Послови који доприносе професионалном развоју

Стручни скупови, послови који доприносе професионалном развоју:

  • ауторство/кооауторство програма и других облика стручних усавршавања
  • учествовање у пројектима у установи и ван ње
  • објављени радови
  • чланство у струковним организацијама