Archive | 26 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020.

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 1. део, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушато ТВ час и записати најважније

 

Математика: Симетричне фигуре; Подударност фигура-ТВ програм РТС2;

 

 Мерење времена

Наставни листић

  1. Попуни празна места:

месец март =________________ дана                                                 1 дан = ___________________________ сати

1 сат = _______________________ минута                                           1 седмица = _______________________ дана

април и мај = __________________ дана                                               1 година = _________________________ месеци

четврти дан у недељи ____________                                                      Зима почиње у _________________ месецу.

  1. Напиши данашњи датум римским и арапским цифрама.

_________________________

  1. Урош је у школи до 17 часова и 5 минута, а тренинг му почиње у 18 часова.

Колико времена има Урош од завршетка наставе до почетка тренинга?

___________________________________________________________________________________________________________________________

  1. У часовнике уцртај казаљке тако да показују задато време.

 

3.25                      6.50                    19.00                       13.30                      18.15

 

  1. Маша је на мору била од 5. јула до 19. јула. Сара је у истом месецу била на мору, али од 7. до 24. јула.

Која девојчица је провела више дана на мору и за колико?

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ликовна култура: Споразумевање: Слика и реч, РТС2  час

Пажљиво сушати час и урадити задато

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020

Математика

 Израчунавање површине квадра и коцке-РТС 2:

 МАТЕМАТИЧКИ ИЗРАЗИ

  1. Израчунај:

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 080 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2. 000 + 400 : 10 • 1

3 • 275 − 19 : 19 • 455

53 • 12 • 12 + 756 : 756

800 : 20 − 356 • 0

1 384 • 20 : 40 − 2 08еписати песму писаним словима латинице0 : 40

2 590 : 70 • 10 + 8 640 : 40

840 • 6 + 840 • 10 − 840 • 16

8 520 : 60 • 40 + 868 • 2

 

Српски језик- Правописна правила-,РТС 2;

„Циганин хвали свога коња“ – Ј. Ј. Змај

Преписати песму писаним словима латинице

 

Ликовна култура- Мода између два светска рата-ТВ програм РТС 2

Задатак задат на ТВ часу урадити