Archive | мај 2020

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 13.5.2020.

Математика Израчунавање површине правоугаоника и квадрата-РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

 ЗАПРЕМИНА КВАДРА

 1. Чија је запремина већа: коцке чија је ивица 7cm или квадра димензија 6cm, 8cm и 13cm?
 2. Дужина квадра је 18m. Ширина је дужине, а висина дужине. Израчунај запремину.
 3. Ваза облика квадра димензија 12cm, 16cm и 30cm напуњена је водом до пола. Колика је запремина воде која је сипана у вазу?
 4. Урадити 3-4 задатка из Радних листова ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ И КВАДРА

 

Српски језик- Служба речи у реченици,РТС 2

Пажљиво слушати ТВ час и записати најбитније

РУЖНО ПАЧЕ – ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН

Препричати бајку Ружно паче по целинама;

Време и место догађаја

Главни ликови и њихове особине

Стварно и нестварно у бајци

Кратко препричавање

Порука

 

Ликовна култура- Музеји као чувари културног наслеђа-ТВ програм РТС

Пажљиво слушати ТВ час

https://www.nationalgeographic.rs/vesti/14933-12-muzeja-i-galerija-sirom-sveta-koji-imaju-virtelne-ture.html?fbclid=IwAR2MIsWersOA8ujPk8S0uQryEQFPQTAGZj4fn8Fk9QQHdLoLRZV_11VwgTI

УРАДИТИ РАД ЗАДАТ НА ТВ ЧАСУ.

Теме у ликовној уметности – „Доврши слику, напиши причу”

Вежбање

За овај час можеш сликати темперама или воденим бојама. Можеш користити туш. А можеш правити колаж или асамблаж или само слику. Не заборави да се слика мора покрити цела бојом или материјалом. Немој да ти се боје на папиру мешају. Буди стрпљив/а у раду.  Добро осмисли шта ћеш представити на папиру. Буди креативан/а и маштовит/а. Желим да видим да си се трудио/ла.

Уводни део:

Прочитај још једном бајку Гроздане Олујић „Олданини вртови“

Главни део:

На основу бајке коју си прочитао/ла покушај да замислиш другачији крај. Насликај то. А наставак приче (бајке) припреми за сутрашњи час српског, када ћеш и испричати тај твој замишљени другачији крај.

Завршни део:

Сликај рад

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 13.5.2020.

Српски језик:

Велико слово: писање назива држава, градова и села (једночланих и вишечланих) и једночланих географских назива), ТВ програм РТС2

Пажљиво слушату ТВ час, записати најбитније и урадити задатке који су дати на ТВ часу.

Уколико у Мудрици или О језику постоји ова лекција урадити је.

 

Математика: Римске цифре.

Писање бројева римским цифрама -ТВ програм РТС2

 

Пажљиво слушату ТВ час, записати најбитније и урадити задатке који су дати на ТВ часу.

Вежбати разломке

 

Ликовна култура: Ликовне игре: Боја (светле и тамне боје; боја и облик; боја и звук)

Ликовне игре: Замишљања (стварност и машта), РТС2  час

Пажљиво слушату ТВ час

Урадити задатак предвиђен на ТВ часу.

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 11.5.2020.

 

Математика- Разломци, ТВ програм РТС2

Пажљиво посматрати час и записати најважније

Наставити са радом у уџбенику, једну страну.

 

Српски језик- Оцене, Гвидо Тартаља, ТВ програм РТС2

Пажљиво посматрати час и записати најважније

Писана слова латинице (Pp, Rr)

Мудрица, свеска, Уџбеник латиница, урадити дата слова

 

Музичка култура- Утврђивање песме „Ми идемо преко поља“ и слушање музике „Заклео се бумбар“, М. Шоуц-РТС2;

Nauciti, otpevati pesmu saljuci video preko vibera i ilustrovati je

Fizicko vaspitanje

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 12.5.2020

Математика-  Израчунавање површине квадрата-ТВ програм РТС

Пажљиво слушати час и записати набитније

ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ

 1. Упиши број који недостаје:

 

6 000cm3= ___dm3

21 m3=____dm3

43 000cm3=____dm3

74 000 000mm3=_________dm

 1. Колико има кубних метара:

 

3 km3=

4 000dm3=

32 000dm3=

15 000 000cm3=

 1. Допиши јединице мере тако да једнакост буде тачна:

 

2 000dm3=2

65 000 m3=65

12 000 000 cm3=12

51m3=51 000

 РАДНИ ЛИСТОВИ страна 198. 3-5 задатака по избору

 

Српски језик- Врсте речи-РТС2

Пажљиво слушати час и записати набитније

 РУЖНО ПАЧЕ – ХАНС КРИСТИЈАН АНДЕРСЕН

СВЕСКА:

Напомена – За овај час ученици су добили припремне задатке:

– Прочитајте бајку „Ружно паче“, Х. К. Андерсена.

