Archive | 13 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, четвртак 14.5.2020.

Математика-

Геометрија – линије, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час, записати нацртати најбитније.

Screenshot_268

Урадити једну страну у Уџбенику.

Обратити пажњу на поступак дељења нпр 72/6=60/6+12/6 иде се на заокруживање исте десетице  или два сабирка која су оба дељива датим бројем као што је на слици показано.

Српски језик

Шума живот значи, Тоде Николетић -ТВ програм РТС2, 

Screenshot_269

Писана слова латинице Bb, Нh

Латиница, Мудрица, свеска

Свет око нас-

 Значај биљака и животиња за човека, ТВ програм РТС2,

 Ваздух – услов живота

Земљиште

Дате лекције прочитати , а до понедељка урадити у Мудрицама

Screenshot_271Screenshot_270

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, четвртак 14.5.2020.

Српски језик- Олданини вртови, Гроздана Олујић, 1. Део-РТС 2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније:тема, ликови, писац, порука..илустрација

НАГЛАШЕНЕ И НЕНАГЛАШЕНЕ РЕЧИ, утврђивање

Задаци за самостални рад

  1. Следеће речи подели на слогове:

УЧЕНИЦА, СОБА, ПУТ, ЉУБАВ, ВИСИНА, ИЋИ, ВАТРА, ЗАБАВНИК, УЧЕНИК, ОБИЋИ, СУСЕД, КЊАЖЕВАЦ

  1. Заокружи наглашен слог у речима:

РАДНИК, ВЕЧЕРА, ПУТНИК, УРАНИТИ

  1. Подвуци речи које су правилно акцентоване:

раДИти, РАдити, радиТИ

воЛЕти, ВОлети, волеТИ

доБРОта, ДОброта, доброТА

  1. Заокружи речи које имају дуг наглашен слог:

МУЗИКА, КУЋА, КАСЕТА, УМЕТНИК, ЧОРБА

  1. Заокружи речи које имају кратак наглашен слог:

КОСМОС, ПЛЕЋКА, САГЛАСАН, ПРОТЕГНУТИ

  1. Усправним линијама раздвој наглашене целине:

„Остао је само надимак Босоноги. Па нека, и то је довољно за причу. Брату и мени чинило се да без Босоногог свет уопште не би био занимљив, јер он је могао све и знао је све, а био је најјачи дечак не само у нашој улици него и у улици која је секла нашу.“

Математика Разломци.
Читање и писање разломака-РТС 2,

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА

Урадити 4-6 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА 197-201.страна

 

Природа и друштво- Како истражујемо прошлост,

ТВ програм РТС 2,

ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК И ДРУГИ  СРПСКИ УСТАНАК

Научити Први и дуги српски устанак помоћу ова два клипа и уџбеника. У радним листовима урадити Први и други српски устанак. Провера знања писана у понедељак.