУ И ВИДЕТИ ЗАПАДНУ МОРАВУ. ПОСЕТИЋЕ И ФАБРИКУ СТАКЛА ПАРАЋИНКУ У ПАРАЋИНУ. ПОНОВО ЋЕ ВИДЕТИ СВОГ ДРУГА АЦУ. ЗАЈЕДНО ЋЕ ИЋИ ДО ШКОЛЕ У КОЈУ ИДЕ АЦА.

 

7
Остварено бодова: Оцена:  

 

 

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, Понедељак 25.5.2020.

Математика- Израчунавање површине коцке-РТС,

Уместо писменог задатка –провера знања-задаци ко за писмени

Задаци се налаѕе у гугл учионици такодје и  тамо их ураљене послати

Задаци:
1. Састави бројевни израз и израчунај његову вредност.
а) Разлику бројева 731 и 602 помножи збиром истих бројева.
б) Збир бројева 72 816 и 68 637 подели бројем 169.

2. Израчунај врдност разломака и упореди добијене резултате:
а) 1/2 од 128 б) 2/3 од 96

3. Пронађи решења за једначине и провери их.
а) 12 • Х = 144 К : 18 = 32
Пронађи решења за неједначине и провери их.
б) 500 • М < 10 00028 • С > 140

4. а) Висина собе је 3 m, ширина 6 m и дужина 8 m. Колико кубних метара ваздуха има у тој соби?
б) Збир свих ивица коцке је 72 dm. Колика је површина те коцке?

5. У воћњаку има четири пута више стабала јабука него шљива, а шљива три пута више него кајсија. Ако кајсија има 298, израчунај укупан број воћки у воћњаку.

 

Српски језик

Луцкаста песма, Ф.Г. Лорка-РТС;

ВИОЛИНА – МИРОСЛАВ ДЕМАК

ВИОЛИНА

Мирослав Демак

 

Стари виолиниста је умро.

Био је то чудотворни музичар. Знао је све песме на свету и знао је да их засвира боље од било кога другог. Када је свирао, дуга бела коса вијорила му је изнад чела као да сама свира песму јужног ветра. Виолиниста је увек долазио незнано откуд, али увек у тренутку када је људима био најпотребнији. Доносио им је радост и смех. Долазио је са песмом, даривао је њоме људе и  поново одлазио незнано куда. Сви су говорили да има чудотворну виолину.

 

Шта мислите зашто су људи говорили да виолиниста има чудесну виолину? Како је изгледала та чудесна виолина? Од чега је била направљена?

      Како је виолиниста набавио виолину? Шта је виолиниста најрадије свирао? Ко је највише волео његову музику и радовао јој се?

 

Сада је стари виолиниста умро. Иза себе је оставио најлепше песме, завештавајући их свим људима. Осим песама, иза њега је остала само његова виолина. Њу није дао никоме.

 

Шта мислите зашто виолиниста никоме није дао виолину? Да ли је он био себичан? Шта је желео да се деси да би виолина некоме припала?

 

Пре него што је последњи пут склопио очи, позвао је себи два своја најбоља друга – сликара и песника.

– Остављам је ономе ко може највише – рече, даде им виолину и опрости се с њима.

Сликар и песник погледаше један другог и у истом тренутку помислише:

 

Шта су помислили његови пријатељи? Да ли су се сложили у мишљењу? Зашто?

 

„Ја ћу добити чудотворну виолину, јер ја могу више него ти!“

Била су два сјајна уметника. И они су већ били у годинама, познавали су свет, а изнад свега су били мајстори свог заната.

 

Чиме су се бавили пријатељи старог виолинисте?

 

Природа и друштво-

Настанак и развој модерне српске државе и српски народ у Југославији-ТВ час;

 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ

Други светски рат

Узроци почетка Другог светског рата.

Учесници.

Бомбардовање Београда – април 1945. год.  –  почетак.

Тито и партизани.

Дража Михаиловић и четници.

Страдање српског народа у овом рату – највише страдало у Крагујевцу 1941. год.

Крај рата – 1945. год. и настанак СФРЈ.

