Архиве

Utvrdjivanje gradiva

 1. а) На­пи­ши ци­фра­ма број:

де­вет­на­ест хи­ља­да две­ста три­де­сет је­дан

три­де­сет ми­ли­о­на пе­де­сет хи­ља­да шест

шест ми­ли­јар­ди два­де­сет хи­ља­да пет

б) На­пи­ши ре­чи­ма број:

79 320

2 000 193

4 000 150 000

 1. а) На­пи­ши да­те бро­је­ве у об­ли­ку зби­ра про­из­во­да јед­но­ци­фре­них бро­је­ва.

85 706 =

700 384 =

б) Ко­ју ме­сну вред­ност има ци­фра 5 у бро­ју 591 006?

 1. а) На­цр­тај бро­јев­ну по­лу­пра­ву и озна­чи на њој све не­пар­не јед­но­ци­фре­не бро­је­ве, ако је је­ди­нич­на дуж 1cm.

4. Из­ра­чу­нај:

   25  397                      739 138                      10 380                          602 000

+ 11 235                   + 214 973                    –  4 550                       – 158 207

 1. a) Три во­за­ча су укуп­но пре­шла 4000 km не­ког пу­та. Пр­ви је пре­шао 1250 km, дру­ги 180 km ма­ње, a тре­ћи oстaтaк. Koли­ко je ки­ло­ме­та­ра пре­шао дру­ги во­зач, a ко­ли­ко тре­ћи?

б) Уме­сто * на­пи­ши од­го­ва­ра­ју­ће ци­фре:

    4*34                   1*643

+ 54*6                –   37*7

   **27*                   *486*

UPUSTVA ZA UCITELJE

УПУТСТВО ЗА УЧИТЕЉЕ- АМЕРИЋ

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА

ДОЛАЗАК У ШКОЛУ / учитељи и ученици до 9.40ч
Ученици формирају врсте по одељењима СА ДИСТАНЦОМ ОД 1,5 м  при доласку у школу- / у дворишту/, уз надзор и пријем учитеља  
УЛАЗАК: улазе организовано, по реду 1/3, 2/ 4.разред- са маскама на лицу 9.40 – 10.00
приликом уласка у школу ученицима се дезинфикују руке / теткица / 9.40 – 10.00
за време часова ученици скидају маску само ако учитељ прича дуже време тј. док ученици не причају  
физичко и здравствено васпитање организовати према препорукама  
на часовима музичке културе нема певања  
ученици међусобно не деле прибор, храну, флашице са водом и слично;  
све часове које је могуће, организовати на отвореном, водећи рачуна да се не преклопи са другим одељењем  
завршетак наставе 13.00
ВЕЛИКИ ОДМОР: сваки учитељ са својим ученицима у посебном делу дворишта;  
ДЕЖУРСТВО : сви присутни наставници дежурају сваки дан са својим одељењем. Водити рачуна да се не прави гужва у тоалету за време малог одмора и пуштати само децу која морају до тоалета. /истовремено онолико деце колико има кабина/ а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.. Опомињати стално на прање руку сапуном, пре и после јела, тоалета, часова физичког и здравственог васпитања;  
Сваки ученик седи сам у клупи на прописаној удаљености од другог ученика  
НАСТАВНИК-у случају било каквих симптома респираторне инфекције, температуре, кашља и слично одмах се обратити лекару, јавити благовремено одсуство са посла и остати код куће;  
Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.  

 

час по реду МЛАЂИ РАЗРЕДИ
АМЕРИЋ  
1. 10.00 -10.30
2. 10.35-11.05
в.одмор 11.05-11.20
3. 11.20-11.50
4. 11.55-12.25
5. 12.30-13.00

 

UPUSTVA ZA RODITELJE

Postovani roditelji ova upustva procitati sa roditeljima i pridrzavati ih se svakoga dana!

УПУТСТВА-РОДИТЕЉИ

 • Редовно контактирање одељ.старешине и информисање о евентуалним здравственим провлемима ученика
 • Информисање родитеље о мерама безбедности и заштите у току епидемије , обавезама и дужностима:

 

1.свакодневно мерење температуре ученику пре поласка у школу;

 1. забрањено пуштање детета у школу које има било какве симптоме респираторне инфекције, кашаљ, температуру и слично

3.обавештавање одељењског старешине о разлогу изостанка ученика истог дана;

 1. Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

 

НОШЕЊЕ МАСКИ- УЧЕНИЦИ

* Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

*Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

* Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

*Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

* Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

UPUSTVA ZA DECU!

