Archive | 11 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 11.5.2020.

 

Математика- Разломци, ТВ програм РТС2

Пажљиво посматрати час и записати најважније

Наставити са радом у уџбенику, једну страну.

 

Српски језик- Оцене, Гвидо Тартаља, ТВ програм РТС2

Пажљиво посматрати час и записати најважније

Писана слова латинице (Pp, Rr)

Мудрица, свеска, Уџбеник латиница, урадити дата слова

 

Музичка култура- Утврђивање песме „Ми идемо преко поља“ и слушање музике „Заклео се бумбар“, М. Шоуц-РТС2;

Nauciti, otpevati pesmu saljuci video preko vibera i ilustrovati je

Fizicko vaspitanje

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 12.5.2020

Математика-  Израчунавање површине квадрата-ТВ програм РТС

Пажљиво слушати час и записати набитније

ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ

  1. Упиши број који недостаје:

 

6 000cm3= ___dm3

21 m3=____dm3

43 000cm3=____dm3

74 000 000mm3=_________dm

  1. Колико има кубних метара:

 

3 km3=

4 000dm3=

32 000dm3=

15 000 000cm3=

  1. Допиши јединице мере тако да једнакост буде тачна:

 

2 000dm3=2

65 000 m3=65

12 000 000 cm3=12

51m3=51 000

 РАДНИ ЛИСТОВИ страна 198. 3-5 задатака по избору

 

Српски језик- Врсте речи-РТС2

Пажљиво слушати час и записати набитније

 РУЖНО ПАЧЕ – ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН

СВЕСКА:

Напомена – За овај час ученици су добили припремне задатке:

– Прочитајте бајку „Ружно паче“, Х. К. Андерсена.

О чему се говори у бајци?   Запиши нешто о ружном пачету.

Прочитајте, односно подсетите се на живот и рад Х. К. Андерсена.

– Ко ће објаснити шта су бајке? Које сте бајке прочитали, учили?                                                                                 Која је значајна одлика бајке?

 

Истичемо да ћемо на овом часу обрадити бајку „Ружно паче“, коју је написао Х. К. Андерсен и да ова има име свог аутора, па се по томе разликује од народне бајке која нема име свога аутора.

Питамо ученике: Ко ће нешто рећи о Х. К. Андерсену?

Читамо текст (Читанка, 51-52) бајке тако што водимо рачуна о брзини, темпу, гласности читања. Треба се трудити да читање одговара свим ученицима одељења, јер читањем се подстичу мисаоне активности ученика.

Ученици одговарају на питања: – О коме се говори у бајци? Шта вам се нарочито допада у бајци?

Ученици читају бајку у себи, а потом следи објашњење непознатих речи. Значење непознатих речи објашњаваће ученици који знају. Уколико је то немогуће, објашњаваћемо их заједно.

– Укратко опишите изглед Ружног пачета, покажите његове особине и поступке.

– Које сте облике изражавања уочили у бајци?

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

КОМПОНОВАЊЕ МЕЛОДИЈА НА ЗАДАТЕ ТЕКСТОВЕ

Вежбати ритмичко и мелодијско тактирање, трајање нота, записивање у нотни систем

FIZICKO VASPITANJE