О чему се говори у бајци?   Запиши нешто о ружном пачету.

Прочитајте, односно подсетите се на живот и рад Х. К. Андерсена.

– Ко ће објаснити шта су бајке? Које сте бајке прочитали, учили?                                                                                 Која је значајна одлика бајке?

 

Истичемо да ћемо на овом часу обрадити бајку „Ружно паче“, коју је написао Х. К. Андерсен и да ова има име свог аутора, па се по томе разликује од народне бајке која нема име свога аутора.

Питамо ученике: Ко ће нешто рећи о Х. К. Андерсену?

Читамо текст (Читанка, 51-52) бајке тако што водимо рачуна о брзини, темпу, гласности читања. Треба се трудити да читање одговара свим ученицима одељења, јер читањем се подстичу мисаоне активности ученика.

Ученици одговарају на питања: – О коме се говори у бајци? Шта вам се нарочито допада у бајци?

Ученици читају бајку у себи, а потом следи објашњење непознатих речи. Значење непознатих речи објашњаваће ученици који знају. Уколико је то немогуће, објашњаваћемо их заједно.

– Укратко опишите изглед Ружног пачета, покажите његове особине и поступке.

– Које сте облике изражавања уочили у бајци?

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

КОМПОНОВАЊЕ МЕЛОДИЈА НА ЗАДАТЕ ТЕКСТОВЕ

Вежбати ритмичко и мелодијско тактирање, трајање нота, записивање у нотни систем

FIZICKO VASPITANJE

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 11.5.2020

13.15 – 13.45

 

Српски језик – Атрибут

Пажљиво слушати ТВ час, записати најбитније.

Домаћи задатак, АТРИБУТ, радни листови

 

13.50 – 14.20 Математика – Израчунавање површине квадрата

Пажљиво слушати ТВ час, записати најбитније.

ЗАПРЕМИНА КОЦКЕ

ДОМАЋИ ЗАДАТАК:

Урадити прву страну Запремине квадра и коцке у Радним листовима

Природа и друштво- ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 11.5.2020.

09.45 – 10.15 Српски језик – Тачка на крају реченице и иза редног броја. Две тачке и запета у набрајању-ТВ час

Пажљиво слушати час

Писана слова латинице

(Cc, Čč, Ćć) , Латиница, свеска, пар реченица са обрађеним писаним словима, Мудрица

10.20 – 10.50 Математика – Разломци, обрада

УЏБЕНИК, РАЗЛОМЦИ, прескачемо пар страна да би ишли у корак са ТВ часовима о разломцина

Screenshot_251

Screenshot_252

 

Свет  око нас-

Сунце – извор светлости и топлоте, обрада

Screenshot_253

Screenshot_254

Прочитати лекцију у уџбенику, МУДРИЦА

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СУБОТА 9.5.2020.

Screenshot_243

ПАЖЉИВО СЛУШАТИ ТВ ЧАСОВЕ, ЗАПИСАТИ НАЈБИТНИЈЕ И УРАДИТИ ЗАДАТО.

СРПСКИ ЈЕЗИК: Урадити у Латиници , Мудрици и свесци 

Писана слова латинице

(Cc, Čč, Ćć) 

Математика- Уџбеник, Вежбајмо 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 7.5.2020.

Математика-

Израчунавање површине правоугаоника-РТС 2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

Screenshot_240

НАСТАВНИ ЛИСТ

 1. Изрази у следећој већој јединици мере:

3 000 mm3

41 000 dm3

15 000 cm3

8 000 dm3

2 000 mm3

19 000 dm3

 

 1. Изрази у јединицама мере наведеним у загради:

 

8 dm3              (cm3)                 60 m3          (dm3)          212 dm3        ( l )

54 m3           (dm3)                3 dm3         (mm3)          212 l             (cm3)

 

 1. Одреди колика је:

1/2 cm3     =____mm3           1/4 m3  = _____ сm3      1/5 dm3  = ____ сm3        1/2  m3   =____ l

 

Српски језик-

Од пашњака до научењака (одломак), Михаило Пупин-ТВ програм РТС 2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

 

МОЈА ИЗОКРЕНУТА ПРИЧА

На основу прочитане приче из Читанке КАД ДЕДИЦА НЕ ЗНА ДА ПРИЧА ПРИЧЕ – ЂАНИ РОДАРИ написи састав:

„Једна моја прича“

У првом делу часа ученицима задајемо задатак да направе план на основу кога ће испричати своју причу. Подсећамо се захтева правилног писања

Увод – уведи нас у тему, истакни о чему ћеш причати зашто?