Postovana deco ova upustva procitati sa roditeljima i pridrzavati ih se svakoga dana!

УПУТСТВО-УЧЕНИЦИ

НОШЕЊЕ МАСКИ

− * Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.

− * Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.

−*  Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

− * Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

 • Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.

 

Редовно прање руку

 

•    Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.

•    Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

•    Где? На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника).                                            На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПОНЕДЕЉАК 8.6.2020.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 1. Повежи стрелицама различитих боја име писца с називом књижевног дела:

 

Андра Франичевић                                                       „Смешно чудо“

Димитар Инкиов                                                            „Шаргарепа“

Х.К. Андерсен                                                                  „Палчица“

Народна песма                                                                „Позив на крекетање“

Владимир Андрић                                                         „Лопов“

 

 1. Заокружи плавом бојом речи које именују бића, а црвеном речи које именују предмете:

 

мост     риба     шал     сат     људи     табла     стриц     оловка     пас     дрво    

 

 1. Међу датим речима прецртај ( ) ону која не припада скупу:
рад     радити     радња     радник
киша     падати     пљуштати     севати

 

 

 

 

 

 1. Од датих именица направи глаголе:

 

пут – ________________________           сунце – _________________________

 

лов – ________________________           возач – __________________________

 

 1. Обој облачиће према роду речи:

 

мушки род – плаво

женски род – црвено

средњи род – зелено

 

 

 

 

 1. Допиши субјекат или предикат. У правоугаонике испод речи упиши да ли је реч коју си дописао субјекат или предикат.

 

Мачка _________________ .          ______________  сунце.       _______________  лети.

 

 

 

 

Ученици _______________ .         ________________ ветар.      _________________ учи.

 

 

 

 

 1. Разврстај речи према броју: прасе, кофе, свињац, вепар, сточари, ограде.

 

једнина: ___________________________________________________________

 

множина: __________________________________________________________

 

 1. Напиши множину датих именица:

 

пуж – ________________     шешир – ___________________     облак – ________________

 

 1. У датом тексту подвуци глаголе:

 

Пролеће доноси лепше време. Цвеће цвета, а дрвеће листа. Деца се радују. Сунце често сија. Птице цркућу на гранама.

 

 1. Допуни реченице глаголима:

 

Мама _____________________ чај.       Мачак ___________________ у корпи.

 

 1. Напиши одрични облик датих глагола:

 

хоће – _____________      волим – __________________     зна – _______________

 

има – ______________     може – ___________________     јесам – _____________

 

 1. Састави три реченице које ће имати само субјекат и предикат:

 

___________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

 1. Дате реченице препиши писаним словима латинице:

 

Ласта се изненада вратила.

 

______________________________________________________________________

 

Поново је оживело старо гнездо.

 

______________________________________________________________________

СВЕТ ОКО НАС:

У МУДРИЦИ урадити 2 стране које нису завршене.

5.6.2020. четврти разред

МАТЕМАТИКА:

За логичаре сладокусце

Истраживач се нашао у џунгли у Бразилу. Упознао је село у којем су живела два племена. Оба су говорила истим језиком. Истраживач је знао њихов језик. И знао је основну разлику између ова два племена. Становници једног су у разговору са странцима увек лагали, а ови други су увек говорили истину.

Једног дана истраживач је залутао. Код раскснице два шумска пута није знао који води у село. Наишао је један домородац. Истраживач, нажалост, није знао из којег је племена.

Ипак, стигао је у село. Које питање је поставио домороцу?

 

 1. Ивана је нижа од Петрије, а виша од Лене. Марко је виши од Петрије и Татјане. Татјана је нижа од Лене. Ко је највиши, а ко најнижи?
 2. За шест и по сати биће 14 часова. Колико је сада сати?
 3. Да би дата једнакост била тачна, шта треба уписати уместо *?

1 +1*1 – 2 = 100

 

Задаци за вежбање:

 1. У једном одељењу има два пута више девојчица него дечака. Колико у овом одељењу има дечака ако се зна да је девојчица 7?
 2. У три кофе има 68 литара воде. Ако се у једној кофи налази 3 литра више него у првој кофи, а у трећој два литра више него у другој, колико има воде у свакој кофи?
 3. Израчунај површину квадра која у основи има квадрат и чија је висина 5 метара, а запремина је 45 m3 .
 4. Ако осмина неког броја износи 2 356, израчунај колико износи четвртина тог броја.

Из два града крећу један другом у сусрет два аутомобила. Први је за  часа прешао 16 километара, а други је за  часа прешао 33 километра. Колико је растојање између два града ако се зна да су се срели после 3 часа вожње?

