План професионалног развоја

Seminari – strucno vece mladjih razreda

 

 

Стручно веће млађих разреда

 

 

 

 

Презиме и име наставника Назив семинара и датум

(Важи од 1.7.2009-31.8.2014)

Број бодова са стручног усавршавања  -области:

1. Уже стручна област; 2.поучавање и учење;   3.подршка развоју личности ;  4. комуникација и сарадња

Недостаје бодова

План за школску 2012/13.

(Назив семинара и област)

 

 

 

област

Број

сати

област

Бр.

бод

Назив семинара

обл

Бр

бод

Верослав

Тодосић

Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике (1.11.2009.)

1

6

1

 

4

1

16

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 

1

 

2

 

1

Комплексна метода у настави почетног читања и писања ( 27.11.2010.)

2

8

Подршка унапређивању образовно  – васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе ( 30.01.2010.)

2

8

Стручне трибине учитеља :Школа по мери све деце ( инклузивно образовање) ( 27.05.2010.)

3

3

Стручне трибине учитеља :Образовни стандарди за крај I  циклуса обавезног образовања  ( 20.04.2011.)

1

3

 

 

 

 

 

 

Стручне трибине учитеља:Школа по мери сваког детета (Сви у школу , будућност за све)  ( 2011.)

3

3

 

 

 

Да код учитеља свако учи радосно и лако

Добра сарадња са родитељима

Дефицит пажње и хиперактивност деце

1

 

4

3

24

 

15

14

Тематски  и интердисциплинарни приступ планирању наставе ( 17. – 18. 12.2011.)

2

16

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Култура  писања – култура развоја и живљења детета

1

6

Алтернатива насиљу

 

3

16

Стручна трибина : Савремени приступи планирању у настави

6

Нинковић

Виолета

Стручне трибине учитеља:Законски оквир који регулише образовно – васпитни систем

( 25.04.2012.)

2

3

1

2

4

10

8

16

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 

1

2

1

Кoмплексна метода у настави почетног читања и писања  ( 12.12.2009.)

2

8

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Кулрура писања  – култура развоја и живљења детета

1

6

Алтернатива насиљу

3

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награда и казна – педагошки избор или нужност

 

Добра  сарадња са родитељима

Ликовно је и …

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

Дефицит пажње и хиперактивност деце

 

 

1

 

 

4

1

3

3

15

 

 

15

20

18

16

Јасмина Илијевић

Учитељи у свету линија ,боја и облика  ( 22.04.2012.)

1

8

3

7

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

Математичка трибина за учитеље

 

3

1

2

1

 

1

2

1

2

Награда и казна – педагошки избор или нужност  ( 10.-11.12.2011.)

1

15

Чаробни свет музике – обука учитеља са одељењским хором ( 27.11.2010.)

1

6

Стручне трибине учитеља:Школа по мери сваког детета (Сви у школу,будућност за све)

( 2011.)

3

3

Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном птоцесу

( 6.-7.06.2011.)

1

10

 

 

 

 

 

Добра сарадња са родитељима  ( 3.-4.09.2011.)

4

15

4

1

 

Дефицит пажње и хиперактивонст код деце

 

 

 

 

3

 

 

 

14

 

Кoмлексна метода у настави почетног читања и писања  (12.12.2009.)

2

8

Уџбеник у настави почетног читања и писања  9 18.10.2009.)

1

8

Подршка унапређивању образовно – васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе  ( 30.01.2010.)

2

8

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Савремени приступи планирану у настави

1

6

Први симпозијум ДУБ – а

1

1

НТЦ систем учења –  развој креативног и функционалног размишљања и учења

2

20

Јасмина

Лазић

Уџбеник – подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика  ( 15.10.2011.)

1

8

2

4

16

16

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 
Инклузивно образовање и индивидуални образовни план ( 14.-15.06.2010.)

3

18

Савремени драмски приступ у настави српској језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу  ( 6.-7.06.2011.)

1

10

Уџбеник у настави почетног читања и  писања  ( 18.10.2009.)

1

8

Учитељи у свету линија ,боја и облика  ( 22.04.2012.)

1

8

 

Кoмлексна метода у настави почетног читања и писања ( 10.12.2011.)