Разрада- детаљно објасни, напиши своју причу.

Закључак – заокружи тему, објасни због чега је оно што си у раду истакао важно.

Не заборави: Свака реченица нека прати једну твоју мисао, а твоје мисли нека буду јасне.

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 8.5.2020.

Српски језик- Пас и његова сенка, Доситеј Обрадовић-ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

Писана слова латинице ,утврђивање;

Домаћи задатак:МУДРИЦА, урадити обрађена писана слова

 

Редослед рачунских радњи (дељење)-ТВ програм РТС2;

Пажљиво слушати час и записати најбитније.

Задаци са две операције – дељење и одузимање

Screenshot_239

Screenshot_240

Урадити страну уџбенику везано за ову лекцију.

 

 

Nadoknada casova

Uvidom u broj časova koji će nedostajati na kraju maja meseca, a koji ide i do manjka od 15 časova u nekim predmetima, moramo nadoknaditi za početak , produžetak zimskog raspusta.
Naime, mi smo nadoknadili prva tri časa, ostalo je da nadoknadimo od 4 DO 6 ili 7.časa za dane OD UTORKA DO PETKA. Tu nadoknadu ćete upisivati kao i tada, kao dve nastavne jedinice u jednom času.
Nadoknada će biti u nedelji od 11-15.05. tj.12,13,14. I 15.05.2020./utorak-petak/
Ako nekom nije nešto jasno, neka pita.
Nadamo se nekom dopisu Ministarstva što se tiče svega ostalog. Pošto su sve škole nadoknadile ove časove, moramo i mi to da uradimo. Imajte to u vidu prilikom planiranja časova za tu nedelju.
Srdačan pozdrav, Mira
P.S. Učitelji u Vlaškoj  obavestite veroučitelja . Hvala

Korisni linkovi za ucenike u slobodnom vremenu

Obavezno pogledati u slobodnom vremenu

ПРЕДЛОЗИ ЗА СЛОБОДНО ВРЕМЕ

ПРЕДЛОЗИ- КАКО ДА КРЕАТИВНО И ПАМЕТНО ИСПУНИТЕ СВОЈЕ СЛОБОДНО ВРЕМЕ

 1. Научи плесне покрете код куће – Хип хоп https://www.youtube.com/watch?v=ujREEgxEP7g
 2. Научи плесне покрете код куће – Афро

https://www.youtube.com/watch?v=3NSiV8E24KA

 1. Научи плесне покрете код куће – Денсхолhttps://www.youtube.com/watch?v=a9NVJIM8w40
 2. Научи плесне покрете код куће – Салса

https://www.youtube.com/watch?v=20n34ScODIw

 1. Научи борилачку вештину код куће – Карате

https://www.youtube.com/watch?v=T4Y9iVCEthU

 1. Научи борилачку вештину код куће – Шаолин Кунг Фу

https://www.youtube.com/watch?v=9f8zb_QKZEo

 1. Научи борилачку вештину код куће – Таеквондо

https://www.youtube.com/watch?v=F1kXuQ3QB-Y

 1. Вежбај јогу код куће – Хата јога

https://www.youtube.com/watch?v=uH2N2gmjhl0

 1. Вежбај јогу код куће – Аштанга јога

https://www.youtube.com/watch?v=-Va_P61H9IY

 1. Cлушај аудио књиге

https://audioknjige.elektronskaknjiga.com/

 1. Читајте књиге:

https://www.scribd.com/?lohp=2

https://www.gutenberg.org/

 1. Апликација за бесплатне књиге

https://play.google.com/store/apps/details?id=anybooks.audiobook.ebook.free.library.books.novels.story.download.p10&hl=en

 1. Бесплатни подкастови

https://podcast.rs/

 1. Читајте стрипове

http://yu-stripovi.blogspot.com/

https://imagecomics.com/

 1. Посети библиотеку НАСА-е:

https://www.nasa.gov/

 1. Посети онлајн галерије и музеје:

https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/

https://www.portrait.gov.au/portraits/

https://collections.museumvictoria.com.au/

 1. Посети зоолошки врт у Аустралији:

https://www.zoo.org.au/animals-at-home/

 1. Вежбе за развој критичког мишљења:

https://www.teach-nology.com/worksheets/critical_thinking/

 1. Вежбе за постављање циљева:

https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/

 1. Игре за развој критичког мишљења:

https://www.detinjarije.com/tri-porodicne-igre-za-razvijanje-kritickog-misljenja/

 1. Апликације за постављање и испуњавање циљева:

https://www.telegraf.rs/hi-tech/aplikacije-hi-tech/2940544-4-aplikacije-koje-ce-vam-pomoci-da-ispunite-svaki-cilj-u-svom-zivotu