Прочитати и научити лекцију

Урадити Радне листове-Други светски рат

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 25.5.2020.

Српски језик-

 Деда Милоје, Градимир Стојковић-ТВ програм РТС2,

Бркљача, Весна Видојевић Гајевић

Screenshot_316

Подвуци именице у првих 10 редова приче.

• Објасни својим речима шта значи бити лаковеран.

• Шта мислиш шта бака жели да поручи унуци причом о лаковерној госпођици бркљачи? Испричај.

 

Математика- Геометрија – линије,–РТС

Пажљиво лушати час, записати најбитнје.

Час, минут

Уколико има незавршених задатка у уџбенику завршити.

 

Свет  око нас-

Типови насеља: село и град. Занимања људи у граду и селу-РТС

Нежива природа

 1. Одговори на питања.

 

а) Шта добијамо од сунца?

б) Зашто је сунце важно биљкама?

в) Због чега је сунце веома важно за децу и младунчад животиња?

г) Како се лети штитимо од сунца?

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СУБОТА 23.5.2020.

Српски језик- Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 2. део-РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

Од играчке до рачунара

Задатке из математике препишите на рачунар и урадите на рачунару

 

Математика-  Израчунавање површине квадра-ТВ програм РТС:

ОД БРОЈЕВНОГ ИЗРАЗА ДО ТЕКСТУАЛНОГ ЗАДАТКА

Урадити 3-4 задатка по избору

 1. Колико је тона шећерне репе потребно да се добије 5 560 тона шећера, ако се из сваке тоне репе добије по 198 килограма шећера?
 2. Једна књига има 505 страна, на свакој страни има по 38 редова, а у сваком реду по 60 слова. Колико слова садржи ова књига?
 3. За 5 дана пољопривредник убере 420 килограма малина. Колико малина убере за 20 дана, ако сваког дана убере исту количину?
 4. Једна канта са бензином има масу 45 kg 300g, a празне канте je 8 kg 700g. Колико литара бензина има у 19 таквих канти?
 5. Јахта је за 15 часова прешла 270 km. За колико часова ће прећи 180 km ако се креће истом брзином?

6. Кукавица може појести на сат 100 гусеница. Колико гусеница може уништити кукавица за једно лето, ако рачунамо да она тражи храну по 16 сати дневно и живи у нашим крајевима 135 дана годишње?

Музичка култура

ВЕЖБАТИ ТАКТИРАЊЕ

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СУБОТА 23.5.2020.

Математика- Обим геометријских фигура,, ТВ програм РТС2;

Час, минут-

Домаћи задатак:

 1. Михајлу до школе треба 17 минута. Колико времена проведе Михајло на путу од куће до школе и назад?

2. Сунце је изашло у 5 часова, а зашло у 19 часова. Колико је трајала обданица, а колико ноћ?

 

Српски језик- Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен, ТВ програм РТС2

Бркљача, Весна Видојевић Гајевић

Screenshot_304

Прочитати причу и црвеном бојом подвући придеве, плавом глаголе

 

MUZICKA KULTURA

Vezbati taktirawe i prvanje obradjenih pesmica

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 22.5.2020.

Српски језик Принцеза на зрну грашка,  Ханс Кристијан Андерсен-ТВ програм

Пажљиво слушати час. Препричати бајку

Математика-

Обим геометријских фигура-ТВ програм РТС2;

Screenshot_299

Час, минут-Укоико није завршено у уџбенику урадити.

Преписати у свеску.

Screenshot_300

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 22.5.2020.

Математика-

Израчунавање површине квадра-РТС 2:

 

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

 1. Израчунај:

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2. 000 + 400 : 10 • 1

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2

 1. Једна породица за месец дана потроши 33 750 динара за храну, другог месеца потрошила је 455 динара више. Колико динара су потрошили за та два месеца?
 2. Дарко планира да купи телефон и одело. Телефон кошта 3 270 динара, а одело 1 500дин. мање. Колико новца му треба?
 3. У једној школи је било 726 ученика и 873 ученице. Једног дана због болести изостало је 27 ученика и 18 ученица. Колико ђака је тог дана дошло у школу?
 4. У библиотеци су књиге смештене на две полице. На првој су 2 153 кљиге, а на другој 200 књига мање. Колико књига има на обе полице заједно?

