Archive | 10 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 11.5.2020

13.15 – 13.45

 

Српски језик – Атрибут

Пажљиво слушати ТВ час, записати најбитније.

Домаћи задатак, АТРИБУТ, радни листови

 

13.50 – 14.20 Математика – Израчунавање површине квадрата

Пажљиво слушати ТВ час, записати најбитније.

ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Урадити прву страну Запремине квадра и коцке у Радним листовима

Природа и друштво- ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 11.5.2020.

09.45 – 10.15 Српски језик – Тачка на крају реченице и иза редног броја. Две тачке и запета у набрајању-ТВ час

Пажљиво слушати час

Писана слова латинице

(Cc, Čč, Ćć) , Латиница, свеска, пар реченица са обрађеним писаним словима, Мудрица

10.20 – 10.50 Математика – Разломци, обрада

УЏБЕНИК, РАЗЛОМЦИ, прескачемо пар страна да би ишли у корак са ТВ часовима о разломцина

Screenshot_251

Screenshot_252

 

Свет  око нас-

Сунце – извор светлости и топлоте, обрада

Screenshot_253

Screenshot_254

Прочитати лекцију у уџбенику, МУДРИЦА