 1. Вођене медитације за децу:

https://www.youtube.com/watch?v=X1xgBUhJz70

https://www.youtube.com/watch?v=cxkxWWscgZ8

 1. Вежбе дисања за децу:

https://www.youtube.com/watch?v=PfHxmVanAo0

https://www.youtube.com/watch?v=6eWR-GlE5to

 1. Представе Народног позоришта:

https://www.youtube.com/channel/UCQfOK9C9cM8hSDwqJp02A2Q

 1. Онлајн концерти:

https://www.billboard.com/articles/columns/pop/9335531/coronavirus-quarantine-music-events-online-streams

 1. Онлајн радионице оригамија – направите ждрала од папира

https://www.youtube.com/watch?v=KfnyopxdJXQ

 1. Онлајн радионице оригамија – направите зеца од папира

https://www.youtube.com/watch?v=6QqBvy_yO_M

 1. Креативни пројекти од папира:

https://www.youtube.com/watch?v=HU68mY747Gk

https://www.youtube.com/watch?v=OGE7-Ds4EQQ

 1. Направите лутку од чарапа:

https://www.youtube.com/watch?v=2amKctfl3a0

 1. Направите пои од чарапа и учите да жонглирате:

https://www.youtube.com/watch?v=buogOHNjU9g

https://www.youtube.com/watch?v=OSe6R68ErTE

 1. Направите колач – ледене коцке

https://www.youtube.com/watch?v=lHJNH4YLv2k

 1. Научи нови језик:

https://www.duolingo.com/

 1. Похађај неки од бесплатних курсева енглеског језика:

https://www.britishcouncil.rs/english/mooc

 1. Научи WordPress:

https://www.krojacevaskola.com/kursevi/online/wordpress-instalacija

https://www.krojacevaskola.com/kursevi/online/wordpress-rad-sa-gotovom-temom

 1. Пронађи курс који те занима:

https://www.edx.org/

 1. Направи размештај у соби
 2. Отараси се старих ствари
 3. Направи сваштару
 4. Организуј слике
 5. Очисти телефон, рачунар од непотребних података

 

УЖИВАЈТЕ У ОВИМ ПРЕДЛОЗИМА , ЗДРАВО МИ БИЛИ !!!!!!!!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 7.5.2020.

Математика-

Редослед рачунских радњи (множење), ТВ програм РТС2,

 

Задаци са две операције – дељење и сабирање

Уцбеник, урадити неколико задатака по избору

Наставни листић

Screenshot_237

 

Српски језик Глаголи (глаголска времена, потврдни и одрични глаголски облици)-ТВ програм РТС2

Писана слова латинице

(Dd, Đđ, Dž dž)

https://quizizz.com/admin/quiz/5ea9c742c2f3d4001beeaa14/pisana-slova-latinice?fbclid=IwAR1uAzCCerwax3OSJHoUX5YtyHPUUjvffSS8RxwmAytP_KRc5eAsxuclgO0

Домаћи задатак -слова (Dd, Đđ, Dž dž) Латиница уџбеник, свеска, Мудрица

 

Свет око нас- Човек ствара – материјали, ТВ програм РТС2,

 Без воде нема живота

Прочитати лекцију, урадити МУДРИЦУ.

Screenshot_238

https://www.storyjumper.com/book/read/81898765/%D0%96%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-%D0%9E%D0%94-%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9E%D0%A2-%D0%A1%D0%92%D0%95%D0%A2-%D0%98-%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95-?fbclid=IwAR3tpmWC1Xcc2UVqDnGjiDduNhIOPOldE1QgfElxntwO5LF5n4IRFwM7RjM#page/6

 

FIZICKO VASPITANJE:

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 7.5.2020.

Српски језик- Функција речи у реченици, ТВ програм РТС 2

Пажљиво пратити час, записати најбитније

ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ ЈЕЗИКА И ПРАВОПИСА

 

 

Провера знања – Служба речи у реченици

 ЗАДАТКЕ У ПОТПУНОСТИ ПОГЛЕДАЈТЕ У ГУГЛ УЧИОНИЦИ И ТАМО ДОСТАВИТЕ СУТРА РАДОВЕ

1.Подвуци субјекат и предикат, одреди врсту реченице по саставу и врсте речи у реченици:

Падаће киша.      Врста реченице по саставу: _________________________________________

Падаће – врста речи: _____________________________ ; служба: ___________________________

киша     – врста речи: _____________________________ ; служба: ___________________________

2.Подвуци субјекат , предикат и прилошке одредбе; одреди врсту реченице по саставу и врсте речи у реченици:

Петоро је причало за време часа у библиотеци.   Врста реченице по саставу: ___________________

Петоро – врста речи: _______________________ ; служба: _____________________________