 

Српски језик-

Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 1. део-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније

ВИОЛИНА

                                             Мирослав Демак

Стари виолиниста је умро.

Био је то чудотворни музичар. Знао је све песме на свету и знао је да их засвира боље од било кога другог. Када је свирао, дуга бела коса вијорила му је изнад чела као да сама свира песму јужног ветра. Виолиниста је увек долазио незнано откуд, али увек у тренутку када је људима био најпотребнији. Доносио им је радост и смех. Долазио је са песмом, даривао је њоме људе и  поново одлазио незнано куда. Сви су говорили да има чудотворну виолину.

 

Шта мислите зашто су људи говорили да виолиниста има чудесну виолину? Како је изгледала та чудесна виолина? Од чега је била направљена?

      Како је виолиниста набавио виолину? Шта је виолиниста најрадије свирао? Ко је највише волео његову музику и радовао јој се?

 

Сада је стари виолиниста умро. Иза себе је оставио најлепше песме, завештавајући их свим људима. Осим песама, иза њега је остала само његова виолина. Њу није дао никоме.

 

Шта мислите зашто виолиниста никоме није дао виолину? Да ли је он био себичан? Шта је желео да се деси да би виолина некоме припала?

 

Пре него што је последњи пут склопио очи, позвао је себи два своја најбоља друга – сликара и песника.

– Остављам је ономе ко може највише – рече, даде им виолину и опрости се с њима.

Сликар и песник погледаше један другог и у истом тренутку помислише:

 

Шта су помислили његови пријатељи? Да ли су се сложили у мишљењу? Зашто?

 

„Ја ћу добити чудотворну виолину, јер ја могу више него ти!“

Била су два сјајна уметника. И они су већ били у годинама, познавали су свет, а изнад свега су били мајстори свог заната.

 

Чиме су се бавили пријатељи старог виолинисте?

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 21.5.2020.

Српски језик- Најбоље задужбине, народна прича-РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније.

 

Математика Мрежа квадра и коцке-РТС 2;

 ИЗРАЗИ СА ВИШЕ ОПЕРАЦИЈА

 1. Одреди збир бројева 2 860 и производа бројева 189 и 564.
 2. Одреди четвртину збира броја 12 000 и његове половине.
 3. Одреди производ збира бројева 1 264 и 2 315 и разлике бројева 7 645 и 6 907.
 4. Одреди разлику бројева 640 и његове осмине.

5. На градилиште је довезено 13 камиона по 2100 цигала. За подизање грађевине је потребно 72 350 цигала. Колико је још цигала потребно да се довезе?

 

Природа и друштво- Прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније.

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

ПОСЛУШАТИ ЛЕКЦИЈУ СА ЈУТЈУБА, НАУЧИТИ ЈЕ И ИЗ УЏБЕНИКА, УРАДИТИ РАДНЕ ЛИСТOВЕ-Први светски рат

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 21.5.2020.

Математика-

Графичко надовезивање дужи. Дужина дужи и изломљене линије, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Дан, седмица, месец, година (Матеја-уџбеник)

 

Српски језик

Писање речце ли и речце не уз глагол-ТВ

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Научили смо писана слова латинице

Неке речи су спојене, растави их правилно па препиши писаним словима у свеску.

Ganeživi u Beogradu. On volisvoj grad. Ide u vrtić i
imamnogodrugarasakojimamenjasličice, igrafudbalnaobližnjem
terenu i gledacrtaće. Kao gradskodete, Gane je video kravusamona
slici. Vodilisunjegaroditelji u Zoološkivrt. Video je majmune, kamile,
slonove… alinijekravu.

 

Свет око нас-

 Рељеф и облици рељефа, ТВ програм РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Покажи шта знасш, уџбеник

Screenshot_296

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 20.5.2020

Математика

 Коцка.
Особине коцке-РТС 2:

 ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

Јуче су дати исти задаци у случају да неки није урађен дорадити или проверити решене

Задаци:

 1. Реши једначине.

