Archive | 7 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 7.5.2020.

Математика-

Израчунавање површине правоугаоника-РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

Screenshot_240

НАСТАВНИ ЛИСТ

  1. Изрази у следећој већој јединици мере:

3 000 mm3

41 000 dm3

15 000 cm3

8 000 dm3

2 000 mm3

19 000 dm3

 

  1. Изрази у јединицама мере наведеним у загради:

 

8 dm3              (cm3)                 60 m3          (dm3)          212 dm3        ( l )

54 m3           (dm3)                3 dm3         (mm3)          212 l             (cm3)

 

  1. Одреди колика је:

1/2 cm3     =____mm3           1/4 m3  = _____ сm3      1/5 dm3  = ____ сm3        1/2  m3   =____ l

 

Српски језик-

Од пашњака до научењака (одломак), Михаило Пупин-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

МОЈА ИЗОКРЕНУТА ПРИЧА

На основу прочитане приче из Читанке КАД ДЕДИЦА НЕ ЗНА ДА ПРИЧА ПРИЧЕ – ЂАНИ РОДАРИ написи састав:

„Једна моја прича“

У првом делу часа ученицима задајемо задатак да направе план на основу кога ће испричати своју причу. Подсећамо се захтева правилног писања

Увод – уведи нас у тему, истакни о чему ћеш причати зашто?

Разрада- детаљно објасни, напиши своју причу.

Закључак – заокружи тему, објасни због чега је оно што си у раду истакао важно.

Не заборави: Свака реченица нека прати једну твоју мисао, а твоје мисли нека буду јасне.

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 8.5.2020.

Српски језик- Пас и његова сенка, Доситеј Обрадовић-ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

Писана слова латинице ,утврђивање;

Домаћи задатак:МУДРИЦА, урадити обрађена писана слова

 

Редослед рачунских радњи (дељење)-ТВ програм РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

Задаци са две операције – дељење и одузимање

Screenshot_239

Screenshot_240

Урадити страну уџбенику везано за ову лекцију.