Archive | 3 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 4.5.2020.

Српски језик- Никола Тесла – знаменити Србин (причe из детињства),  ТВ програм РТС2

Пажљиво пратити час

Златне рибице не праве штету, Мирјана Стефановић

Прочитати и препричати текст до уторка.

Screenshot_218

 

Математика- Одређивање непознатог чиниоца, ТВ програм РТС2

Пажљиво пратити час

Дељивост са 3 и са 4; садржавање

Дељивост и садржавање

(вежбање)

  1. 12, 14, 16, 18, 20
  2. 21, 24, 27, 30
  3. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

4.              7 у 28 садржи се  4 пута.

 

У УЏБЕНИКУ УРАДИТИ ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВИМА 3 и 4

 

Свет  око нас- Твоје тело

Screenshot_219

Прочитати лекцију у уџбенику и урадити исту у Мудрици.

Screenshot_220

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 4.5.2020.

 

13.15 – 13.45 Српски језик – Објекат-ТВ ЧАС

Пажљиво одслушати ТВ час, записати најбитније.

ТРЕШЊА У ЦВЕТУ – МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ, вежбање

Пре но што прочитамо песму, подсетимо се ко је био песник Милован Данојловић.

Читамо изражајно песму (Читанка, стр. 141). После краће паузе, анализирамо песму:

– О чему песник пева у песми?

– Колико строфа има песма?

– Колико стихова има свака строфа у песми?

– Прва строфа је и прва песничка слика. Опиши је!

– О чему песник пева у другој строфи?

– О чему у трећој?

– Шта се све може упоредити са расцветалом трешњом?

– Објасните због чега.

– Којој врсти песама припада песма „Трешња у цвету“?

– Због чега?

 

Закључак: Ова песма је описна јер је у њој описана природа.

Тема: Лепота и мирис расцветале трешње.

Поруке: Треба уживати у лепоти, мирисима и звуцима природе. Треба пронаћи срећу у природи и радовати се животу.

 

Упоређивање површи, површина фигуре и мерење површине , ТВ програм РТС

Пажљиво одслушати ТВ час, записати најбитније.

  • Постављање циља часа; мотивационе мисаоне делатности у складу са оријентационим планом; актуализација и мобилизација претходно стеченог знања које представља логичку основу за стицање новог знања.

 

Обновити јединице мере за запремину.

1 cm3 = _______mm3

1 dm3 = ________cm3

______ dm3 = 1 000 000 mm3

_________ m3 = 1 000 dm3

1 m3 = _______________ cm3

_____ m3 = 1 000 000 000 mm3

 

Наставник упознаје ученике са данашњим садржајем часа.

  • Развијање адекватних мисаоних операција које омогућавају савладавање наставних садржаја

 

 

Наставник дели ученицима наставне листове; самосталан рад.

НАСТАВНИ ЛИСТ

1. Изрази у следећој већој јединици мере:

3 000 mm3

41 000 dm3

15 000 cm3

8 000 dm3

2 000 mm3

19 000 dm3

 

2. Изрази у јединицама мере наведеним у загради:

 

8 dm3              (cm3)                 60 m3          (dm3)          212 dm3        ( l )

54 m3           (dm3)                3 dm3         (mm3)          212 l             (cm3)

 

3. Одреди колика је:

1/2 cm3     =____mm3           1/4 m3  = _____ сm3      1/5 dm3  = ____ сm3        1/2  m3   =____ l

4. Стан се састоји од три собе: 60 dm3 130 dm3, 24 m3 80 dm3 и  19 m3 730 dm3. Колика је запремина свих соба?

5. Маса 1 сm3 воде износи 1g. Колика је маса 1 m3?

6. Ивица металне коцкеје 10 cm. Колика је маса коцке, ако њен 1 сm3 има масу 8 g?

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

Прочитати екцију у књизи, урадити радне листове везане за лекцију.

Освајање Србије

Продор Турака на Балканско полуострво (турски војници, како су изгледали, ко их је предводио, које су вере).

Лазар Хребељановић – Моравска Србија.

Маричка битка 1371. године поражена српска војска.

Косовска битка – Видовдан 1389. године, српску војску предводи кнез Лазар, а турску султан Мурат, обојица погинули.

Веки јунак Милош Обилић убио је султана.

Син кнеза Лазара  –  Деспот Стефан Лазаревић, имао је само 12 година, послове водила мајка  Милица.

Срија више није самостална – пала под турску власт  –   Београд као престоница – добио град од Мађара и у њему подигао свој двор.

Деспот Ђурађ Бранковић враћа Београд – гради Смедерево као престоницу.

Пад Смедерева и целе Србије под Турску власт 1459. године.