X : 16 – 1 256 = 3 744

4 ∙ Z – 9 =

5 905 – 27 ∙ S = 316

9629 + 7791 : Y = 10 000

 1. Одреди непознат број:

45 • x = 15 750      x • 15 = 235 230     68 • x = 859 316

 1. Израчунај:

5 • x = 1 375         x • 6 = 14 922             x : 8 = 985          461 258 : x = 7

 1. Одреди број који с бројем 75 даје 48 750.
 2. Који број подељен бројем 48 даје количник 252?
 3. Количник броја 235 840 и броја ѕ је 67. Коликије број ѕ?
 4. Одреди скуп решења неједначина:

Ѕ : 3 < 2      60 : Y < 12    14 ∙ X > 6

 1. Одреди скуп природнх бројева који су решења неједначина.

X + 60 < 220

Ѕ – 40 > 30

 1. Анђела је замислила један број. Помножила га је бројем 8, а онда и бројем 12. Када је сабрала добијене производе, добила је број 200. Који број је замислила Анђела?

10 Дариа је замислила број, па га помножила бројем 7, а потом и бројем 16. Добијене проиводе је сабрала и добила број 230. Који број је Дариа множила бројевима 7 и 16.

 1. Јанко је замислио неки број, помножио га бројем 99 и добио 98 901. Који број је замислио?

12. Љубиша је жицу дужине 7 метара поделио на једнаке делове и добио 28 краћих жица. Колика је дужина сваког дела?

 

Српски језик- Врсте речи и служба речи у реченици-,РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час, записати што је више моуће и урадити задато са ТВ часа..

Анализирати реченицу одређујући врсту и службу речи:

Мали Марко вози свој бицикл у дворишту.

 

Ликовна култура- Уметнички занати-ТВ програм РТС 2

Нацртати:

ОМИЉЕНИ ЦРТАНИ ЈУНАК

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 20.5.2020.

Српски језик:
Слатка математика, Ана Миловановић, ТВ програм РТС2, 

Пажљиво слушати час и записати најважније.

Равнотежа, Драган Лукић

Screenshot_289

Домаћи:

Преписати 5 питања из Ћитанке по изборз писаним латиничним словима и одговорити, песму илустровати.

 

Математика: Мерење дужине стандардним мерним јединицама-ТВ програм РТС2;

 Дан, седмица, месец, година, календар, обрада

Уџбеник, урадити 1 или 2 стане везано за  Дан, седмица, месец, година, календар

Screenshot_291Screenshot_292

Ликовна култура: Споразумевање: Тумачење (невербално и визуелно изражавање, РТС2  час

Пажљиво слушати час и урадити задато.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, уторак 19.5.2020.

Математика- Дуж, права и полуправа, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и запсати најбитније

Дељивост; садржавање; дељење двоцифреног броја; задаци са две операције

Наставни лист -урадити у свеску         

 1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

 1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

 1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

 

Српски језик- Врсте речи: придеви, описни придеви, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и запсати најбитније

Равнотежа, Драган Лукић

Screenshot_289

ПРОЧИТАТИ ПЕСМИЦУ И ПРЕПИСАТИ ЈЕ ПИСАНИМ ЛАТИНИЧНИМ СЛОВИМА У СВЕСКУ.

 

Музичка култура- Седи Ћира на врх сламе, народна песма-РТС2;

Отпевати песме и тактирати рукама, снимити видео снимак и послати

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, уторак 19.5.2020.

Српски језик- Подела улога, Гвидо Тартаља-РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најважније.

АНАЛИЗА ПИСМЕНОГ ЗАДАТКА

Аудио снимком полати прочитан писмени задатак.

 

Математика-  Квадар.
Особине квадра-ТВ програм РТС;

Пажљиво слушати час и записати најважније.

ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

Задаци:

 1. Реши једначине.