је причало – врста речи: ____________________ ; служба: _____________________________

време   – врста речи: _______________________ ; служба: _____________________________

часа       – врста речи: _______________________ ; служба: _____________________________

у библиотеци – врста речи: __________________ ; служба: _____________________________

3.Којој врсти речи припада подвучена реч у реченици?
Заокружи слово испред тачног одговора.
Нина баш лепо прича.
Подвучена реч је:
а) именица
б) глагол
в) придев
г) заменица

 1. У наведеној реченици подвуци заменицу.
  Ускоро ћеш ти бити добар мачевалац, видећеш!
 2. У којој су реченици сви глаголи употребљени у садашњем времену?
  Заокружи слово испред тачног одговора.
  a) „Птица је дуго цвркутала, а ми смо је занесено слушали“, причао ми је брат.
  б) „Деда се храни рибом, коју тетка припрема на безброј начина“, каже моја мама.
  в) „Да пробамо поново! Сигурно је гладна, доћи ће!“, предложио сам ја.
  г) „Бацићу још једанпут, за тебе! Мораће да загризе!“, рече ми деда.
 3. У следећем тексту подвуци заповедну реченицу.
  После извесног времена, медвед се обрати вуку: „Знаш ли где је пут који води
  ка пећини? Помози ми! Хоћу да је нађем.“ Вук је само замишљено наставио
  шумском стазом, као да не чује медино запомагање. Убрзо наиђоше на скривену
  пећину и вук рече: „Ау, како је велика!
 4. У наведеној реченици подвуци именице.
  Пуж је схватио да се пробудио тек када га дотаче хладан јутарњи ваздух.
 5. дреди којој врсти припадају подвучени придеви у реченици.
  На сеоском вашару купили смо Милошевом млађем брату шећерну
  вуну и стаклене кликере.
  Заокружи слово испред тачног одговора
  а) описни придеви
  б) присвојни придеви
  в) градивни придеви
 6. У ком је лицу и броју подвучени глагол у реченици?
  Вежбаћемо озбиљније прекосутра, када се будеш одморио.
  Заокружи слово испред тачног одговора.
  а) 2. лице једнине
  б) 1. лице једнине
  в) 1. лице множине
  г) 2. лице множине.
 7. У следећој реченици подвуци број.

О, читаш и пишеш много боље од других, ти више ниси дете!

 

11.Одреди службу подвучене речи у реченици.
То старо дрво у шуми пружало је гране према дечаку.
Заокружи тачан одговор.
а) предикат
б) субјекат
в) објекат
г) атрибут

12.Подвуци предикат у наведеној реченици.
Врела летња јутра враћају се полако после обилних киша.

13.У сваком пару подвуци по једну реч у којој је правилно употребљено слово ј
у писању.
био – бијо маица – мајица авион – авијон

___________________________________________                      ____________________

име и презиме                                                                       датум

 

Број бодова:                           Оцена:

 

Математика Јединице мере за површину веће од m²-РТС 2,

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

 

 

DOMACI: Radni listovi 197, i 198, strana 5 neura]enih zadataka po izboru.

 

Обновљиви и необновљиви извори енергијe,ТВ програм РТС 2,

ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

Udzbenik 134-137 strana. nauciti lekciju

RADNI LISTOVI 52. i 53. strana

 

FIZICKO VASPITANJE:

 

ZA UTORAK ZA MUZICKO KOMPOZITORI:

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 6.5.2020.

Српски језик: Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице), ТВ програм РТС2

Пажљиво слушати час и записати најбитније

УКОЛИКО У МУДРИЦИ ПОСТОЈЕ Кратке народне умотворине (загонетке, пословице, брзалице, питалице, разбрајалице урадити ЈЕДНУ страну

 

Математика: Одређивање непознатог броја-ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати час и записати најбитније

Задаци са две операције – дељење и сабирање

Screenshot_229

Screenshot_230

 

У УЏБЕНИКУ УРАДИТИ ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПРАЦИЈЕ, ДЕЉЕЊЕ И САБИРАЊЕ

 

Ликовна култура: Ликовне игре: Замишљања (стварност и машта), РТС2  час

Пажљиво слушати час и УРАДИТИ ТРАЖЕНО

 

ВЕЖБАЈМО!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 6.5.2020.

Математика Јединице мере за површину до  m²-РТС 2,

Пажљиво погледати ТВ час, уочити јединице мере за ПОВРШИНУ!

 ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ЗАПРЕМИНУ

DOMACI ZADATAK

У Радним свескама урадити 198. страну 3 до 5 задатака

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК-Прилошке одредбе за време, место и начин, ТВ програм РТС 2,

Пажљиво погледати ТВ час

 

РАЗЛИКОВАЊЕ ГЛАСОВА: Ч,Ћ, Џ,Ђ

Задаци за вежбање:

1) Следеће реченице обилују грешкама. У њима слова Ч и Ћ нису увек написана на правим местима.

