Archive | 22 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СУБОТА 23.5.2020.

Српски језик- Златно јагње, Светлана Велмар-Јанковић, 2. део-РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

Од играчке до рачунара

Задатке из математике препишите на рачунар и урадите на рачунару

 

Математика-  Израчунавање површине квадра-ТВ програм РТС:

ОД БРОЈЕВНОГ ИЗРАЗА ДО ТЕКСТУАЛНОГ ЗАДАТКА

Урадити 3-4 задатка по избору

  1. Колико је тона шећерне репе потребно да се добије 5 560 тона шећера, ако се из сваке тоне репе добије по 198 килограма шећера?
  2. Једна књига има 505 страна, на свакој страни има по 38 редова, а у сваком реду по 60 слова. Колико слова садржи ова књига?
  3. За 5 дана пољопривредник убере 420 килограма малина. Колико малина убере за 20 дана, ако сваког дана убере исту количину?
  4. Једна канта са бензином има масу 45 kg 300g, a празне канте je 8 kg 700g. Колико литара бензина има у 19 таквих канти?
  5. Јахта је за 15 часова прешла 270 km. За колико часова ће прећи 180 km ако се креће истом брзином?

6. Кукавица може појести на сат 100 гусеница. Колико гусеница може уништити кукавица за једно лето, ако рачунамо да она тражи храну по 16 сати дневно и живи у нашим крајевима 135 дана годишње?

Музичка култура

ВЕЖБАТИ ТАКТИРАЊЕ

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СУБОТА 23.5.2020.

Математика- Обим геометријских фигура,, ТВ програм РТС2;

Час, минут-

Домаћи задатак:

  1. Михајлу до школе треба 17 минута. Колико времена проведе Михајло на путу од куће до школе и назад?

2. Сунце је изашло у 5 часова, а зашло у 19 часова. Колико је трајала обданица, а колико ноћ?

 

Српски језик- Царево ново одело, Ханс Кристијан Андерсен, ТВ програм РТС2

Бркљача, Весна Видојевић Гајевић

Screenshot_304

Прочитати причу и црвеном бојом подвући придеве, плавом глаголе

 

MUZICKA KULTURA

Vezbati taktirawe i prvanje obradjenih pesmica