X : 16 – 1 256 = 3 744

4 ∙ Z – 9 =

5 905 – 27 ∙ S = 316

9629 + 7791 : Y = 10 000

 1. Одреди непознат број:

45 • x = 15 750      x • 15 = 235 230     68 • x = 859 316

 1. Израчунај:

5 • x = 1 375         x • 6 = 14 922             x : 8 = 985          461 258 : x = 7

 1. Одреди број који с бројем 75 даје 48 750.
 2. Који број подељен бројем 48 даје количник 252?
 3. Количник броја 235 840 и броја ѕ је 67. Коликије број ѕ?
 4. Одреди скуп решења неједначина:

Ѕ : 3 < 2      60 : Y < 12    14 ∙ X > 6

 1. Одреди скуп природнх бројева који су решења неједначина.

X + 60 < 220

Ѕ – 40 > 30

 1. Анђела је замислила један број. Помножила га је бројем 8, а онда и бројем 12. Када је сабрала добијене производе, добила је број 200. Који број је замислила Анђела?

10 Дариа је замислила број, па га помножила бројем 7, а потом и бројем 16. Добијене проиводе је сабрала и добила број 230. Који број је Дариа множила бројевима 7 и 16.

 1. Јанко је замислио неки број, помножио га бројем 99 и добио 98 901. Који број је замислио?

 

 

Музичка култура

Страни композитори, слушање музике, РТС2:

Пажљиво слушати час и записати најважније.

СВИРАЊЕ ПЕСАМА ИЗ ДОДАТКА ЗА РАДОЗНАЛЕ

 

Физичко васпитање

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, понедељак 18.5.2020.

Српски језик-

Два писма, Александар Поповић-ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

Математика- Права и полуправа–РТС,

Дељивост; садржавање; дељење двоцифреног броја; задаци са две операције

Screenshot_287

САДА ЗНАШ пажљиво прочитати.

Свет  око нас-

Чувамо природу-РТС

Буди на страни природе

Screenshot_288

Прочитати лекцију у уџбенику, МУДРИЦА

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, понедељак 18.5.2020.

Математика- Разломци-РТС,

ЗАПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ

,писмена провера

I SRPSKI I MATEMATIKU POSLATI UGUGL UCIONICU PUTE MAILA

NA DATIM MAILOVIMA SU OVDE DOLE POSTAVLJENI ZADACI I TEME

ТЕСТ ЗНАЊА

1. Колика је запремина коцке ивице 3 dm? Изрази ту запремину у cm3.

2. Колика је запремина квадра димензија 4 dm, 9 cm и 5 cm?

3. Колико литара сока стаје у посуду коцке ивице 30 cm?

4. Једна просторија има облик коцке ивице 4 m. Друга просторија има облик квадра дужине 60 dm, ширине  dm   и висине 25 dm? Која просторија има већу запремину и за колико?

5. Квадар димензија 34 mm, 7 mm и 38 mm и коцка ивице 25 mm. Које тело има већу запремину и колико?

6. У две посуде облика коцке треба насути воду. Ивица прве посуде је80 cm, а друге двапут дужа. Колико литара треба сипати да би се обе посуде напуниле?

 

 

 

Домаћи задатак:

1. Дужина сале је 24m, ширина чини  дужине, а висина 4m. Израчунај запремину сале.

2. Акваријум облика коцке чија је ивица 80cm, напуњен је водом до до висине 50cm. Колико кубних центиметара је остало празно?

3. Сенара чија је дужина 14m, ширина 8m и висина 3m напуњена је сеном. Колико има сена у тој сенари ако је један метар кубни 45 килограма?

4. Колико кутијица са пазлама може да се сложи у једну кутију облика квадра дужина 70cm, ширине 60cm и висине 50cm, ако је једна кутија дужине 7cm ширине, дужине 10cm и висине 3cm?

5. Једна кутија има дужину 8cm, ширину 9cm и висину 11cm. Други квадар има димензије троструко веће. Колико пута је запремина друге кутије већа од запремине прве кутије?

Српски језик – Писање присвојних придева изведених од властитих имена-ТВ програм РТС2 ,

ЧЕТВРТИ ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, провера знања

Поделићемо ученицима вежбанке, а затим укратко подсетити на правила и процес израде писменог задатка.

