Archive | 20 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 21.5.2020.

Српски језик- Најбоље задужбине, народна прича-РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније.

 

Математика Мрежа квадра и коцке-РТС 2;

 ИЗРАЗИ СА ВИШЕ ОПЕРАЦИЈА

  1. Одреди збир бројева 2 860 и производа бројева 189 и 564.
  2. Одреди четвртину збира броја 12 000 и његове половине.
  3. Одреди производ збира бројева 1 264 и 2 315 и разлике бројева 7 645 и 6 907.
  4. Одреди разлику бројева 640 и његове осмине.

5. На градилиште је довезено 13 камиона по 2100 цигала. За подизање грађевине је потребно 72 350 цигала. Колико је још цигала потребно да се довезе?

 

Природа и друштво- Прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније.

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

ПОСЛУШАТИ ЛЕКЦИЈУ СА ЈУТЈУБА, НАУЧИТИ ЈЕ И ИЗ УЏБЕНИКА, УРАДИТИ РАДНЕ ЛИСТOВЕ-Први светски рат

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 21.5.2020.

Математика-

Графичко надовезивање дужи. Дужина дужи и изломљене линије, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Дан, седмица, месец, година (Матеја-уџбеник)

 

Српски језик

Писање речце ли и речце не уз глагол-ТВ

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Научили смо писана слова латинице

Неке речи су спојене, растави их правилно па препиши писаним словима у свеску.

Ganeživi u Beogradu. On volisvoj grad. Ide u vrtić i
imamnogodrugarasakojimamenjasličice, igrafudbalnaobližnjem
terenu i gledacrtaće. Kao gradskodete, Gane je video kravusamona
slici. Vodilisunjegaroditelji u Zoološkivrt. Video je majmune, kamile,
slonove… alinijekravu.

 

Свет око нас-

 Рељеф и облици рељефа, ТВ програм РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Покажи шта знасш, уџбеник

Screenshot_296