Archive | 17 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, понедељак 18.5.2020.

Српски језик-

Два писма, Александар Поповић-ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

Математика- Права и полуправа–РТС,

Дељивост; садржавање; дељење двоцифреног броја; задаци са две операције

Screenshot_287

САДА ЗНАШ пажљиво прочитати.

Свет  око нас-

Чувамо природу-РТС

Буди на страни природе

Screenshot_288

Прочитати лекцију у уџбенику, МУДРИЦА

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, понедељак 18.5.2020.

Математика- Разломци-РТС,

ЗАПРЕМИНА КВАДРА И КОЦКЕ

,писмена провера

I SRPSKI I MATEMATIKU POSLATI UGUGL UCIONICU PUTE MAILA

NA DATIM MAILOVIMA SU OVDE DOLE POSTAVLJENI ZADACI I TEME

ТЕСТ ЗНАЊА

1. Колика је запремина коцке ивице 3 dm? Изрази ту запремину у cm3.

2. Колика је запремина квадра димензија 4 dm, 9 cm и 5 cm?

3. Колико литара сока стаје у посуду коцке ивице 30 cm?

4. Једна просторија има облик коцке ивице 4 m. Друга просторија има облик квадра дужине 60 dm, ширине  dm   и висине 25 dm? Која просторија има већу запремину и за колико?

5. Квадар димензија 34 mm, 7 mm и 38 mm и коцка ивице 25 mm. Које тело има већу запремину и колико?

6. У две посуде облика коцке треба насути воду. Ивица прве посуде је80 cm, а друге двапут дужа. Колико литара треба сипати да би се обе посуде напуниле?

 

 

 

Домаћи задатак:

1. Дужина сале је 24m, ширина чини  дужине, а висина 4m. Израчунај запремину сале.

2. Акваријум облика коцке чија је ивица 80cm, напуњен је водом до до висине 50cm. Колико кубних центиметара је остало празно?

3. Сенара чија је дужина 14m, ширина 8m и висина 3m напуњена је сеном. Колико има сена у тој сенари ако је један метар кубни 45 килограма?

4. Колико кутијица са пазлама може да се сложи у једну кутију облика квадра дужина 70cm, ширине 60cm и висине 50cm, ако је једна кутија дужине 7cm ширине, дужине 10cm и висине 3cm?

5. Једна кутија има дужину 8cm, ширину 9cm и висину 11cm. Други квадар има димензије троструко веће. Колико пута је запремина друге кутије већа од запремине прве кутије?

Српски језик – Писање присвојних придева изведених од властитих имена-ТВ програм РТС2 ,

ЧЕТВРТИ ШКОЛСКИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, провера знања

Поделићемо ученицима вежбанке, а затим укратко подсетити на правила и процес израде писменог задатка.

Кажемо ученицима да ће добити три теме, а да ће они сами изабрати једну, њима најближу.

Када изаберу тему ученици треба пажљиво да изаберу грађу и пажљиво распореде појединости.                                                                                            – Писаћемо само на левој страни.

– Издвојићемо наслов прескакањем једног реда.                                         – Уводну реченицу написати увучено.                                                              – Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.                                                                                                – Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

Записаћемо наслове тема

1. Пролеће је дошло у наш крај

2. Пролећно јутро

3. Мајско сунце у мом парку

 

Сваки ученик ће изабрати једну тему и уписати је у своју свеску.

Природа и друштво-

Прошлост српског народа-ТВ час;

ПРВИ И ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК, утврђивање

Други српски устанак
1. Живот после првог устанка,
2. Таково,
3. Милош Обреновић,
4. Битка на Љубићу,
5. Преговори,
6. Србија кнежевина,
7. Милан Обреновић.