Archive | 28 маја, 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Математика-

Множење и дељење вишецифрених бројева-РТС 2:

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

  1. Израчунај:

а) 4 200 : (941 – 935) + 6 ∙ 909 =

б) (2 980 + 800) ∙ 6 + 5 200 : 20 =

в) 652 + 1 609 ∙ 7 – 71 000 : 100 + 631 ∙ 631 =

  1. Збир бројева већих од 9 998 и мањих од 10 002 умањи 10 пута, па додај количник бројева 31 684 и 178.
  2. Израчунај количник разлике бројева 108 954 и 108 954 и количника бројева 4 608 и 48.
  3. Милан је имао 19 новчаница од по 200 динара и 17 од по 5 000 динара. Седам лопти је платио по 950

динара, а остали новац је потрошио за дресове који коштају 240 динара. Колико дресова је купио и колико

новца му је остало?

Српски језик-

Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 2. део-ТВ програм РТС 2; утврђивање

„Теби“ – Драгомир Ђорђевић-

Прочитати из Читанке и одговорити на 3-5 питања..

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Српски језик- Кад дедица не зна да прича приче, Ђани Родари-ТВ програм РТС2
Математика-

Мерење времена: час и минут-ТВ програм РТС2;

 

ЗАДАЦИ ДО ПОНЕДЕЉКА ДАТИ СУ ЈУЧЕ. ПРИЈАТНО!