Archive | 19 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 20.5.2020

Математика

 Коцка.
Особине коцке-РТС 2:

 ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ СА МНОЖЕЊЕМ И ДЕЉЕЊЕМ

Јуче су дати исти задаци у случају да неки није урађен дорадити или проверити решене

Задаци:

  1. Реши једначине.

X : 16 – 1 256 = 3 744

4 ∙ Z – 9 =

5 905 – 27 ∙ S = 316

9629 + 7791 : Y = 10 000

  1. Одреди непознат број:

45 • x = 15 750      x • 15 = 235 230     68 • x = 859 316

  1. Израчунај:

5 • x = 1 375         x • 6 = 14 922             x : 8 = 985          461 258 : x = 7

  1. Одреди број који с бројем 75 даје 48 750.
  2. Који број подељен бројем 48 даје количник 252?
  3. Количник броја 235 840 и броја ѕ је 67. Коликије број ѕ?
  4. Одреди скуп решења неједначина:

Ѕ : 3 < 2      60 : Y < 12    14 ∙ X > 6

  1. Одреди скуп природнх бројева који су решења неједначина.

X + 60 < 220

Ѕ – 40 > 30

  1. Анђела је замислила један број. Помножила га је бројем 8, а онда и бројем 12. Када је сабрала добијене производе, добила је број 200. Који број је замислила Анђела?

10 Дариа је замислила број, па га помножила бројем 7, а потом и бројем 16. Добијене проиводе је сабрала и добила број 230. Који број је Дариа множила бројевима 7 и 16.

  1. Јанко је замислио неки број, помножио га бројем 99 и добио 98 901. Који број је замислио?

12. Љубиша је жицу дужине 7 метара поделио на једнаке делове и добио 28 краћих жица. Колика је дужина сваког дела?

 

Српски језик- Врсте речи и служба речи у реченици-,РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час, записати што је више моуће и урадити задато са ТВ часа..

Анализирати реченицу одређујући врсту и службу речи:

Мали Марко вози свој бицикл у дворишту.

 

Ликовна култура- Уметнички занати-ТВ програм РТС 2

Нацртати:

ОМИЉЕНИ ЦРТАНИ ЈУНАК

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 20.5.2020.

Српски језик:
Слатка математика, Ана Миловановић, ТВ програм РТС2, 

Пажљиво слушати час и записати најважније.

Равнотежа, Драган Лукић

Screenshot_289

Домаћи:

Преписати 5 питања из Ћитанке по изборз писаним латиничним словима и одговорити, песму илустровати.

 

Математика: Мерење дужине стандардним мерним јединицама-ТВ програм РТС2;

 Дан, седмица, месец, година, календар, обрада

Уџбеник, урадити 1 или 2 стане везано за  Дан, седмица, месец, година, календар

Screenshot_291Screenshot_292

Ликовна култура: Споразумевање: Тумачење (невербално и визуелно изражавање, РТС2  час

Пажљиво слушати час и урадити задато.