Archive | 27 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

Српски језик- Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 1. део-РТС 2:

Пажљиво слушати ТВ час

ПРЕПРИЧАТИ ОДЛОМАК Мали принц

Математика

Сабирање и одузимање вишецифрених бројева,-РТС 2;

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

Задаци:
1. Израчунај:
а) 18928 + (15960 – 1289) =
б) 7228 + 11488 + 4228 – 1208 =
в) 1000 • 18 845 : 5 =
г) 100 • (18 845 : 5) =
д) (58 444 + 5 600 556) : 1 000 =
е) 37 444 + (7 556 000 : 1 000 ) =
ђ) 20 000 – 12 876 : 6 + 16 875 • 3 – 552 : 2 =
2. Напиши израз и израчунај.
а) Израчунај збир збира бројева 6 345 и 42 988, количника бројева 4 888 и 4 и производа бројева1 555 и 6.
б) Збиру бројева 34 566 и 32 001 додај разлику бројева 67 541 и 10 002, па добијеном збиру додај
количник бројева 3 984 и 4.
в) разлици бројева 687 932 и 43 876 додај производ бројева 3 987 и 24.
3. Израчунај вредност израза:
311 584 : (15 001 – 14 999) – 1• 416 =

 

Природа и друштво- Научили смо прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Питања:

  1. Шта је био повод за Први Светски рат?
  2. Наброј значајније битке.
  3. Шта је Плава гробница?
  4. Када је завршен Први светски рат?
  5. Када је створена Краљевина СХС?
  6. Када и како је почео Други светски рат?
  7. Ко се борио против непријатеља?
  8. Ко су били непријатељи?
  9. Када је завршен Други светски рат?

10. Која држава је тада настала

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

НАПОМЕНА…ЗАДАЦИ СУ ДАТИ ЗА ЧЕТВРТАК И ПЕТАК..УРАДИТИ ИХ ДО ПОНЕДЕЉКА ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА

Математика-

Мерење времена: дан, месец и година, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и записати најважније…

Задаци за четвртак и петак…урадити до понедељка.

Screenshot_317Screenshot_318Screenshot_319

Српски језик

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 2. Део-RTS

Задаци за четвртак и петак, урадити до понедељка.

Screenshot_322Screenshot_321Screenshot_320

 

СВЕТ ОКО НАС

Сналажење у времену  Средства за мерење времена, ТВ програм РТС2

Урадити до понедељка

Screenshot_324Screenshot_323