Препиши реченице правилно:

– Мића хоче воче.                 – Воче прија после рућка.

– Палаћинке су вруче.          – Дечак срће из чиније.

– Ученик ући из ћитанке.     – Маћак чупка ћарапу.

– Чича чучи у чошку.           – Каћа чисти своје ћизме.

– Чистаћи ћисте лишће.       – Њена обуча је комотна.

 

2) Објасни шта значе ове речи:

а) веће – вече           мече – меће          куће – куче

б) маћка – таћка      свећа – свеча        чамац – ћамац

 

3) Прецртај неправилно написану реч:

Џеп – ђеп                              џубре – ђубре

Куће – куче                           свађа – сваџа

Облачак – облаћак                мече – меће

Ноч – ноћ                              чуп – ћуп

 

4) Допуни речи словима Ћ-Ч, Ђ-Џ.

 1. ____ уо сам да о___ а___ар доноси сре__у.
 2. Све__ица на ро__енданској торти је __екала да је Ср__ан упали.
 3. Ма__иони__ар је извео своју та__ку.
 4. Том и __ери су јунаци цртаног филма.
 5. Мој старији брат тренира __удо.

 

5) Прочитај правилно брзалице:

 1. Каменчићем ћеш ме, каменчићем ћу те.
 2. Чалабрчак док не дође ручак.
 3. Четири чавчића на чунчићу чучећи цијучу.
 4. Чоканчићем ћеш ме, чоканчићем ћу те.

Домаћи:

О језику 96 и 97. страна

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА-Од старог до новог – израда маске-ТВ програм РТС 2

Пажљиво слушати час и УРАДИТИ ЗАДАТО-МАСКА

 

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 5.5.2020.

Српски језик- Ко да то буде, Стеван Раичковић-РТС2,

Пажљиво слушати час.

ТЕМАТСКИ РЕЧНИК: ПРОЛЕЋЕ

Домаћи задатак:

 1. Покушај да добро осмишљеном комбинацијом речи из различитих тематских група напишеш што лепше реченице.

 

 1. Састави реченицу на основу задате две речи: Гране – ветар ________________________________________

Вода – сунце _________________________________________

Јутро – роса __________________________________________

Деца – ливада ________________________________________

 

3. Допуни започете реченице:                                                                 Тек што сам ____________________________.                                                         Златно сунце ___________________________.                                                        Бескрајни небески простор ______________

 

Математика-  Једначине, 2. део Јединице мере за површину (до  m²), ТВ програм РТС,

ЗАПРЕМИНА ТЕЛА

ПАЖЉИВО ЧИТАТИ ЛЕКЦИЈУ У УЏБЕНИКУ О ЈЕДИНИЦАМА ЗА ЗАПРЕМИНУ

У Радним свескама урадити 197. страну 3 од 6 задатак.

 

Музичка култура-  У Милице, народна песма, РТС2,

Пажљиво слушати час.

СВИРАЊЕ ПЕСАМА ПО НОТНОМ ТЕКСТУ.

НАУЧИТИ УСМЕНО О КОМПОЗИТОРИМА ПО ДОГОВОРУ, 3-5 композитора, дела, биографија…

 

Физичко васпитање-15 минута вежби обликовања по избору ученика

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 5.5.2020.

Математика- Одређивање непознатог чиниоца, утврђивање, ТВ програм РТС2,

Пажљиво пратити час

Дељивост и садржавање

Прилог

Наставни лист         

 1. Запиши све бројеве:

дељиве бројем три који припадају другој и трећој десетици;

_________________________________________________________

дељиве бројем два, веће од 6 а мање од 20;

_________________________________________________________

дељиве бројем пет, а мање од 45.

_________________________________________________________

 1. Колико се пута број 3 садржи у најмањем броју треће десетице?

_________________________________________________________

 1. Израчунај на два начина:

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(16 + 48) : 8 = ____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

(72 – 45) : 9 = _____________________________________________

Урадити 3 задатка из уџбеника

 

Српски језик- Врсте речи: именице (властите и заједничке); род и број именица, ТВ програм РТС2,

Пажљиво пратити час

Писана слова латинице(Ff, Gg)

Латиница и свеска, Мудрица , дата слова урадити.