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:

ВЕЖБАТИ ЧИТАЊЕ ОБРАЂЕНИХ ТЕКСТОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ивана је нижа од Петрије, а виша од Лене. Марко је виши од Петрије и Татјане. Татјана је нижа од Лене. Ко је највиши, а ко најнижи?
 2. За шест и по сати биће 14 часова. Колико је сада сати?
 3. Да би дата једнакост била тачна, шта треба уписати уместо *?

1 +1*1 – 2 = 100

 

Задаци за вежбање:

 1. У једном одељењу има два пута више девојчица него дечака. Колико у овом одељењу има дечака ако се зна да је девојчица 7?
 2. У три кофе има 68 литара воде. Ако се у једној кофи налази 3 литра више него у првој кофи, а у трећој два литра више него у другој, колико има воде у свакој кофи?
 3. Израчунај површину квадра која у основи има квадрат и чија је висина 5 метара, а запремина је 45 m3 .
 4. Ако осмина неког броја износи 2 356, израчунај колико износи четвртина тог броја.

Из два града крећу један другом у сусрет два аутомобила. Први је за  часа прешао 16 километара, а други је за  часа прешао 33 километра. Колико је растојање између два града ако се зна да су се срели после 3 часа вожње?

 

5.6.2020. други разред

SRPSKI JEZIK

Вежбање читања обрађених текстова

MATEMATIKA

Прилог 1

ПРОИЗВОД УМАЊИЛАЦ 1.САБИРАК КОЛИЧНИК
1.ЧИНИЛАЦ РАЗЛИКА ЗБИР ДЕЉЕНИК
2.ЧИНИЛАЦ УМАЊЕНИК 2.САБИРАК ДЕЛИЛАЦ
МНОЖЕЊЕ ОДУЗИМАЊЕ САБИРАЊЕ ДЕЉЕЊЕ
РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

 

 

Наставни лист

 1. Израчунај:

59 +  6  = _________   89 –  7 =__________7 × 6 = _________                       63 : 7 = _________

 • + 48 = _________ 74 – 58 = __________14 × 5  = ________                      46 : 2 = _________
 1. Израчунај вредност израза:

16 + 8 × 4 = ______________________     4 × (16 + 8)  = ______________________

 • – 32 : 8 = _____________________ (48 – 32) : 8 = _____________________
 1. Решиједначине:

Х : 6 = 9                        40 : Х = 5                      37 + Х = 80                   Х – 47 = 25

_______________     _______________        _______________         _______________

_______________          _______________          _______________         _______________

_______________          _______________          _______________         _______________

Cetvrtak 4.6.2020.

Sutra i drugaci i cetvrtaci dolaze u skolu u 9 i 45

OBAVEZNO PONETI DJACKE KNJIZICE

Slikanje je po dolasku fotografa

Poneti sveske iz srpskog i matematike

Zastitne maske neka ponesu

Domaci zavrsiti ono sto se ne zavrsi danas za danas sto je bilo..drugo vezbati citanje,raditi po izboru iz Mudrice drugaci , cetvrtaci radne listove iz matematike tekstualne zadatke po izboru,

Vidimo su sutra do 10 casova!

Pozdrav, ucitelj Sasa

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, СРЕДА 3.6.2020.

Математика

 ГОДИШЊЕ ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

● ИЗРАЗИ, РЕДОСЛЕД РАЧУНСКИХ ОПЕРАЦИЈА
1. Израчунај вредност израза:
а) 26 – 6 ∙ 2 + 2 = б) 24 + 8 : 4 – 2 =
в) 50 – ( 20 : 4 + 4 ) = г) 625 : 25 – 20 =
2. Израчунај вредност израза:
324 + 576 : 9 – ( 2 ∙ 28 + 12 : 4 ) =
3. Производу бројева 25 350 и 25 додај њихов количник.
4. Број 10 192 подели на два дела тако да други део буде 13
пута већи од првог дела.
5. У 8 једнаких џакова стане 120 кг кромпира. Колико кг
кромпира стане у 25 таквих џакова?
6. Авион је прелетео првог дана 2 490 km, другог дана 2 пута
више него првог, а трећег дана 5 пута мање него првог и
другог заједно. Колико је km прешао авион за сва три дана?

СРПСКИ ЈЕЗИК:

О ЈЕЗИКУ 108.109 и 110 страна, УРАДИТИ У ТОКУ ДВА ДАНА ДО ЧЕТВРТКА

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА:

СЛИКАТИ И ПОСЛАТИ 5 ПО ИЅБОРУ НАЈЛЕПСИХ РАДОВА У ДОБА ПАНДЕМИЈЕ

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, УТОРАК 2.6.2020.