Кажемо ученицима да ће добити три теме, а да ће они сами изабрати једну, њима најближу.

Када изаберу тему ученици треба пажљиво да изаберу грађу и пажљиво распореде појединости.                                                                                            – Писаћемо само на левој страни.

– Издвојићемо наслов прескакањем једног реда.                                         – Уводну реченицу написати увучено.                                                              – Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.                                                                                                – Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

Записаћемо наслове тема

1. Пролеће је дошло у наш крај

2. Пролећно јутро

3. Мајско сунце у мом парку

 

Сваки ученик ће изабрати једну тему и уписати је у своју свеску.

Природа и друштво-

Прошлост српског народа-ТВ час;

ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК, утврђивање

Други српски устанак
1. Живот после првог устанка,
2. Таково,
3. Милош Обреновић,
4. Битка на Љубићу,
5. Преговори,
6. Србија кнежевина,
7. Милан Обреновић.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, петак 15.5.2020.

Математика- Упоређивање разломака-РТС 2

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ, утврђивање

Урадити 5-7 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА 197-201.страна од какших  ка тежим

Користити видео линкове са претходних часова

 

Српски језик-

Олданини вртови, Гроздана Олујић, 2. део-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

ПРИДЕВИ, ЗНАЧЕЊЕ И ФУНКЦИЈА У РЕЧЕНИЦАМА

Пројектујемо текст песме са изостављеним придевима и предлажемо да песму променимо тако што ћемо на празну црту написати неки други придев. (У сваком стиху написати нови, другачији придев.)

На крај села ________________ кућа, ти, ти, ти

(градивни придев)

___________________кућа, та, та, та

(описни)

_____________ кућица.

(описни)

Ту ми седи ___________ мајка, ти, ти, ти

(присвојни)

______________ мајка, та, та, та,

(описни)

______________ мајчица

(присвојни)

Мајка има _____________ ћерку, ти, ти, ти

(описни)

_______________ ћерку, та, та, та

(описни)

_______________ ћеркицу.

(описни)

Ћерка има _____________ руке, ти, ти, ти

(описни)

_____________руке, те, те, те

(описни)

_____________ ручице.

(описни)

 

– Како изгледа песма без придева?

– Која вам се варијанта више свиђа, са или без придева?

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, петак 15.5.2020.

Српски језик- Писање скраћеница: мерне јединице и опште скраћенице (ОШ, бр, итд, стр. и нпр) -ТВ програм РТС2

Уколико у Мудрици није урађено урадити за понедељак.

Шта Голијат може, Халфдаан Расмусен

Screenshot_276

Прочитати песмицу и до понедељка је научити напамет.

 

Математика-

 Редослед рачунских радњи дељење Дуж. Поређење дужи-ТВ програм РТС2;

 

Дељење двоцифреног броја једноцифреним бројем

Уџбеник урадити наредне две стране до понедељка.

Screenshot_277

Прилог

Наставни лист         

 1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

 1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

 1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE ОД 01.06.-16.06.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ- ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛE ОД 01.06.-16.06.2020.

На основу измене и допуне Правилника о календару образовно васпитног рада за основне школе предвиђено је да школе на следећи начин приведу крају ову школску годину. О променама је потребно обавестити ученике и родитеље.

Од понедељка 01.06.2020. до уторка 16.06.2020.школа организује посебне часове наставе на којима се ученицима пружа могућност да покажу бољи ниви постигнућа из одређене области/ теме из одговарајућих предмета, програма и активности.

О намери да похађају посебне часове наставе ученици претходно обавештавају одељењског старешину.

Он лајн

Припремна настава

 

српски

математи

географ.

 

 

 

Начин, поступак и ктритеријум оцењивања

Правилником о измени Правилника о оцењивању дата је могућност да број оцена може бити мањи од четири због ванредне ситуације изазване епидемијом.

Обавезни предмети са недељним фондом часова од четири недељно треба да имају најмање једну оцену добијену усменим испитивањем ученика. Обавезни предмети који имају мање од четири часа недељно , уколико није било елемената за утврђивање оцене, могу изузетно да утврде једну оцену усменим испитивањем, користећи неки од погодних веб алата.