 

Музичка култура- Утврђивање песме „Ми идемо преко поља“ и слушање музике „Заклео се бумбар“, М. Шоуц-РТС2;

Слушање музике: Едвард Григ, У дворани планинског краља

 

Слушати песму и музику

Илустровати Едвард Григ, У дворани планинског краља

Физичко васпитање-15 минута вежби обликовања по узбору ученика

Ponuda udzbenika preko skole putem knjizare Maks

Postovani roditelji saljem vam ponudu udzbenika preko skole a u preko knjizare Max.  Ako uzimate preko Maxa proveriti samo udzbenik i Radne listove Prirode i drustva. Saljem Vam ponudu preko Maxa tj skole. Po vasem nahodjenju odlucite se ili Prima ili Max

Screenshot_223

Screenshot_225

Screenshot_222

Screenshot_226

V razred ko ide u Vlasku

Screenshot_224

III RAZREDI RAZRED

Preduzeće knjižara MAKS d.o.o.

11400 Mladenovac, ul. Kralja Aleksandra Obrenovića br. 41

Faks: 011/8240-411    Tel: 011/8240-410

 

Matični broj firme: 20198702

Šifra delatnosti: 4778

PIB: 104598603

 

Ponuda za isporuku udžbenika

za školsku 2o2o/21 godinu

 

 

U skladu sa uspešnom višegodišnjom saradnjom, obaveštavamo Vas da smo spremni da i ove godine, nabavku udžbenika za narednu školsku 2o2o/21 godinu ponudimo roditeljima učenika Vaše škole pod povoljnim uslovima.

 

Kao i do sada, spremni smo da po garantovanim cenama u pretplati  omogućimo roditeljima da udžbenike plate u četiri mesečne rate.

 

Naručene udžbenike i nastavna sredstva u pretplati KUPAC plaća unapred po cenam sa PDV-om iz naruđbenice, isključivo na tekući račun Knjižare MAKS i to:

 

1.rata dospeva za plaćanje do 10.05.2020.godine,

 

2.rata dospeva za plaćanje do 10.06.2020.godine,

 

3.rata dospeva za plaćanje do 10.07.2020.godine,

 

4.rata dospeva za plaćanje do 10.08.2020.godine.

 

Udžbenici, koji imaju odobrenje od Ministarstva prosvete Vlade Republike Srbije,saglasno sa  specifikacijom  odabranih udžbenika po nastavnim uzrastima za Vašu školu,  biće isporučeni svakom učeniku – u prostorijama škole,  najdalje do o1.o9.2o2o. godine.

 

Uslovi isporuke udžbenika detaljno su regulisani u ugovoru koji zaključujemo sa roditeljima Vaših učenika.

 

Uslovi saradnje izmedju Preduzeća knjžara MAKS d.o.o. i škole bili bi regulisani ugovorom, kao i do sada.

 

Napominjemo, da smo bezrezervno spremni da roditeljima učenika koji prihvate nabavku udžbenika na ovaj način, a iz nekog razloga odustanu ili eventualno usled selidbe, napuste Vašu školu pre početka školske godine – uplaćeni novac za udžbenike odmah vratimo ili da yamenimo za odgovarajuće udžbenike

 

Udžbenici će biti isporučeni iključivo ako dug prema PRODAVCU bude u potpunosti izmiren, u suprotnom prodavac neće isporučiti udžbenike nosiocima ugovora koji nisu ispoštovali krajnji rok plaćanja (10.08.2020.).

 

Knjižara MAKS je dužna da udžbenike nastavna sredstva, posle uplate poslednje rate ukupno iznosa pretpalate, obazbedi isporuku u najkraćem roku po izlasku iz štampe, a najkasnije do 01.septembra 2020. godine.

 

 

 

 

-Knjižara MAKS se obavezuje da će:

 

-Dostaviti školi ugovore za svaki razred, prema specifijaciji,

-obraditi svaki ugovor,

-utvrditi potrebne količine udžbenika koje treba nabaviti,

-rasknjižiti svaku uplatu naručioca po ratama,

-svaki komlet udžbenika, prema specifikaciji u ugovoru, posebno zapakovati u kesu i isporučiti u školu,

-Biti u kominikaciji sa naručiocem kompleta udžbenika, po potrebi, i rešavati sva pitanja/probleme koje naručioci budu imali.

 

 • Svi troškovi i organizacija za isporuku robe/udžbenika(transport udžbenika od dobavljača do magacina knjižare MAKS, prijem robe, kontrola) padaju na teret prodavca – knjižare MAKS.

 

Škola se obavezuje da će:

-Proslediti ugovore roditelju/staratelju đaka prema dogovoru sa predstavnikom knjižare MAKS

-Vratiti potpisane ugovore predstavniku knjižare MAKS

-Primiti zapakovane komplete udžbenika

-Podeliti zapakovane komplete učenicima

 

 

S ` poštovanjem

Knjižara MAKS d.o.o.

Kralja Aleksandra Obrenovića 41,

11400 Mladenovac

PIB: 104598603

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 4.5.2020.