Математика- Разломци

 1. Нацртај дуж AC дужине 9 cm. Нацртај дуж BT чије је дужина једнака  дужине дужи AC.

 

 1. Израчунај производ трећине броја 27 и  броја 24.

____________________________________

 1. За колико је седмина броја 49 мања од деветине броја 81?

_____________________________________________________________________

 

 1. 10. Од 12 лоптица половина су зелене, а трећина од преосталог броја лоптица су плаве.

Остале лоптице су црвене.

Колико је зелених, колико плавих, а колико црвених лоптица?

 

 

               

Зелене: ___ : ___ = ___

Плаве: ___ : ___= ___

Црвене: ______________________

 1. Маја је имала 95 динара. За  петину новца купила је кифлу, а за  преостали новац купила је сок.

Израчунај цену кифле и цену сока.

кифла: _____________________

сок:    ____________________________________

 

Пројект

Ime i prezime:___________________________________________

PISANA SLOVA LATINICE

 

 1. Napiši pisana latinična slova:

Ff – _______________, Žž – _______________, Ee – ______________,     Đ đ- _______________,Ć ć- _______________, Mm – ______________,     Tt – ______________, Ii – _______________,Nn – _______________,      Nj nj – ________________, Dd – _______________, Šš -____________

 

 1. 2. Sledeće rečenice prepiši pisanim slovima latinice.

Emina je Majina mama. ____________________________________________________________

Saša je Draganin tata. _____________________________________________________________

Filip voli krofne. _____________________________________________________________

Goca ne voli džem. _____________________________________________________________

 

 1. Pročitaj prethodne rečenice i odgovori na sledeća pitanja. Odgovore piši pisanim slovima.

Šta voli Filip? ________________________________________________

Ko je Saša?___________________________________________________

Majina mama je________________________________________________

Šta Goca ne voli?______________________________________________

 

Пројектна настава-

ЗООМ ЧАС

Асоцијације

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, УТОРАК 2.6.2020.

Српски језик-

Мој учитељ/Моја учитељица – порука за растанак

Написати тему горе поменуту.

 

Математика-  РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБАЊЕ

 1. а) На основу датих података попуни празна места у таблици:
а 3 684 770 345  
б 50 699   420 845
а + б   802 171 510 940

 

б) Израчунај:

203 512 − 56 789 = ___________________________________________

115 260 + 105 637 = ___________________________________________

 

 1. У једној фабрици ради 5 278 радника у 3 смене. У првој смени ради 1 465 радника, у другој смени 283 радника више него у првој. Колико радника ради у трећој смени?

У фабрици укупно има _____________ радника.

Прва смена: _____________________________________________________

Друга смена: ____________________________________________________

Трећа смена: ____________________________________________________

 

 1. Обим квадрата је О = 52 cm.

а) Одреди дужину његове странице. ___________________________________

б) Израчунај површину тог квадрата. _____________________________

 

 1. Странице правоугаоника су м = 8 cm и с = 6 cm.

а) Израчунај површину правоугаоника. ______________________________

б) Израчунај обим правоугаоника. _______________________________

 

Музичка култура

Отпевати 3 песме по 1 строфу са тактирањем и послати аудио или видео запис

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Математика-

Множење и дељење вишецифрених бројева-РТС 2:

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

 1. Израчунај:

а) 4 200 : (941 – 935) + 6 ∙ 909 =

б) (2 980 + 800) ∙ 6 + 5 200 : 20 =

в) 652 + 1 609 ∙ 7 – 71 000 : 100 + 631 ∙ 631 =

 1. Збир бројева већих од 9 998 и мањих од 10 002 умањи 10 пута, па додај количник бројева 31 684 и 178.
 2. Израчунај количник разлике бројева 108 954 и 108 954 и количника бројева 4 608 и 48.
 3. Милан је имао 19 новчаница од по 200 динара и 17 од по 5 000 динара. Седам лопти је платио по 950

динара, а остали новац је потрошио за дресове који коштају 240 динара. Колико дресова је купио и колико

новца му је остало?

Српски језик-

Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 2. део-ТВ програм РТС 2; утврђивање

„Теби“ – Драгомир Ђорђевић-

Прочитати из Читанке и одговорити на 3-5 питања..

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ПЕТАК 29.5.2020.

