Tag Archive | граматика

ДЕКЛИНАЦИЈА-падежи, придеви, именице,заменице

Промена именица по падежима још се назива склањањесклонидба или деклинација.

Промена именица

Именице се у реченици остварују у облицима промене, који се утврђују према наведеним граматичким категоријама броја, рода и падежа, којих име више. Све именице српског књижевног језика могу се поредати у четири врсте промене узимајући у обзир њихов основни облик (номинатив једнине) и завршетак основе.
deklinacija

 Промена именица I врсте

По првој именичкој врсти мењају се именице мушког рода чији се основни облик (ном. јд.) завршава на , -о и , као и именице средњег рода чији се основни облик завршава на  и  и чија основа у свим падежима остаје неизмењена (Станојчић и Поповић 2005). Преглед је дат са основама и наставцима, како би се потоњи лакше уочили.
Именице мушког рода мењају се по следећем обрасцу: Наставите са читањем

Граматика српског језика

<div style=“margin-bottom:5px“> <strong> <a href=“http://www.slideshare.net/nasaskola/srpski-jezik-gramatika&#8220; title=“Srpski jezik – Gramatika“ target=“_blank“>Srpski jezik – Gramatika</a> </strong> from <strong><a href=“http://www.slideshare.net/nasaskola&#8220; target=“_blank“>NašaŠkola.Net</a></strong> </div>

GRAMATIKA