1

8

 

 

Награда и казна – педагошки избор

или нужност

 

Управљање стресом деце,наставника и родитеља

 

Да код учитеља свако учи радосно и лако

 

Дефицит пажње и хиперактивност деце

 

Добра сарадња са родитељима

1

 

 

4

 

1

3

4

 

15

16

 

24

 

14

15

Чаробни свет музике  ( 27.11.2010.)

1

6

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Савремени приступи планирању у настави

1

6

Први симпозијум ДУБ-а

1

1

Ивана Којић

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе (17.-18.12.2011.)

2

16

4

16

 

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 

1

 

2

 

1

Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у обраѕовном процесу  (  6.-7.06.2011.)

1

10

Стручне трибине учитеља:Школа по мери свкаог детета ( Сви у школу , будућност за све)  ( 2011.)

3

3

Комплексна метода у настви почетног читања и писања  ( 15.05.2011.)

1

8

Уџбеник – подршка за стицање квалитетних постигнућа ученика  ( 15.10.2011.)

1

8

 

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

 

 

Како до интерактивног софтвера у настави

Добра сарадња са родитељима

 

 

Дефицит пажње и хиперактивност деце

 

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

 

 

 

 

 

2

4

 

3

 

3

16

15

 

16

 

18

Стручна трибина: Култура писања – култура развоја и живљења детета

1

6

Алтернатива насиљу

3

16

 

 

Саша Јовановић

Подршка унапређивању образовно – васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе (2010)

2

8

1

4

7

1

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 

1

 

2

 

1

Стучна трибина учитеља:Стручно – педагошки надзор ,вођење евиденције и педагошке документације  ( 29.10.2009.)

2

3

Добра сарадња са родитељима  ( 3.-4.2011.)

4

15

Комплексна метода у настави почетног читања и писања  ( 27.11.2010.)

1

8

Стручна  трибина учитеља :образовни стандарди за крај I циклуса обавезног образовања

( 20.04.2011.)

1

3

 

 

Стручна трибина учитеља :ШКола по мери сваког детета ( Сви у школу , будућност за све) ( 2011.)

3

3

 

 

Да код учитеља свако учи радосно и лако

Како до интерактивног софтвера у настави

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

Дефицит пажње и хиперактивност деце

1

 

2

3

 

3

24

 

16

18

 

14

 

 

 

 

Тематски и интердисциплинарни приступ настави

2

8

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Култура писања – култура развоја и живљења детета

1

6

Алтернатива насиљу

3

16

 

Јасмина

Јелић

Комплексна метода у настави почетног читања и писања   ( 27.11.2010.)

1

8

2

4

16

16

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 

1

2

1

Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике ( 1.11.2009.)

1

6

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Култура писања – култура развоја и живљења детета

1

6

Алтернатива насиљу

3

16

 

 

 

 

Да код учитеља свако учи радосно и лако

Добра сарадња са родитељима

Дефицит пажње и хиперактивност деце

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

Ликовно је и …

1

4

3

3

 1

24

15

16

18

 20

 

Ана

Јованчевић

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план ( 14.-15.06.2010.)

3

18

2

4

16

16

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 
Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у обраѕовном процесу ( 6.-7.06.2011.)

1

10

Стручна трибина: Одговорно живљење

3

6

Стручна трибина: Клутура писања – култура развоја и живљења детета

1

6

Алтернатива насиљу

3

16

 

 

 

 

Награда и казна – педагошки избор или нужност

 

Добра сарадња са родитељима

 

Ликовно је и …

 

 

 

 

 

Дефицит пажње и хиперактивност деце

 

 

 

 

 

1

 

4

1

2

 

3

15

15

20

16

 

 

14

 

Анастасија

Милојевић

Смотра стваралаштва школских бибилиотекара ( 24.10.2011.)

1

8

2

3

4

16

16

16

 

Стручне трибине

 

Сабор учитеља

 

Зимски сусрети учитеља

 

3

1

2

 
Савремени драмски приступ у настави српског језика и књижевности и улога драмске секције у образовном процесу ( 6.-7.06.2011.)

1

10

Чаробни свет музике  ( 27.11.2010.)

1

6

 

 

 

Дефицит пажње и хиперактивност деце

3

16

 

 

Поставите коментар

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s