Српски језик- Кад дедица не зна да прича приче, Ђани Родари-ТВ програм РТС2
Математика-

Мерење времена: час и минут-ТВ програм РТС2;

 

ЗАДАЦИ ДО ПОНЕДЕЉКА ДАТИ СУ ЈУЧЕ. ПРИЈАТНО!

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 4. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

Српски језик- Мали принц (одломак), Антоан де Сент Егзипери, 1. део-РТС 2:

Пажљиво слушати ТВ час

ПРЕПРИЧАТИ ОДЛОМАК Мали принц

Математика

Сабирање и одузимање вишецифрених бројева,-РТС 2;

РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОМОЋУ ИЗРАЗА

Задаци:
1. Израчунај:
а) 18928 + (15960 – 1289) =
б) 7228 + 11488 + 4228 – 1208 =
в) 1000 • 18 845 : 5 =
г) 100 • (18 845 : 5) =
д) (58 444 + 5 600 556) : 1 000 =
е) 37 444 + (7 556 000 : 1 000 ) =
ђ) 20 000 – 12 876 : 6 + 16 875 • 3 – 552 : 2 =
2. Напиши израз и израчунај.
а) Израчунај збир збира бројева 6 345 и 42 988, количника бројева 4 888 и 4 и производа бројева1 555 и 6.
б) Збиру бројева 34 566 и 32 001 додај разлику бројева 67 541 и 10 002, па добијеном збиру додај
количник бројева 3 984 и 4.
в) разлици бројева 687 932 и 43 876 додај производ бројева 3 987 и 24.
3. Израчунај вредност израза:
311 584 : (15 001 – 14 999) – 1• 416 =

 

Природа и друштво- Научили смо прошлост српског народа, ТВ програм РТС 2;

Питања:

 1. Шта је био повод за Први Светски рат?
 2. Наброј значајније битке.
 3. Шта је Плава гробница?
 4. Када је завршен Први светски рат?
 5. Када је створена Краљевина СХС?
 6. Када и како је почео Други светски рат?
 7. Ко се борио против непријатеља?
 8. Ко су били непријатељи?
 9. Када је завршен Други светски рат?

10. Која држава је тада настала

 

 

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, ЧЕТВРТАК 28.5.2020.

НАПОМЕНА…ЗАДАЦИ СУ ДАТИ ЗА ЧЕТВРТАК И ПЕТАК..УРАДИТИ ИХ ДО ПОНЕДЕЉКА ПО СОПСТВЕНИМ МОГУЋНОСТИМА

Математика-

Мерење времена: дан, месец и година, ТВ програм РТС2,

Пажљиво слушати ТВ час и записати најважније…

Задаци за четвртак и петак…урадити до понедељка.

Screenshot_317Screenshot_318Screenshot_319

Српски језик

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 2. Део-RTS

Задаци за четвртак и петак, урадити до понедељка.

Screenshot_322Screenshot_321Screenshot_320

 

СВЕТ ОКО НАС

Сналажење у времену  Средства за мерење времена, ТВ програм РТС2

Урадити до понедељка

Screenshot_324Screenshot_323

 

ЧАСОВИ У ИЗОЛАЦИЈИ 2. РАЗРЕД, СРЕДА 27.5.2020.

Српски језик –  Избор песама, Драгомир Ђорђевић, 1. део, ТВ програм РТС2

Пажљиво слушато ТВ час и записати најважније

 

Математика: Симетричне фигуре; Подударност фигура-ТВ програм РТС2;

 

 Мерење времена

Наставни листић

 1. Попуни празна места:

месец март =________________ дана                                                 1 дан = ___________________________ сати

1 сат = _______________________ минута                                           1 седмица = _______________________ дана

април и мај = __________________ дана                                               1 година = _________________________ месеци

четврти дан у недељи ____________                                                      Зима почиње у _________________ месецу.

 1. Напиши данашњи датум римским и арапским цифрама.

_________________________

 1. Урош је у школи до 17 часова и 5 минута, а тренинг му почиње у 18 часова.

Колико времена има Урош од завршетка наставе до почетка тренинга?

___________________________________________________________________________________________________________________________

 1. У часовнике уцртај казаљке тако да показују задато време.

 

3.25                      6.50                    19.00                       13.30                      18.15

 

 1. Маша је на мору била од 5. јула до 19. јула. Сара је у истом месецу била на мору, али од 7. до 24. јула.

Која девојчица је провела више дана на мору и за колико?

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ликовна култура: Споразумевање: Слика и реч, РТС2  час

Пажљиво сушати час и урадити задато