Српски језик- Никола Тесла – знаменити Србин (причe из детињства),  ТВ програм РТС2

Пажљиво пратити час

Златне рибице не праве штету, Мирјана Стефановић

Прочитати и препричати текст до уторка.

Screenshot_218

 

Математика- Одређивање непознатог чиниоца, ТВ програм РТС2

Пажљиво пратити час

Дељивост са 3 и са 4; садржавање

Дељивост и садржавање

(вежбање)

 1. 12, 14, 16, 18, 20
 2. 21, 24, 27, 30
 3. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

4.              7 у 28 садржи се  4 пута.

 

У УЏБЕНИКУ УРАДИТИ ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВИМА 3 и 4

 

Свет  око нас- Твоје тело

Screenshot_219

Прочитати лекцију у уџбенику и урадити исту у Мудрици.

Screenshot_220

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 4.5.2020.

 

13.15 – 13.45 Српски језик – Објекат-ТВ ЧАС

Пажљиво одслушати ТВ час, записати најбитније.

ТРЕШЊА У ЦВЕТУ – МИЛОВАН ДАНОЈЛИЋ, вежбање

Пре но што прочитамо песму, подсетимо се ко је био песник Милован Данојловић.

Читамо изражајно песму (Читанка, стр. 141). После краће паузе, анализирамо песму:

– О чему песник пева у песми?

– Колико строфа има песма?

– Колико стихова има свака строфа у песми?

– Прва строфа је и прва песничка слика. Опиши је!

– О чему песник пева у другој строфи?

– О чему у трећој?

– Шта се све може упоредити са расцветалом трешњом?

– Објасните због чега.

– Којој врсти песама припада песма „Трешња у цвету“?

– Због чега?

 

Закључак: Ова песма је описна јер је у њој описана природа.

Тема: Лепота и мирис расцветале трешње.

Поруке: Треба уживати у лепоти, мирисима и звуцима природе. Треба пронаћи срећу у природи и радовати се животу.

 

Упоређивање површи, површина фигуре и мерење површине , ТВ програм РТС

Пажљиво одслушати ТВ час, записати најбитније.

 • Постављање циља часа; мотивационе мисаоне делатности у складу са оријентационим планом; актуализација и мобилизација претходно стеченог знања које представља логичку основу за стицање новог знања.

 

Обновити јединице мере за запремину.

1 cm3 = _______mm3

1 dm3 = ________cm3

______ dm3 = 1 000 000 mm3

_________ m3 = 1 000 dm3

1 m3 = _______________ cm3

_____ m3 = 1 000 000 000 mm3

 

Наставник упознаје ученике са данашњим садржајем часа.

 • Развијање адекватних мисаоних операција које омогућавају савладавање наставних садржаја

 

 

Наставник дели ученицима наставне листове; самосталан рад.

НАСТАВНИ ЛИСТ

1. Изрази у следећој већој јединици мере:

3 000 mm3

41 000 dm3

15 000 cm3

8 000 dm3

2 000 mm3

19 000 dm3

 

2. Изрази у јединицама мере наведеним у загради:

 

8 dm3              (cm3)                 60 m3          (dm3)          212 dm3        ( l )

54 m3           (dm3)                3 dm3         (mm3)          212 l             (cm3)

 

3. Одреди колика је:

1/2 cm3     =____mm3           1/4 m3  = _____ сm3      1/5 dm3  = ____ сm3        1/2  m3   =____ l

4. Стан се састоји од три собе: 60 dm3 130 dm3, 24 m3 80 dm3 и  19 m3 730 dm3. Колика је запремина свих соба?

5. Маса 1 сm3 воде износи 1g. Колика је маса 1 m3?

6. Ивица металне коцкеје 10 cm. Колика је маса коцке, ако њен 1 сm3 има масу 8 g?

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО

ЖИВОТ У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ

Прочитати екцију у књизи, урадити радне листове везане за лекцију.

Освајање Србије

Продор Турака на Балканско полуострво (турски војници, како су изгледали, ко их је предводио, које су вере).

Лазар Хребељановић – Моравска Србија.

Маричка битка 1371. године поражена српска војска.

Косовска битка – Видовдан 1389. године, српску војску предводи кнез Лазар, а турску султан Мурат, обојица погинули.

Веки јунак Милош Обилић убио је султана.

Син кнеза Лазара  –  Деспот Стефан Лазаревић, имао је само 12 година, послове водила мајка  Милица.

Срија више није самостална – пала под турску власт  –   Београд као престоница – добио град од Мађара и у њему подигао свој двор.

Деспот Ђурађ Бранковић враћа Београд – гради Смедерево као престоницу.

Пад Смедерева и целе Србије под Турску власт 1459. године.