Закључна оцена се изводи слично као и до сада. Потребно је проценити ниво остварености образовно васпитних исхода, знања, вештина и ставова, нивоа одговорности у раду , као и рад током целе школске године. При извођењу закључне оцене потребно је узети у обзир све оцене од почетка школске године, и оне које су добијене током наставе на даљину. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима, тј.на оним садржајима којима се обезбеђује остваривање исхода предмета, програма и активности.

ЗАКЉУЧНА ОЦЕНА ЈЕ ЈАВНА И ОБРАЗЛОЖЕНА. У складу са тим, ако ученик сматра да има елемената за већу закључну оцену може УСМЕНО да одговара у школи у датим терминима. Посебни часови се организују у групама за мање од 10 ученика у учионици, на начин који осигурава здравље и безбедност ученика и запослених у складу са препорукама надлежних органа, у школском простору.

 ЗА УЧИТЕЉЕ

Настава у 2. полугодишту се завршава 16.06.2020. До тада сте у обавези да радите он лајн / не долазите у школу/ да будете у контакту са ученицима, док не реализујете свој план и програм. Оцене закључујете у другој недељи јуна.

13.05.2020.        Мирјана Бугарски, школски психолог

Директор школе

______________________

Виолета Нинковић

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, четвртак 14.5.2020.

Математика-

Геометрија – линије, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час, записати нацртати најбитније.

Screenshot_268

Урадити једну страну у Уџбенику.

Обратити пажњу на поступак дељења нпр 72/6=60/6+12/6 иде се на заокруживање исте десетице  или два сабирка која су оба дељива датим бројем као што је на слици показано.

Српски језик

Шума живот значи, Тоде Николетић -ТВ програм РТС2, 

Screenshot_269

Писана слова латинице Bb, Нh

Латиница, Мудрица, свеска

Свет око нас-

 Значај биљака и животиња за човека, ТВ програм РТС2,

 Ваздух – услов живота

Земљиште

Дате лекције прочитати , а до понедељка урадити у Мудрицама

Screenshot_271Screenshot_270

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, четвртак 14.5.2020.

Српски језик- Олданини вртови, Гроздана Олујић, 1. Део-РТС 2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније:тема, ликови, писац, порука..илустрација

НАГЛАШЕНЕ И НЕНАГЛАШЕНЕ РЕЧИ, утврђивање

Задаци за самостални рад

 1. Следеће речи подели на слогове:

УЧЕНИЦА, СОБА, ПУТ, ЉУБАВ, ВИСИНА, ИЋИ, ВАТРА, ЗАБАВНИК, УЧЕНИК, ОБИЋИ, СУСЕД, КЊАЖЕВАЦ

 1. Заокружи наглашен слог у речима:

РАДНИК, ВЕЧЕРА, ПУТНИК, УРАНИТИ

 1. Подвуци речи које су правилно акцентоване:

раДИти, РАдити, радиТИ

воЛЕти, ВОлети, волеТИ

доБРОта, ДОброта, доброТА

 1. Заокружи речи које имају дуг наглашен слог:

МУЗИКА, КУЋА, КАСЕТА, УМЕТНИК, ЧОРБА

 1. Заокружи речи које имају кратак наглашен слог:

КОСМОС, ПЛЕЋКА, САГЛАСАН, ПРОТЕГНУТИ

 1. Усправним линијама раздвој наглашене целине:

„Остао је само надимак Босоноги. Па нека, и то је довољно за причу. Брату и мени чинило се да без Босоногог свет уопште не би био занимљив, јер он је могао све и знао је све, а био је најјачи дечак не само у нашој улици него и у улици која је секла нашу.“

Математика Разломци.
Читање и писање разломака-РТС 2,

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА

Урадити 4-6 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА 197-201.страна

 

Природа и друштво- Како истражујемо прошлост,

ТВ програм РТС 2,

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК И ДРУГИ  СРПСКИ УСТАНАК

Научити Први и дуги српски устанак помоћу ова два клипа и уџбеника. У радним листовима урадити Први и други српски устанак. Провера знања писана у понедељак.