Archive | 5 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 6.5.2020.

Српски језик: Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице), ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније

УКОЛИКО У МУДРИЦИ ПОСТОЈЕ Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице урадити ЈЕДНУ страну

 

Математика: Одређивање непознатог броја-ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Задаци са две операције – дељење и сабирање

Screenshot_229

Screenshot_230

 

У УЏБЕНИКУ УРАДИТИ ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПРАЦИЈЕ, ДЕЉЕЊЕ И САБИРАЊЕ

 

Ликовна култура: Ликовне игре: Замишљања (стварност и машта), РТС2  час

Пажљиво слушати час и УРАДИТИ ТРАЖЕНО

 

ВЕЖБАЈМО!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 6.5.2020.

Математика Јединице мере за површину до  m²-РТС 2,

Пажљиво погледати ТВ час, уочити јединице мере за ПОВРШИНУ!

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

DOMACI ZADATAK

У Радним свескама урадити 198. страну 3 до 5 задатака

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-Прилошке одредбе за време, место и начин, ТВ програм РТС 2,

Пажљиво погледати ТВ час

 

РАЗЛИКОВАЊЕ ГЛАСОВА: Ч,Ћ, Џ,Ђ

Задаци за вежбање:

1) Следеће реченице обилују грешкама. У њима слова Ч и Ћ нису увек написана на правим местима.

Препиши реченице правилно:

– Мића хоче воче.                 – Воче прија после рућка.

– Палаћинке су вруче.          – Дечак срће из чиније.

– Ученик ући из ћитанке.     – Маћак чупка ћарапу.

– Чича чучи у чошку.           – Каћа чисти своје ћизме.

– Чистаћи ћисте лишће.       – Њена обуча је комотна.

 

2) Објасни шта значе ове речи:

а) веће – вече           мече – меће          куће – куче

б) маћка – таћка      свећа – свеча        чамац – ћамац

 

3) Прецртај неправилно написану реч:

Џеп – ђеп                              џубре – ђубре

Куће – куче                           свађа – сваџа

Облачак – облаћак                мече – меће

Ноч – ноћ                              чуп – ћуп

 

4) Допуни речи словима Ћ-Ч, Ђ-Џ.

  1. ____ уо сам да о___ а___ар доноси сре__у.
  2. Све__ица на ро__енданској торти је __екала да је Ср__ан упали.
  3. Ма__иони__ар је извео своју та__ку.
  4. Том и __ери су јунаци цртаног филма.
  5. Мој старији брат тренира __удо.

 

5) Прочитај правилно брзалице:

  1. Каменчићем ћеш ме, каменчићем ћу те.
  2. Чалабрчак док не дође ручак.
  3. Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу.
  4. Чоканчићем ћеш ме, чоканчићем ћу те.

Домаћи:

О језику 96 и 97. страна

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА-Од старог до новог – израда маске-ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час и УРАДИТИ ЗАДАТО-МАСКА